Tjänster Tjänst

Finns i de här biblioteken

 • Ahtiala bibliotek, Lahtis

 • Barnboksinstitutets bibliotek, Tammerfors

 • Bergö bibliotek, Malax

  • Låneinformation

   Allmän information

   Alla får använda bibliotekets samlingar, tjänster och lokaler avgiftsfritt och komma med önskemål. 

   Det är gratis att reservera böcker ur bibliotekets samlingar och använda bibliotekets e-tjänster (t.ex. e-böcker). Bibliotekspersonalen står till tjänst om du behöver hjälp med att använda biblioteket. Personalen vägleder, utbildar och gör informationssökningar.

   Du som använder biblioteket är skyldig att handskas varsamt med bibliotekets material och övriga egendom (lokaler, datorer möbler m.m.) så att de inte skadas utan kan användas av alla andra biblioteksanvändare.

   I biblioteket kan du:

   - Låna böcker, tidningar, DVD-filmer m.m.
   - Läsa tidningar och böcker
   - Studera och släktforska
   - Delta i olika evenemang och utställningar
   - Vistas i en lugn miljö
   - Ta del av kommunal information

   Bibliotekskort och pinkod

   För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort. Kortet får du genom att fylla i en anhållan om bibliotekskort. Du förbinder dig därmed att följa bibliotekets användarregler. Uppgifterna som fylls i sparas i bibliotekets konfidentiella användarregister. Om dina kontaktuppgifter ändras, meddela om ändringarna direkt till biblioteket. Biblioteket får inte adressändringar automatiskt.

   Det första kortet är gratis och är i kraft livet ut. Ett ersättande bibliotekskort kostar 5 euro. Barn kan få egna bibliotekskort, ofta får de det egna kort i samband med att de börjar i skolan. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att användarreglerna följs av den minderåriga (0-15 år). Bibliotekskort kan även ges till organisationer/institutioner förutsatt att det finns en kontaktperson.

   Alla med bibliotekskort kan också få en pinkod. Pinkoden ges personligen i biblioteket. Med pinkoden kan du använda bibliotekets webbtjänster t.ex. förnya lån, reservera material, låna e-böcker m.m. Barn har också rätt att få en pinkod till sitt bibliotekskort. 

   Lån och lånetid

   Den allmänna lånetiden är 4 veckor. 

   Lånetiden för följande material är 2 veckor:

   - Tidningar (OBS! Nyaste numret lånas inte ut)
   - CD-skivor och DVD-filmer (biblioteket är skyldig att iaktta åldersgränser för DVD-filmer)
   - Kursböcker och andra efterfrågade böcker

   Bibliotekets hembygdssamling lånas inte ut.

   När du lånar material får du ett kvitto över dina lån. På kvittot står förfallodagen för materialet, dvs. den sista återlämningsdagen. Du kan få en påminnelse via e-post om att lånens förfallodag närmar sig om du meddelar din e-postadress till biblioteket. Vid alla bibliotek kan du lämna tillbaka böcker i ett bokinkast eller en bokreturlåda när biblioteket är stängt.

   Du kan även förnya dina lån upp till 5 gånger genom att ringa, mejla eller komma in till biblioteket. Om du har en pinkod kan du också själv förnya dina lån via fredrika.finna.fi. Om materialet är reserverat kan du inte förnya lånet.

   Att reservera material ur bibliotekens samlingar är gratis. Du kan reservera själv via fredrika.finna.fi eller genom att kontakta biblioteket. Vi meddelar via telefon, sms eller e-post när du kan hämta ditt reserverade material. I regel ska materialet hämtas ut senast inom tio dagar.

   Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakar.

  • Avgifter

   Avgifter

   Samtliga avgifter betalas i biblioteket.

   Förseningsavgift är en avgift för de kravbrev som skickats ut till låntagare med försenat biblioteksmaterial.

   Kravbrev på försenat biblioteksmaterial:

   efter 3 veckor:   2,00 €/första brevet
   efter 6 veckor:   5,00 €/andra brevet
   efter 9 veckor: 10,00 €/tredje brevet
   (portoavgift ingår i förseningsavgiften)

   Skriftlig påminnelse på försenat biblioteksmaterial med reservering skickas inom några dagar: 2,00 €

   Första lånekortet är gratis för alla låntagare. Ett andra kort kostar 5,00 €.

   Avskrivna böcker: 1,00 €/bok

   Avskriven tidskriftsbunt: 2,00 - 7,00 €

   Kopierings- och utskriftsavgift: 0,50 €/enkelsidig svartvit A4 kopia

   Regionlån: 2,00€

   Fjärrlån: grundavgift 5,00 €

   Försvunnet eller skadat material ska ersättas med motsvarande material eller genom en överenskommen avgift (Skadeståndslagen 412/1974). Ta kontakt med biblioteket genast materialet försvinner eller skadas. Reparationer av material ska endast utföras av bibliotekspersonalen.

   Videokassetter, DVD-skivor och CD-ROM kan p.g.a. upphovsrätten inte ersättas med motsvarande inspelning utan för dem betalas en överenskommen avgift. 

 • Björköby bibliotek, Korsholm

  • Låneinformation

   Bibliotekskort

   Bibliotekskort får du genom att fylla i en blankett med personuppgifter och visa legitimation. Det första lånekortet är gratis. För att förnya ett förlorat lånekort uppbärs en avgift. Barn under 15 år får eget lånekort med vårdnadshavares godkännande. Vårdnadshavaren är ansvarig för barnets lån. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånas med kortet.

   Bibliotekskortet är personligt och skall alltid uppvisas vid lån. Du ansvarar för allt material som lånas på kortet. Meddela alltid namn-, telefon- och adressförändringar till biblioteket. Meddela även om du förlorat ditt lånekort.

    

   Utlåningstider

   Lånetiden bestäms enligt material.

   • böcker och cd-böcker  28 dygn
   • tidningar, cd-skivor och DVD-filmer  14 dygn

   Förfallodatum finns angivet på kvittot du får när du lånar. Lånat material kan förlängas om det inte är reserverat. Returer kan föras till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

    

   Webbiblioteket

   Via webbiblioteket kan du förlänga dina lån, reservera material och ändra dina personuppgifter. Till detta behöver du utöver bibliotekskort en fyrsiffrig PIN-kod som fås på biblioteket. Den ges ej ut via telefon eller e-post.

   Med PIN-koden kan man även låna e-böcker via Fredrikas webbsida.

    

   Förhandsmeddelande om lån som förfaller

   Du kan be biblioteket sända påminnelse om lån som snart förfaller. Det sänds som e-post två dagar före förfallodagen. Du kan även få förhandsmeddelande om dina minderåriga barns lån till din egen e-post. Meddela oss om du vill ha förhandsmeddelande samt vilken e-postadress du vill använda. Observera att e-postmeddelandet med påminnelse om att förfallodagen närmar sig bara är en extra tjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, genom att logga in på Mina sidor eller ringa till biblioteket.

   En del e-postprogram kan styra de meddelanden som sänds från biblioteket direkt till skräppostmappen. Vi uppmanar våra kunder att kontrollera sin egen skräppostmapp samt vid behov lägga till domännamnet korsholm.fi som betrodd avsändare. Det här görs via inställningarna för skräppostfiltret i det egna e-postprogrammet.

