Salar Rum

Finns i de här biblioteken

 • Dickursby bibliotek, Vanda

  • Sal

   Ingen ytterligare information

 • Fredrikshamns bibliotek, Fredrikshamn

 • Huvudbibliotek, Varkaus

  • Auditorium
   Auditoriets utrustningar: 35 mm filmprojektor, dataprojektor,bredband, laptop (man kan också använda sin egen laptop), wi-fi, trådlös ljudåtergivning, stordiaprojektor, bläddertavla, induktionsslinga och plats för två rollstolarna.
 • Joensuu huvudbibliotek, Joensuu

 • Jyväskylän pääkirjasto, Jyväskylä

 • Kangasalan pääkirjasto, Kangasala

 • Kotka huvudbibliotek, Kotka

 • Kouvola huvudbibliotek, Kouvola

 • Laukaan pääkirjasto, Laukaa

 • Pääkirjasto (Mikkelin seutukirjasto), S:t Michel

 • Rautjärven pääkirjasto, Rautjärvi

 • Reso stadsbibliotek, Reso

 • Ruissalo bibliotek, Fredrikshamn

 • Toivakan kirjasto, Toivakka

 • Vasa huvudbibliotek, Vasa

  • Drama-salen

   Högst 160 personer 

   Ett avgiftsbelagt evenemangsutrymme på huvudbibliotekets första våning. Salen lämpar sig för olika slags föreläsningar, skolningar och kulturevenemang.

   TILLGÄNGLIGHET: tillgänglig ingång både via huvudingången och dörren på Rådhusgatans sida, möjlighet till tillgänglig parkering i närheten av ingången på Rådhusgatans sida, tillgänglig toalett, två låga trösklar mellan ytterdörren och salen.

   Klockan 9-10 sker ingången endast genom dörren på Rådhusgatans sida. Från klockan 10 är också dörren på Biblioteksgatans sida tillgänglig.

   Utrustningen i salen

   • storlek: 156,6 m²
   • stolar 147
   • föreläsningsbord för 40 personer
   • talarbord och dator (Microsoft Office)
   • videokanon
   • dvd-spelare
   • ljudåtergivning och mikrofoner
   • fasta, reglerbara strålkastare i taket
   • 16 icke fasta, monterbara scenelement (storlek 100 x 200 x 70 cm)

   I salen finns av-utrustning och akustiska väggar planerade speciellt för talljud. Salens inventarier (stolar och bord) går att variera enligt kundens önskemål. Utrymmet lämpar sig även för rörelsehindrade och det finns induktionsslinga.

   Boka Drama-salen:

   Tilläggsuppgifter

   • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 4840652
   • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 567 2487
   • Ämbetsverksmästare, tfn. 0400 404171
   • kirjasto.draama-sali@vaasa.fi