Cyklar Tjänst

Finns i de här biblioteken

 • Heinävesi bibliotek, Heinävesi

 • Kangaslampi bibliotek, Varkaus

 • Lillkyro meröppna bibliotek, Vasa

  • Cykel

   Du kan låna en cykel med tillhörande hjälm i huvudbiblioteket samt Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna lånas ut från början av maj till slutet av september.

   I huvudbiblioteket hittar du cyklarna i aulan utanför Draama-salen och de lånas med bibliotekskortet vid huvudbibliotekets Infodisk. Då lånetiden går ut returneras cykeln till samma ställe utanför Draama-salen och nyckeln förs till Infodisken. Cykeln i Lillkyro bibliotek lånas och returneras under den tid personal är på plats i biblioteket.

   Cykelns lånetid är max 1 vecka.

   • I huvudbiblioteket finns tre cyklar som lämpar sig för stadstrafik till utlåning, i Lillkyro bibliotek finns en cykel till utlåning.
   • 3 växlar.
   • Hjälm.
   • Cyklarna kan reserveras. Observera att du väljer antingen hudbibliotekets eller Lillkyros cykel då du gör en reservation. Huvudbibliotekets cykel hämtas i huvudbiblioteket och Lillkyros cykel hämtas i Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna fraktas inte mellan biblioteksenheterna.
   • Ett cykellån kan förnyas tre gånger.

   Allmänt

   Den som lånar en cykel måste ha fyllt 15 år och godkänna användningsvillkoren för Venny-cyklarna.

   Om en person under 15 år vill låna en cykel, måste vårdnadshavaren vara med. Cykeln lånas med vårdnadshavarens bibliotekskort.

   Lån sker med bibliotekskortet, lånetiden är max 1 vecka. I huvudbiblioteket lånas cyklarna vid Infondisken och i Lillkyro meröppna bibliotek av personalen, under den tid personalen är på plats. Till varje cykel hör en cykelhjälm.

   Ansvar för cykeln

   Låntagaren ansvarar för eventuella personskador på sig själv eller annan person.

   Låntagaren ansvarar även för eventuella andra skador.

   Låntagaren är skyldig att ersätta skador som uppkommit på cykeln under lånetiden samt även ersätta bortkomna cykeldelar. Skador som uppkommit under normal användning behöver inte ersättas, så som punktering.

   Låntagaren bör kolla, att cykeln är i funktionsdugligt skick innan den tas i bruk. Låntagaren sköter också själv om att däcken pumpas (cykelpump finns i biblioteken) samt justerar sadelns höjd själv.

   Venny-cykeln och hjälmen är på låntagarens ansvar tills de returnerats på ett tillbörligt sätt.

   Låntagaren är även ansvarig för cykelnyckeln, och denna får inte överlåtas till en annan person. Cykeln får inte lämnas olåst. Observera var du förvarar cykeln nattetid, skilt om du lånar den i en vecka.

   Låntagaren måste godkänna användningsvillkoren på alla punkter. Genom att låna cykeln, bekräftar låntagaren att hen har läst, förstått och godkänt alla användningsvillkor. Om det i användningsvillkoren finns oklarheter eller det uppstår frågor, fås tilläggsinformation i Vasa huvudbiblioteks Infodisk, telefon 06-3253533.

   Förseningsavgiften för cyklar är 10,00 €/dygn och maximalt 70,00 €. Påminnelse- och ersättningsavgifter uppstår på samma sätt som för annat biblioteksmaterial. Låntagarens självrisk i fall av skada är priset på skadan, som för cykelns del är max 600 €. Det maximala beloppet avser att cykeln skadats, så att den inte går att reparera. Samma belopp gäller om cykeln blir stulen, försvinner eller inte returneras.

 • Nystad huvudbibliotek, Nystad

 • Parkano bibliotek, Parkano

 • S:t Karins huvudbibliotek, S:t Karins

 • Vasa huvudbibliotek, Vasa

  • Cyklar

   Du kan låna en cykel med tillhörande hjälm i huvudbiblioteket samt Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna lånas ut från början av maj till slutet av september.

   I huvudbiblioteket hittar du cyklarna i aulan utanför Draama-salen och de lånas med bibliotekskortet vid huvudbibliotekets Infodisk. Då lånetiden går ut returneras cykeln till samma ställe utanför Draama-salen och nyckeln förs till Infodisken. Cykeln i Lillkyro bibliotek lånas och returneras under den tid personal är på plats i biblioteket.

   Cykelns lånetid är max 1 vecka.

   • i huvudbiblioteket finns tre cyklar som lämpar sig för stadstrafik till utlåning, i Lillkyro bibliotek finns en cykel till utlåning.
   • 3 växlar.
   • Hjälm.
   • Cyklarna kan reserveras. Observera att du väljer antingen hudbibliotekets eller Lillkyros cykel då du gör en reservation. Huvudbibliotekets cykel hämtas i huvudbiblioteket och Lillkyros cykel hämtas i Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna fraktas inte mellan biblioteksenheterna.
   • Ett cykellån kan förnyas tre gånger.

   Allmänt

   Den som lånar en cykel måste ha fyllt 15 år och godkänna användningsvillkoren för Venny-cyklarna.

   Om en person under 15 år vill låna en cykel, måste vårdnadshavaren vara med. Cykeln lånas med vårdnadshavarens bibliotekskort.

   Lån sker med bibliotekskortet, lånetiden är max 1 vecka. I huvudbiblioteket lånas cyklarna vid Infondisken och i Lillkyro meröppna bibliotek av personalen, under den tid personalen är på plats. Till varje cykel hör en cykelhjälm.

   Ansvar för cykeln

   Låntagaren ansvarar för eventuella personskador på sig själv eller annan person.

   Låntagaren ansvarar även för eventuella andra skador.

   Låntagaren är skyldig att ersätta skador som uppkommit på cykeln under lånetiden samt även ersätta bortkomna cykeldelar. Skador som uppkommit under normal användning behöver inte ersättas, så som punktering.

   Låntagaren bör kolla, att cykeln är i funktionsdugligt skick innan den tas i bruk. Låntagaren sköter också själv om att däcken pumpas (cykelpump finns i biblioteken) samt justerar sadelns höjd själv.

   Venny-cykeln och hjälmen är på låntagarens ansvar tills de returnerats på ett tillbörligt sätt.

   Låntagaren är även ansvarig för cykelnyckeln, och denna får inte överlåtas till en annan person. Cykeln får inte lämnas olåst. Observera var du förvarar cykeln nattetid, skilt om du lånar den i en vecka.

   Låntagaren måste godkänna användningsvillkoren på alla punkter. Genom att låna cykeln, bekräftar låntagaren att hen har läst, förstått och godkänt alla användningsvillkor. Om det i användningsvillkoren finns oklarheter eller det uppstår frågor, fås tilläggsinformation i Vasa huvudbiblioteks Infodisk, telefon 06-3253533.

   Förseningsavgiften för cyklar är 10,00 €/dygn och maximalt 70,00 €. Påminnelse- och ersättningsavgifter uppstår på samma sätt som för annat biblioteksmaterial. Låntagarens självrisk i fall av skada är priset på skadan, som för cykelns del är max 600 €. Det maximala beloppet avser att cykeln skadats, så att den inte går att reparera. Samma belopp gäller om cykeln blir stulen, försvinner eller inte returneras.