    

  • Avgifter

    

   • Förnyat bibliotekskort 2 €

   Förseningsavgifter (oberoende av antalet lån)

   • Förseningsavgift 1  2 €
   • Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)
   • Förseningsavgift 3  10 € samt ersättningspris för oreturnerat material

   Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

   Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna överstiger 25 €.

   Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan.

   Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.

 • Bokbussen Santra (Etseri), Etseri

 • Brändö bibliotek, Vasa

  • Akvarium

   I biblioteket finns ett akvarie där det simmar flera olika slags fiskar.

  • Praoelever

   Vill du ha en praoplats vid Vasa stadsbibliotek?

   Vasa stadsbibliotek tar emot praoelever som vill bekanta sig med biblioteksarbetet.

   Huvudbiblioteket

   Huvudbiblioteket tar emot i huvudsak en elev/praoperiod.

   Vi strävar efter att praoeleven  får bekanta sig med huvudbibliotekets mångsidiga arbete på bibliotekets olika avdelningar. Vanliga arbetsuppgifter är att organisera och sätta böcker i hyllorna, stämpla avskrivna böcker samt ställa fram småskaliga materialutställningar. 

   Om du vill ha en praoplats vid huvudbiblioteket så kontakta tf. servicechef Minna Rinta-Valkamaan via mail minna.rinta-valkama@vaasa.fi

   Närbibliotek

   Följande närbibliotek tar emot praoelever, i huvudsak en elev/praoperiod. Om du vill ha en praoplats på något av närbiblioteken så ta kontakt via mail eller ring:

   Brändö bibliotek: kirjasto.palosaari@vaasa.fi eller 06-325 3571

   Variska bibliotek: kirjasto.variska@vaasa.fi eller 06-325 3575

   Lillkyro meröppna bibliotek: kirjasto.vahakyro@vaasa.fi eller 06-325 8475

 • Eura huvudbibliotek, Eura

 • Euraåminne bibliotek, Euraåminne

 • Finlands arkitekturmuseums bibliotek, Helsingfors

 • Haapavesi bibliotek, Haapavesi

 • Hangö stadsbibliotek, Hangö

  • Fiskelov

   Stadens fisketillstånd får man köpa från biblioteket. 

 • Haukipudas bibliotek, Uleåborg

 • Helsingfors centrumbibliotek Ode, Helsingfors

  • Verkstäder för skol- och dagisgrupper

   Centrumbiblioteket Ode erbjuder många slags verkstäder och guidade besök för skol- och dagisgrupper. 
   Innehållet i verkstäderna är bl.a. berättelser och ordkonst, kodning, förstärkt verklighet samt bildkonst och handarbete.

 • Jakobstads stadsbibliotek, Jakobstad

  • Låna, förläng och reservera
   • Lånetiden är normalt 30 dagar. För DVD, Blu-ray, kursböcker, konsolspel och brädspel är lånetiden 14 dagar.
   • Sista återlämningsdag finns på lånekvittot och då du loggar in på ditt konto.
   • Ett lån kan förlängas maximalt 5 ggr. Reserverat material kan inte förlängas.
   • Biblioteket tar ut en avgift för försenade lån
   • Du kan reservera nästan alla våra böcker och andra medier, både det som är utlånat och det som står i hyllan.
   • Medier som inte finns i biblioteket kan mot avgift region- eller fjärrlånas från andra bibliotek.

   PIN-kod

   PIN-koden är ett fyrsiffrigt lösenord som kopplas till ditt bibliotekskort. PIN-koden behövs då du loggar in i webbiblioteket för att förnya dina lån eller reservera material. PIN-koden behövs också för att använda våra övriga nättjänster. Din PIN-kod får du på biblioteket. Barn bör vara över 6 år för att få en PIN-kod.

  • Avgifter

   Förseningsavgifter

   • Försening 0,20 € /dag/lån
   • Max avgift/lån 5 €
   • Högsta förseningsavgift totalt vid retur 15 €

   Kopior och utskrifter

   • Svartvita kopior och utskrifter 30 cent/sida
   • Färgkopior och -utskrifter 50 cent/sida

   Övriga avgifter

   • Regionlån 2 € / bok
   • Fjärrlån 7 € / bok (för kopior på tidskriftsartiklar kan avgiften bli högre)
   • Nytt lånekort 3 € 50 cent

   Borttappat eller skadat material

   • Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.
   • Filminspelningar, Blu-ray- eller DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten.
   • Erlagda ersättningar eller andra avgifter returneras ej.
   • Avgift för betalningspåminnelse: 5 euro.
  • Databaser

   Stadsbiblioteket i Jakobstad erbjuder tillgång till ett flertal digitala databaser och uppslagsverk. Några får du tillgång till hemifrån och andra kan du nå när du besöker biblioteket:

    

   Alex - svenskt författarlexikon. Författarlexikon med presentationer av svenska och utländska författare. Biografiska uppgifter, förteckning över utgivna böcker, stilprover med mera. Tillgänglig på biblioteket och hemifrån (inloggning med ditt lånekortsnummer och PIN-kod).

 • Jalkaranta bibliotek, Lahtis

 • Jeppo bibliotek, Nykarleby

  • Avgifter

   Fullständiga låneregler fastställda av Välfärdsnämnden i Nykarleby kan du ta del av på resp. bibliotek.
   Förseningsavgifter: 5 cent / dag  från förfallodagen, dock högst 20 euro. För enskild bok högst 5 euro, barnavdelningens material undantages. Ifall materialet inlämnas inom 14 dagar efter förfallodagen tas ingen förseningsavgift. En låntagare som fått ett ersättningskrav eller 20 euro i böter, förlorar lånerätten.

   Kopior och utskrifter: Svartvita kopior A4 0,35 € /sida och  färgkopior 0,50 € /sida. Svartvita kopior A3 0,70 €/sida och färgkopior 1,00 €/sida.

   Övriga avgifter: Fjärrlån 4-12 € / bok

   Nytt lånekort 3 € (för barn 1 € 50 cent) 

   Borttappat eller skadat material: Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. Filminspelningar, CD-rom- eller DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten. Erlagda ersättningar eller andra avgifter returneras ej. 
    

  • Låneinformation

   Du kan låna böcker och annat material vid Nykarleby stadsbibliotek, Jeppo bibliotek eller Munsala bibliotek med samma lånekort. Om du vill förlänga dina lån på nätet behöver du en personlig PIN-kod. Den ska du själv hämta från biblioteket. 
   Första lånekortet är gratis. Du får det genom att fylla i en låntagarblankett, där du uppger namn, kontakt- och personuppgifter. Du ska även kunna visa giltig legitimation. Då du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Du ansvarar för allt material som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare eller annan laglig företrädare ansöker om lånerätt för barn under 15 år. Meddela alltid namn-, telefon- och/eller adressförändringar till biblioteket. Förlorar du ditt lånekort - meddela biblioteket som då spärrar ditt kort. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
   Lånetiden bestäms enligt material och är högst en månad. Sista återlämningsdag framgår av lånekvittot. Lånat material kan förnyas om det inte är reserverat. Lånen kan förlängas inom lånetiden och högst 7 dagar efter förfallodagen. Lånen kan förlängas maximalt 5 ggr. Du kan själv förnya dina lån på Mina sidor. Biblioteket tar ut en avgift för försenat material. Utlånat material kan reserveras.
   Material som inte finns i biblioteket kan mot avgift fjärrlånas från andra bibliotek
   För att logga in till Mina sidor behöver du ett lånekort och en PIN-kod. PIN-koden är en 4-siffrig kod, den är personlig och ges bara till enskilda låntagare. Om du inte har lånekort tidigare får du din PIN-kod då du skaffar lånekort. Om du redan är låntagare krävs det att du hämtar din PIN-kod vid biblioteket, genom ett personligt besök och mot uppvisande av ID. PIN-koder ges inte ut via e-post eller telefon. Om du förlorar din kod, krävs det att du igen besöker biblioteket för att få en ny kod.
    

 • Kaakkuri bibliotek, Uleåborg

 • Kaijonharju bibliotek, Uleåborg

 • Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto, Joensuu

 • Karjasilta bibliotek, Uleåborg

 • Karstula bibliotek, Karstula

 • Kemijärvi stadsbiblioteket, Kemijärvi

 • Kiiminki bibliotek, Uleåborg

 • Korsholms bokbuss, Korsholm

  • Låneinformation

   Bibliotekskort

   Bibliotekskort får du genom att fylla i en blankett med personuppgifter och visa legitimation. Det första lånekortet är gratis. För att förnya ett förlorat lånekort uppbärs en avgift. Barn under 15 år får eget lånekort med vårdnadshavares godkännande. Vårdnadshavaren är ansvarig för barnets lån. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånas med kortet.

   Bibliotekskortet är personligt och skall alltid uppvisas vid lån. Du ansvarar för allt material som lånas på kortet. Meddela alltid namn-, telefon- och adressförändringar till biblioteket. Meddela även om du förlorat ditt lånekort.

    

   Utlåningstider

   Lånetiden bestäms enligt material.

   • böcker och cd-böcker  28 dygn
   • tidningar, cd-skivor och DVD-filmer  14 dygn

   Förfallodatum finns angivet på kvittot du får när du lånar. Lånat material kan förlängas om det inte är reserverat. Returer kan föras till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

    

   Webbiblioteket

   Via webbiblioteket kan du förlänga dina lån, reservera material och ändra dina personuppgifter. Till detta behöver du utöver bibliotekskort en fyrsiffrig PIN-kod som fås på biblioteket. Den ges ej ut via telefon eller e-post.

   Med PIN-koden kan man även låna e-böcker via Fredrikas webbsida.

    

   Förhandsmeddelande om lån som förfaller

   Du kan be biblioteket sända påminnelse om lån som snart förfaller. Det sänds som e-post två dagar före förfallodagen. Du kan även få förhandsmeddelande om dina minderåriga barns lån till din egen e-post. Meddela oss om du vill ha förhandsmeddelande samt vilken e-postadress du vill använda. Observera att e-postmeddelandet med påminnelse om att förfallodagen närmar sig bara är en extra tjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, genom att logga in på Mina sidor eller ringa till biblioteket.

   En del e-postprogram kan styra de meddelanden som sänds från biblioteket direkt till skräppostmappen. Vi uppmanar våra kunder att kontrollera sin egen skräppostmapp samt vid behov lägga till domännamnet korsholm.fi som betrodd avsändare. Det här görs via inställningarna för skräppostfiltret i det egna e-postprogrammet.

    

  • Avgifter

    

   • Förnyat bibliotekskort 2 €

   Förseningsavgifter (oberoende av antalet lån)

   • Förseningsavgift 1  2 €
   • Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)
   • Förseningsavgift 3  10 € samt ersättningspris för oreturnerat material

   Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

   Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna överstiger 25 €.

   Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan.

   Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.

 • Korsholms huvudbibliotek, Korsholm

  • Låneinformation

   Bibliotekskort

   Bibliotekskort får du genom att fylla i en blankett med personuppgifter och visa legitimation. Det första lånekortet är gratis. För att förnya ett förlorat lånekort uppbärs en avgift. Barn under 15 år får eget lånekort med vårdnadshavares godkännande. Vårdnadshavaren är ansvarig för barnets lån. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånas med kortet.

   Bibliotekskortet är personligt och skall alltid uppvisas vid lån. Du ansvarar för allt material som lånas på kortet. Meddela alltid namn-, telefon- och adressförändringar till biblioteket. Meddela även om du förlorat ditt lånekort.

    

   Utlåningstider

   Lånetiden bestäms enligt material.

   • böcker och cd-böcker  28 dygn
   • tidningar, cd-skivor och DVD-filmer  14 dygn

   Förfallodatum finns angivet på kvittot du får när du lånar. Lånat material kan förlängas om det inte är reserverat. Returer kan föras till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

    

   Webbiblioteket

   Via webbiblioteket kan du förlänga dina lån, reservera material och ändra dina personuppgifter. Till detta behöver du utöver bibliotekskort en fyrsiffrig PIN-kod som fås på biblioteket. Den ges ej ut via telefon eller e-post.

   Med PIN-koden kan man även låna e-böcker via Fredrikas webbsida.

    

   Förhandsmeddelande om lån som förfaller

   Du kan be biblioteket sända påminnelse om lån som snart förfaller. Det sänds som e-post två dagar före förfallodagen. Du kan även få förhandsmeddelande om dina minderåriga barns lån till din egen e-post. Meddela oss om du vill ha förhandsmeddelande samt vilken e-postadress du vill använda. Observera att e-postmeddelandet med påminnelse om att förfallodagen närmar sig bara är en extra tjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, genom att logga in på Mina sidor eller ringa till biblioteket.

   En del e-postprogram kan styra de meddelanden som sänds från biblioteket direkt till skräppostmappen. Vi uppmanar våra kunder att kontrollera sin egen skräppostmapp samt vid behov lägga till domännamnet korsholm.fi som betrodd avsändare. Det här görs via inställningarna för skräppostfiltret i det egna e-postprogrammet.

    

  • Avgifter

    

   • Förnyat bibliotekskort 2 €

   Förseningsavgifter (oberoende av antalet lån)

   • Förseningsavgift 1  2 €
   • Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)
   • Förseningsavgift 3  10 € samt ersättningspris för oreturnerat material

   Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

   Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna överstiger 25 €.

   Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan.

   Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.

 • Kvevlax bibliotek, Korsholm

  • Låneinformation

   Bibliotekskort

   Bibliotekskort får du genom att fylla i en blankett med personuppgifter och visa legitimation. Det första lånekortet är gratis. För att förnya ett förlorat lånekort uppbärs en avgift. Barn under 15 år får eget lånekort med vårdnadshavares godkännande. Vårdnadshavaren är ansvarig för barnets lån. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånas med kortet.

   Bibliotekskortet är personligt och skall alltid uppvisas vid lån. Du ansvarar för allt material som lånas på kortet. Meddela alltid namn-, telefon- och adressförändringar till biblioteket. Meddela även om du förlorat ditt lånekort.

   Utlåningstider

   Lånetiden bestäms enligt material.

   • böcker och cd-böcker  28 dygn
   • tidningar, cd-skivor och DVD-filmer  14 dygn

   Förfallodatum finns angivet på kvittot du får när du lånar. Lånat material kan förlängas om det inte är reserverat. Returer kan föras till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

   Webbiblioteket

   Via webbiblioteket kan du förlänga dina lån, reservera material och ändra dina personuppgifter. Till detta behöver du utöver bibliotekskort en fyrsiffrig PIN-kod som fås på biblioteket. Den ges ej ut via telefon eller e-post.

   Med PIN-koden kan man även låna e-böcker via Fredrikas webbsida.

   Förhandsmeddelande om lån som förfaller

   Du kan be biblioteket sända påminnelse om lån som snart förfaller. Det sänds som e-post två dagar före förfallodagen. Du kan även få förhandsmeddelande om dina minderåriga barns lån till din egen e-post. Meddela oss om du vill ha förhandsmeddelande samt vilken e-postadress du vill använda. Observera att e-postmeddelandet med påminnelse om att förfallodagen närmar sig bara är en extra tjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, genom att logga in på Mina sidor eller ringa till biblioteket.

   En del e-postprogram kan styra de meddelanden som sänds från biblioteket direkt till skräppostmappen. Vi uppmanar våra kunder att kontrollera sin egen skräppostmapp samt vid behov lägga till domännamnet korsholm.fi som betrodd avsändare. Det här görs via inställningarna för skräppostfiltret i det egna e-postprogrammet.

  • Avgifter

    

   • Förnyat bibliotekskort 2 €

   Förseningsavgifter (oberoende av antalet lån)

   • Förseningsavgift 1  2 €
   • Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)
   • Förseningsavgift 3  10 € samt ersättningspris för oreturnerat material

   Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

   Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna överstiger 25 €.

   Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan.

   Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.

 • Kärpänen bibliotek, Lahtis

 • Kållby bibliotek, Pedersöre

  • Låneinformation

   Användningsregler för Pedersöre kommunbibliotek, godkända av Kultur- och idrottsnämnden  21.2.2019, träder i kraft 11.3.2019. Reviderade 21.3
   Dessa regler baserar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)


   Lånekort

   Lånekortet är personligt och bör alltid uppvisas vid lån.
   För att få ett lånekort bör låntagaren på begäran uppvisa ett giltigt identitetsbevis.  Vårdnadshavare ansöker om lånekort för barn under 13 år.
   Låntagaren bör meddela biblioteket om adress-, telefon- och namnförändringar. Låntagaren bör likaså meddela biblioteket om lånekortet försvinner, lånekortet kan då spärras
   Det första kortet är avgiftsfritt, för nytt kort betalar låntagaren en fastställd avgift.
    

   Pinkod ges endast vid personligt besök på biblioteket.
    

   Låntagaren kan vara en person eller en institution. Institutionslåntagare ska ha en ansvarsperson för biblioteksärenden. Användningsrätt ges för 12 månader, varefter användningsrätten ska förnyas.   
    

   Lånetid

   Lånetiden kan vara 7, 14, 28 eller 42 dagar
   Standardlånetiden är 28 dagar, för kursböcker gäller 14 dagar, för vissa idrottsredskap är lånetiden 7 dagar, för institutionslånen är lånetiden 42 dagar.
   Material kan också returneras via returlucka eller returlåda om biblioteket är stängt.
    

   Påminnelser och krav

   Påminnelser och krav

   • Påminnelsemeddelande: Om du vill kan du få en påminnelse innan lånetiden går ut. Meddelandet sänds till din e-post och är avgiftsfri.
   • Efter det sänder biblioteket två krav och ett ersättningskrav:
   • Det första kravet sänds efter 30 dagar, ifall boken är reserverad sänds kravet genast när lånetiden gått ut
   • Det andra kravet sänds 14 dagar efter det första.
   • I tredje kravet, ersättningskravet  informeras låntagaren om att hen blir ersättningsskyldig om biblioteksmaterialet inte returneras och om hur stor ersättningssumman blir.
   • Efter tre krav sänds faktura på böckerna

     

   Övrigt

   Reserverade böcker hålls undansatta för kunden i 7 dagar.
   Personlåntagare får förnya lån max 3 gånger, institutionslåntagare endast en gång.
   Biblioteket ansvarar inte för skada som det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakat kunden
    

   Låneförbud

   Låntagaren får låneförbud om de obetalda avgifterna överstiger 10 €.
   Låneförbudet upphör omedelbart när materialet återlämnats och/eller avgiften betalats.
   Lånat material kan returneras till alla bibliotek i kommunen. 

  • Avgifter

   Förseningsavgifter

   Krav 1: 3€
   Krav 2:6 €
   Ersättningskrav: 10 €

   Dessa avgifter gäller personlåntagare. 
   Institutionslåntagarna (såsom t.ex. skolor) betalar inte kravavgifter, men blir ersättningsskyldiga för oreturnerade böcker.
    

   Ersättning för förkommet, skadat eller oreturnerat material

   Förkommet eller skadat material ersätts med ny bok eller med en summa som utgår från anskaffningspriset.
   Speciellt värdefullt material ersätts med ny bok eller bedöms från fall till fall.
   Minimiersättning 5 € 
   Ersättning för biblioteksutrustning tillkommer utöver ovanstående: 2,50 € (gäller ej oplastade tidskrifter)
    

   Fjärr- och regionlånsavgifter

   Regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek): 2 €

   Fjärrlån

   • Fjärrlån från inhemska bibliotek:7 €
   • Fjärrlån från utländska bibliotek: 15 €
   • Fjärrlånskopior: den avgift som det avsändande biblioteket fakturerar

   Undantag från region- och fjärrlånsavgifter: bokdepositioner på främmande språk, bokdepositioner som hänför sig till läsprojekt som biblioteket ordnar.
    

   Nytt lånekort

   4 €
    

   Kopior

   A4 0,20 €, A3 0,40 €, scanning 0,20 €/sida

    

 • Lahtis huvudbibliotek, Lahtis

 • Lappfjärd bibliotek, Kristinestad

  • Låneinformation

   Utlåningstider

   Böcker: 28 dagar
   Ljudböcker: 28 dagar
   E-böcker: 28 dagar
   Tidskrifter: 14 dagar
   CD-skivor: 14 dagar
   DVD-filmer: 14 dagar

   Det egna lånekortet bör alltid vara med vid utlåning av böcker, tidskrifter och övrigt material.
   Första kortet är gratis för alla låntagare. Andra kortet kostar 2 euro.

   Låntagaren kan förnya bibliotekslån om ingen annan reserverat samma material. Förnyelsen görs på biblioteket, per telefon 040 6755019 eller genom att själv logga in i webbiblioteket.

   Borttappat eller skadat material

   Om lånat material tappas bort eller förstörs är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden i stället skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. DVD-filmer kan inte ersättas med en ny DVD.

 • Laune bibliotek, Lahtis

 • Lehtimäki bibiliotek, Alajärvi

 • Lepplax bibliotek, Pedersöre

  • Låneinformation

   Användningsregler för Pedersöre kommunbibliotek, godkända av Kultur- och idrottsnämnden  21.2.2019, träder i kraft 11.3.2019. Reviderade 21.3
   Dessa regler baserar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)


   Lånekort

   Lånekortet är personligt och bör alltid uppvisas vid lån.
   För att få ett lånekort bör låntagaren på begäran uppvisa ett giltigt identitetsbevis.  Vårdnadshavare ansöker om lånekort för barn under 13 år.
   Låntagaren bör meddela biblioteket om adress-, telefon- och namnförändringar. Låntagaren bör likaså meddela biblioteket om lånekortet försvinner, lånekortet kan då spärras
   Det första kortet är avgiftsfritt, för nytt kort betalar låntagaren en fastställd avgift.
    

   Pinkod ges endast vid personligt besök på biblioteket.
    

   Låntagaren kan vara en person eller en institution. Institutionslåntagare ska ha en ansvarsperson för biblioteksärenden. Användningsrätt ges för 12 månader, varefter användningsrätten ska förnyas.   
    

   Lånetid

   Lånetiden kan vara 7, 14, 28 eller 42 dagar
   Standardlånetiden är 28 dagar, för kursböcker gäller 14 dagar, för vissa idrottsredskap är lånetiden 7 dagar, för institutionslånen är lånetiden 42 dagar.
   Material kan också returneras via returlucka eller returlåda om biblioteket är stängt.
    

   Påminnelser och krav

   Påminnelsemeddelande: Om du vill kan du få en påminnelse innan lånetiden går ut. Meddelandet sänds till din e-post och är avgiftsfri.

   • Efter det sänder biblioteket två krav och ett ersättningskrav:
   • Det första kravet sänds efter 30 dagar, ifall boken är reserverad sänds kravet genast när lånetiden gått ut
   • Det andra kravet sänds 14 dagar efter det första.
   • I tredje kravet, ersättningskravet  informeras låntagaren om att hen blir ersättningsskyldig om biblioteksmaterialet inte returneras och om hur stor ersättningssumman blir.
   • Efter tre krav sänds faktura på böckerna
     

   Övrigt

   Reserverade böcker hålls undansatta för kunden i 7 dagar.
   Personlåntagare får förnya lån max 3 gånger, institutionslåntagare endast en gång.
   Biblioteket ansvarar inte för skada som det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakat kunden
    

   Låneförbud

   Låntagaren får låneförbud om de obetalda avgifterna överstiger 20 €.
   Låneförbudet upphör omedelbart när materialet återlämnats och/eller avgiften betalats.
   Lånat material kan returneras till alla bibliotek i kommunen. 

  • Avgifter

   Förseningsavgifter

   Krav 1: 3€
   Krav 2:6 €
   Ersättningskrav: 10 €

   Dessa avgifter gäller personlåntagare. 
   Institutionslåntagarna (såsom t.ex. skolor) betalar inte kravavgifter, men blir ersättningsskyldiga för oreturnerade böcker.
    

   Ersättning för förkommet, skadat eller oreturnerat material

   Förkommet eller skadat material ersätts med ny bok eller med en summa som utgår från anskaffningspriset.
   Speciellt värdefullt material ersätts med ny bok eller bedöms från fall till fall.
   Minimiersättning 5 € 
   Ersättning för biblioteksutrustning tillkommer utöver ovanstående: 2,50 € (gäller ej oplastade tidskrifter)
    

   Fjärr- och regionlånsavgifter

   Regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek): 2 €

   Fjärrlån

   • Fjärrlån från inhemska bibliotek: 7 €
   • Fjärrlån från utländska bibliotek: 15 €
   • Fjärrlånskopior: den avgift som det avsändande biblioteket fakturerar

   Undantag från region- och fjärrlånsavgifter: bokdepositioner på främmande språk, bokdepositioner som hänför sig till läsprojekt som biblioteket ordnar.
    

   Nytt lånekort

   4 €
    

   Kopior

   A4 0,20 €, A3 0,40 €, scanning 0,20 €/sida

    

 • Liipola bibliotek, Lahtis

 • Lillkyro meröppna bibliotek, Vasa

  • Käpphästar

   I biblioteket finns två käpphästar som kan lånas. Lånetid 2 veckor, kan inte reserveras eller förnyas. Stallregler eller utlåningsregler för käpphästarna hittar du i påsen som kommer med då du lånar och de fås också från biblioteket. En käpphäst kan du låna och returnera också på självbetjäningstiden, men efter returneringen så lämna den gärna på disken för kontroll.

  • Praoelever

   Vill du ha en praoplats vid Vasa stadsbibliotek?

   Vasa stadsbibliotek tar emot praoelever som vill bekanta sig med biblioteksarbetet.

   Huvudbiblioteket

   Huvudbiblioteket tar emot i huvudsak en elev/praoperiod.

   Vi strävar efter att praoeleven  får bekanta sig med huvudbibliotekets mångsidiga arbete på bibliotekets olika avdelningar. Vanliga arbetsuppgifter är att organisera och sätta böcker i hyllorna, stämpla avskrivna böcker samt ställa fram småskaliga materialutställningar. 

   Om du vill ha en praoplats vid huvudbiblioteket så kontakta tf. servicechef Minna Rinta-Valkamaan via mail minna.rinta-valkama@vaasa.fi

   Närbibliotek

   Följande närbibliotek tar emot praoelever, i huvudsak en elev/praoperiod. Om du vill ha en praoplats på något av närbiblioteken så ta kontakt via mail eller ring:

   Brändö bibliotek: kirjasto.palosaari@vaasa.fi eller 06-325 3571

   Variska bibliotek: kirjasto.variska@vaasa.fi eller 06-325 3575

   Lillkyro meröppna bibliotek: kirjasto.vahakyro@vaasa.fi eller 06-325 8475

 • Luvia bibliotek, Euraåminne

 • Maikkula bibliotek, Uleåborg

 • Maxmo bibliotek, Vörå

  • Låneinformation

   Allmänna regler

   • Biblioteket är öppet för alla som följer bibliotekets regler.
   • Första lånekortet är gratis och du får det genom att fylla i en blankett med person- och adressuppgifter samt visa giltig legitimation.
   • Då du undertecknar lånekortets avtal förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Du ansvarar för det material som lånas på ditt kort.
   • Meddela alltid namn-, telefon-, och/eller adressförändringar till biblioteket.
   • Meddela även biblioteket om du förlorar ditt lånekort.

   Bibliotekskort

   Alla som uppnått skolåldern kan få ett lånekort genom att fylla i en blankett med personuppgifter. För barn under 15 år krävs vårdnadshavarens underskrift och denne ansvarar för bibliotekskortet. Läroinrättningar, vårdinrättningar och samfund utser ett behövligt antal ansvarspersoner, vilka ger sitt skriftliga samtycke till att elever, patienter och anställda använder bibliotekskortet. Biblioteket uppbär avgift för nytt kort: Första bibliotekskortet är avgiftsfritt. Borttappat kort, som ersätts med nytt, kostar 2,00 euro.

   Lånetiden

   Lånetiden är i regel 28 dygn. För en del av materialet kan lånetiden vara kortare, t.ex. för kursböcker och dateromaterial, 14 dygn, DVD 14 dygn.
   Återlämningsdatum finns angivet på kvittot man får när man lånar. Om materialet inte återlämnas inom utsatt tid, kan lånerätten förverkas.

   Biblioteksmaterial som inte är reserverat av en annan person kan lånas om. Förlängning av material kan även göras via telefon, e-post eller webbiblioteket. Materialet kan förlängas högt 5 gånger. Du behöver bibliotekskort och PIN-kod för att kunna logga in i webbiblioteket. PIN-koden är personlig. Du måste ha fyllt 9 år för att få din PIN-kod.

 • Mukkula bibliotek, Lahtis

 • Munsala bibliotek, Nykarleby

  • Avgifter

   Fullständiga låneregler fastställda av Välfärdsnämnden i Nykarleby kan du ta del av på resp. bibliotek.
   Förseningsavgifter: 5 cent / dag  från förfallodagen, dock högst 20 euro. För enskild bok högst 5 euro, barnavdelningens material undantages. Ifall materialet inlämnas inom 14 dagar efter förfallodagen tas ingen förseningsavgift. En låntagare som fått ett ersättningskrav eller 20 euro i böter, förlorar lånerätten.

   Kopior och utskrifter: Svartvita kopior A4 0,35 € /sida och  färgkopior 0,50 € /sida. Svartvita kopior A3 0,70 €/sida och färgkopior 1,00 €/sida.

   Övriga avgifter: Fjärrlån 4-12 € / bok

   Nytt lånekort 3 € (för barn 1 € 50 cent) 

   Borttappat eller skadat material: Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. Filminspelningar, CD-rom- eller DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten. Erlagda ersättningar eller andra avgifter returneras ej. 
    

  • Låneinformation

   Du kan låna böcker och annat material vid Nykarleby stadsbibliotek, Jeppo bibliotek eller Munsala bibliotek med samma lånekort. Om du vill förlänga dina lån på nätet behöver du en personlig PIN-kod. Den ska du själv hämta från biblioteket. 
   Första lånekortet är gratis. Du får det genom att fylla i en låntagarblankett, där du uppger namn, kontakt- och personuppgifter. Du ska även kunna visa giltig legitimation. Då du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Du ansvarar för allt material som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare eller annan laglig företrädare ansöker om lånerätt för barn under 15 år. Meddela alltid namn-, telefon- och/eller adressförändringar till biblioteket. Förlorar du ditt lånekort - meddela biblioteket som då spärrar ditt kort. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
   Lånetiden bestäms enligt material och är högst en månad. Sista återlämningsdag framgår av lånekvittot. Lånat material kan förnyas om det inte är reserverat. Lånen kan förlängas inom lånetiden och högst 7 dagar efter förfallodagen. Lånen kan förlängas maximalt 5 ggr. Du kan själv förnya dina lån på Mina sidor. Biblioteket tar ut en avgift för försenat material. Utlånat material kan reserveras.
   Material som inte finns i biblioteket kan mot avgift fjärrlånas från andra bibliotek
   För att logga in till Mina sidor behöver du ett lånekort och en PIN-kod. PIN-koden är en 4-siffrig kod, den är personlig och ges bara till enskilda låntagare. Om du inte har lånekort tidigare får du din PIN-kod då du skaffar lånekort. Om du redan är låntagare krävs det att du hämtar din PIN-kod vid biblioteket, genom ett personligt besök och mot uppvisande av ID. PIN-koder ges inte ut via e-post eller telefon. Om du förlorar din kod, krävs det att du igen besöker biblioteket för att få en ny kod.
    

 • Myllyoja bibliotek, Uleåborg

 • Nastola bibliotek, Lahtis

 • Nykarleby stadsbibliotek, Nykarleby

  • Låneinformation

   Du kan låna böcker och annat material vid Nykarleby stadsbibliotek, Jeppo bibliotek eller Munsala bibliotek med samma lånekort. Om du vill förlänga dina lån på nätet behöver du en personlig PIN-kod. Den ska du själv hämta från biblioteket. 
   Första lånekortet är gratis. Du får det genom att fylla i en låntagarblankett, där du uppger namn, kontakt- och personuppgifter. Du ska även kunna visa giltig legitimation. Då du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Du ansvarar för allt material som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare eller annan laglig företrädare ansöker om lånerätt för barn under 15 år. Meddela alltid namn-, telefon- och/eller adressförändringar till biblioteket. Förlorar du ditt lånekort - meddela biblioteket som då spärrar ditt kort. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
   Lånetiden bestäms enligt material och är högst en månad. Sista återlämningsdag framgår av lånekvittot. Lånat material kan förnyas om det inte är reserverat. Lånen kan förlängas inom lånetiden och högst 7 dagar efter förfallodagen. Lånen kan förlängas maximalt 5 ggr. Du kan själv förnya dina lån på Mina sidor. Biblioteket tar ut en avgift för försenat material. Utlånat material kan reserveras.
   Material som inte finns i biblioteket kan mot avgift fjärrlånas från andra bibliotek
   För att logga in till Mina sidor behöver du ett lånekort och en PIN-kod. PIN-koden är en 4-siffrig kod, den är personlig och ges bara till enskilda låntagare. Om du inte har lånekort tidigare får du din PIN-kod då du skaffar lånekort. Om du redan är låntagare krävs det att du hämtar din PIN-kod vid biblioteket, genom ett personligt besök och mot uppvisande av ID. PIN-koder ges inte ut via e-post eller telefon. Om du förlorar din kod, krävs det att du igen besöker biblioteket för att få en ny kod.
    

  • Avgifter

   Fullständiga låneregler fastställda av Välfärdsnämnden i Nykarleby kan du ta del av på resp. bibliotek.

   Förseningsavgifter: 5 cent / dag  från förfallodagen, dock högst 20 euro. För enskild bok högst 5 euro, barnavdelningens material undantages. Ifall materialet inlämnas inom 14 dagar efter förfallodagen tas ingen förseningsavgift. En låntagare som fått ett ersättningskrav eller 20 euro i böter, förlorar lånerätten.

   Kopior och utskrifter: Svartvita kopior A4 0,35 € /sida och  färgkopior 0,50 € /sida. Svartvita kopior A3 0,70 €/sida och färgkopior 1,00 €/sida.

   Övriga avgifter: Fjärrlån 4-12 € / bok

   Nytt lånekort 3 € (för barn 1 € 50 cent) 

   Borttappat eller skadat material: Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. Filminspelningar, CD-rom- eller DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten. Erlagda ersättningar eller andra avgifter returneras ej. 

    

 • Närpes bokbuss, Närpes

  • Bibliotekskort
   • För att låna behöver du ett lånekort, lånekortet är gratis.
     
   • När du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets bestämmelser och ansvarar för alla lån på ditt kort.
     
   • Bibliotekskortet är personligt och bör alltid visas då man lånar. Detta gäller alla verksamhetspunkter i Närpes.
     
   • Om lånekortet försvinner – meddela biblioteket för att förhindra missbruk av kortet. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
     
   • Personer under 15 år bör ha vårdnadshavarens underskrift på bibliotekets anmälningsblankett för att få eget lånekort, och vårdnadshavaren är också ansvarig för de lån som görs på kortet.
     
   • Lånekort ges inte åt barn under 6 år.
     
   • Meddela alltid adress- och namnändring.
     
  • Avigfter

   Förseningsavgift
   Förseningsavgiften är 3 € för varje utskickat kravbrev. Biblioteket sänder ut maximalt 3 kravbrev, därefter sänds faktura på det oreturnerade materialet.

   Kopior och utskrifter
   Svartvita kopior 40 cent/sida
   Scanning görs gratis.

   Regionlåneavgift
   Då man beställer material från Fredrikabiblioteken eller Vasa stadsbibliotek betalar man en regionlåneavgift på 2 €.

   Fjärrlåneavgift
   Fjärrlån kostar minst 4 €/st, avgiften är beroende av långivarbibliotekets eventuella avgifter. Det kostar inget att beställa ett fjärrlån, man betalar avgiften då man får materialet man beställt.

   Till andra bibliotek sänder vi fjärrlån avgiftsfritt.

  • Låneinfomation

   Lån och lånetider

   • Den normala lånetiden är 4 veckor. För efterfrågade kursböcker är lånetiden 2 veckor.
   • Sista återlämningsdag finns på kvittot man får då man lånar.
   • Lånat material kan lånas om, förutsatt att lånetiden inte gått ut eller det reserverats.
   • Lånat material kan återlämnas till vilken verksamhetspunkt som helst i staden.

   PIN-kod

   • För att kunna logga in på Mina sidor behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
   • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
   • PIN-koden är personlig.
   • På Mina sidor kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter, betygsätta böcker och göra boklistor.
   • Med PIN-koden kan man även låna e-böcker och e-ljudböcker och filmer.

   E-post påminnelse

   • Du kan be biblioteket skicka en påminnelse om dina lån som snart förfaller. Meddelandet sänds per e-post några dagar innan förfallodagen. Sedan är det lätt att logga in på Mina sidor och förnya lånen eller återlämna dem till biblioteket. Meddela din e-post till biblioteket.
   • Kunden ansvarar för försenade lån även i det fall att meddelandet av någon anledning inte nått fram.

   Borttappat eller skadat material

   • Biblioteksmaterial som skadats eller tappats bort bör ersättas av kunden.
   • Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.
   • Filmer, CD- och DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten.
  • Pin-kod
   • För att kunna logga in på Finna, Biblio och Viddla behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
     
   • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
     
   • PIN-koden är personlig.
     
   • På Finna-sidorna kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter.
 • Närpes huvudbibliotek, Närpes

  • Bibliotekskort
   • För att låna behöver du ett lånekort, lånekortet är gratis.
     
   • När du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets bestämmelser och ansvarar för alla lån på ditt kort. Läs mer under Låneinformation.
     
   • Bibliotekskortet är personligt och bör alltid visas då man lånar. Detta gäller alla verksamhetspunkter i Närpes.
     
   • Om lånekortet försvinner – meddela biblioteket för att förhindra missbruk av kortet. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
     
   • Personer under 15 år bör ha vårdnadshavarens underskrift på bibliotekets anmälningsblankett för att få eget lånekort, och vårdnadshavaren är också ansvarig för de lån som görs på kortet.
     
   • Lånekort ges inte åt barn under 6 år.
     
   • Meddela alltid adress- och namnändring.
     
  • Pin-kod
   • För att kunna logga in på Finna, Biblio och Viddla behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
     
   • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
     
   • PIN-koden är personlig.
     
   • På Finna-sidorna kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter.
  • Låneinformation

   Lån och lånetider

   • Den normala lånetiden är 4 veckor. För efterfrågade kursböcker är lånetiden 2 veckor.
   • Sista återlämningsdag finns på kvittot man får då man lånar.
   • Lånat material kan lånas om, förutsatt att lånetiden inte gått ut eller det reserverats.
   • Lånat material kan återlämnas till vilken verksamhetspunkt som helst i staden.

   PIN-kod

   • För att kunna logga in på Mina sidor behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
   • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
   • PIN-koden är personlig.
   • På Mina sidor kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter, betygsätta böcker och göra boklistor.
   • Med PIN-koden kan man även låna e-böcker och e-ljudböcker och filmer.

   E-post påminnelse

   • Du kan be biblioteket skicka en påminnelse om dina lån som snart förfaller. Meddelandet sänds per e-post några dagar innan förfallodagen. Sedan är det lätt att logga in på Mina sidor och förnya lånen eller återlämna dem till biblioteket. Meddela din e-post till biblioteket.
   • Kunden ansvarar för försenade lån även i det fall att meddelandet av någon anledning inte nått fram.

   Borttappat eller skadat material

   • Biblioteksmaterial som skadats eller tappats bort bör ersättas av kunden.
   • Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.
   • Filmer, CD- och DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten.
  • Avgifter

   Förseningsavgift
   Förseningsavgiften är 3 € för varje utskickat kravbrev. Biblioteket sänder ut maximalt 3 kravbrev, därefter sänds faktura på det oreturnerade materialet.

   Kopior och utskrifter
   Svartvita kopior 
   A4 0,50 € / sida
   A3 0,80€ / sida
   Scanning görs gratis.

   Regionlåneavgift
   Då man beställer material från Fredrikabiblioteken eller Vasa stadsbibliotek betalar man en regionlåneavgift på 2 €.

   Fjärrlåneavgift
   Fjärrlån kostar minst 4 €/st, avgiften är beroende av långivarbibliotekets eventuella avgifter. Det kostar inget att beställa ett fjärrlån, man betalar avgiften då man får materialet man beställt.

   Till andra bibliotek sänder vi fjärrlån avgiftsfritt.

 • Oravais bibliotek, Vörå

  • Låneinformation

   Allmänna regler

   • Biblioteket är öppet för alla som följer bibliotekets regler.
   • Första lånekortet är gratis och du får det genom att fylla i en blankett med person- och adressuppgifter samt visa giltig legitimation.
   • Då du undertecknar lånekortets avtal förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Du ansvarar för det material som lånas på ditt kort.
   • Meddela alltid namn-, telefon-, och/eller adressförändringar till biblioteket.
   • Meddela även biblioteket om du förlorar ditt lånekort.

   Bibliotekskort

   Alla som uppnått skolåldern kan få ett lånekort genom att fylla i en blankett med personuppgifter. För barn under 15 år krävs vårdnadshavarens underskrift och denne ansvarar för bibliotekskortet. Läroinrättningar, vårdinrättningar och samfund utser ett behövligt antal ansvarspersoner, vilka ger sitt skriftliga samtycke till att elever, patienter och anställda använder bibliotekskortet. Biblioteket uppbär avgift för nytt kort: Första bibliotekskortet är avgiftsfritt. Borttappat kort, som ersätts med nytt, kostar 2,00 euro.

   Lånetiden

   Lånetiden är i regel 28 dygn. För en del av materialet kan lånetiden vara kortare, t.ex. för kursböcker och dateromaterial, 14 dygn, DVD 14 dygn.
   Återlämningsdatum finns angivet på kvittot man får när man lånar. Om materialet inte återlämnas inom utsatt tid, kan lånerätten förverkas.

   Biblioteksmaterial som inte är reserverat av en annan person kan lånas om. Förlängning av material kan även göras via telefon, e-post eller webbiblioteket. Materialet kan förlängas högt 5 gånger. Du behöver bibliotekskort och PIN-kod för att kunna logga in i webbiblioteket. PIN-koden är personlig. Du måste ha fyllt 9 år för att få din PIN-kod.

 • Oripää bibliotek, Oripää

 • Oulunsalo bibliotek, Uleåborg

 • Pedersöre huvudbibliotek, Pedersöre

  • Avgifter


   Förseningsavgifter

   Krav 1: 3€
   Krav 2:6 €
   Ersättningskrav: 10 €

   Dessa avgifter gäller personlåntagare. 
   Institutionslåntagarna (såsom t.ex. skolor) betalar inte kravavgifter, men blir ersättningsskyldiga för oreturnerade böcker.
    

   Ersättning för förkommet, skadat eller oreturnerat material

   Förkommet eller skadat material ersätts med ny bok eller med en summa som utgår från anskaffningspriset.
   Speciellt värdefullt material ersätts med ny bok eller bedöms från fall till fall.
   Minimiersättning 5 € 
   Ersättning för biblioteksutrustning tillkommer utöver ovanstående: 2,50 € (gäller ej oplastade tidskrifter)
    

   Fjärr- och regionlånsavgifter

   Regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek): 2 €

   Fjärrlån

   • Fjärrlån från inhemska bibliotek: 7 €
   • Fjärrlån från utländska bibliotek: 15 €
   • Fjärrlånskopior: den avgift som det avsändande biblioteket fakturerar

   Undantag från region- och fjärrlånsavgifter: bokdepositioner på främmande språk, bokdepositioner som hänför sig till läsprojekt som biblioteket ordnar.
    

   Nytt lånekort

   4 €
    

   Kopior

   A4 0,20 €, A3 0,40 €, scanning 0,20 €/sida

    

  • Kommande utställningar: Galleri Bruno

    

   2023


   Juni Ann-Britt Kronqvist, Irmeli Räsänen - målningar
   Juli  Elin Löf - akrylmålningar
   Augusti Marina och Linda Lillqvist - Mor och dotter: akvareller, teckningar och handarbeten
   September Målargänget
   Oktober Eivor Nybäck - broderi och ylle
   November FotoArtis
   December Jubileumsutställning av bildkonstnärer i Nykarleby. 20 år efter de blev klara från studierna. 

   2024
    

   Januari Katta Svenfelt - Målningar
   Februari Gunilla Björklund, Gun Österbacka - ”Gårdagen – eilinen”, fotografier
   Mars Jan Björk - Månadens bild, fotografier
   April Andy Sundqvist - Målningar

  • Låneinformation

   Användningsregler för Pedersöre kommunbibliotek, godkända av Kultur- och idrottsnämnden  21.2.2019, träder i kraft 11.3.2019. Reviderade 21.3
   Dessa regler baserar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)


   Lånekort

   Lånekortet är personligt och bör alltid uppvisas vid lån.
   För att få ett lånekort bör låntagaren på begäran uppvisa ett giltigt identitetsbevis.  Vårdnadshavare ansöker om lånekort för barn under 13 år.
   Låntagaren bör meddela biblioteket om adress-, telefon- och namnförändringar. Låntagaren bör likaså meddela biblioteket om lånekortet försvinner, lånekortet kan då spärras
   Det första kortet är avgiftsfritt, för nytt kort betalar låntagaren en fastställd avgift.
    

   Pinkod ges endast vid personligt besök på biblioteket.
    

   Låntagaren kan vara en person eller en institution. Institutionslåntagare ska ha en ansvarsperson för biblioteksärenden. Användningsrätt ges för 12 månader, varefter användningsrätten ska förnyas.   
    

   Lånetid

   Lånetiden kan vara 7, 14, 28 eller 42 dagar
   Standardlånetiden är 28 dagar, för kursböcker gäller 14 dagar, för vissa idrottsredskap är lånetiden 7 dagar, för institutionslånen är lånetiden 42 dagar.
   Material kan också returneras via returlucka eller returlåda om biblioteket är stängt.
    

   Påminnelser och krav

   • Påminnelsemeddelande: Om du vill kan du få en påminnelse innan lånetiden går ut. Meddelandet sänds till din e-post och är avgiftsfri.
   • Efter det sänder biblioteket två krav och ett ersättningskrav:
   • Det första kravet sänds efter 30 dagar, ifall boken är reserverad sänds kravet genast när lånetiden gått ut
   • Det andra kravet sänds 14 dagar efter det första.
   • I tredje kravet, ersättningskravet  informeras låntagaren om att hen blir ersättningsskyldig om biblioteksmaterialet inte returneras och om hur stor ersättningssumman blir.
   • Efter tre krav sänds faktura på böckerna
     

   Övrigt

   Reserverade böcker hålls undansatta för kunden i 7 dagar.
   Personlåntagare får förnya lån max 3 gånger, institutionslåntagare endast en gång.
   Biblioteket ansvarar inte för skada som det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakat kunden
    

   Låneförbud

   Låntagaren får låneförbud om de obetalda avgifterna överstiger 20 €.
   Låneförbudet upphör omedelbart när materialet återlämnats och/eller avgiften betalats.
   Lånat material kan returneras till alla bibliotek i kommunen. 

 • Pekuri bibliotek, Uleåborg

 • Petalax bibliotek, Malax

  • Låneinformation

   Allmän information

   Alla får använda bibliotekets samlingar, tjänster och lokaler avgiftsfritt och komma med önskemål. 

   Det är gratis att reservera böcker ur bibliotekets samlingar och använda bibliotekets e-tjänster (t.ex. e-böcker). Bibliotekspersonalen står till tjänst om du behöver hjälp med att använda biblioteket. Personalen vägleder, utbildar och gör informationssökningar.

   Du som använder biblioteket är skyldig att handskas varsamt med bibliotekets material och övriga egendom (lokaler, datorer möbler m.m.) så att de inte skadas utan kan användas av alla andra biblioteksanvändare.

   I biblioteket kan du:

   - Låna böcker, tidningar, DVD-filmer m.m.
   - Läsa tidningar och böcker
   - Studera och släktforska
   - Delta i olika evenemang och utställningar
   - Vistas i en lugn miljö
   - Ta del av kommunal information

   Bibliotekskort och pinkod

   För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort. Kortet får du genom att fylla i en anhållan om bibliotekskort. Du förbinder dig därmed att följa bibliotekets användarregler. Uppgifterna som fylls i sparas i bibliotekets konfidentiella användarregister. Om dina kontaktuppgifter ändras, meddela om ändringarna direkt till biblioteket. Biblioteket får inte adressändringar automatiskt.

   Det första kortet är gratis och är i kraft livet ut. Ett ersättande bibliotekskort kostar 5 euro. Barn kan få egna bibliotekskort, ofta får de det egna kort i samband med att de börjar i skolan. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att användarreglerna följs av den minderåriga (0-15 år). Bibliotekskort kan även ges till organisationer/institutioner förutsatt att det finns en kontaktperson.

   Alla med bibliotekskort kan också få en pinkod. Pinkoden ges personligen i biblioteket. Med pinkoden kan du använda bibliotekets webbtjänster t.ex. förnya lån, reservera material, låna e-böcker m.m. Barn har också rätt att få en pinkod till sitt bibliotekskort. 

   Lån och lånetid

   Den allmänna lånetiden är 4 veckor. 

   Lånetiden för följande material är 2 veckor:

   - Tidningar (OBS! Nyaste numret lånas inte ut)
   - CD-skivor och DVD-filmer (biblioteket är skyldig att iaktta åldersgränser för DVD-filmer)
   - Kursböcker och andra efterfrågade böcker

   Bibliotekets hembygdssamling lånas inte ut.

   När du lånar material får du ett kvitto över dina lån. På kvittot står förfallodagen för materialet, dvs. den sista återlämningsdagen. Du kan få en påminnelse via e-post om att lånens förfallodag närmar sig om du meddelar din e-postadress till biblioteket. Vid alla bibliotek kan du lämna tillbaka böcker i ett bokinkast eller en bokreturlåda när biblioteket är stängt.

   Du kan även förnya dina lån upp till 5 gånger genom att ringa, mejla eller komma in till biblioteket. Om du har en pinkod kan du också själv förnya dina lån via fredrika.finna.fi. Om materialet är reserverat kan du inte förnya lånet.

   Att reservera material ur bibliotekens samlingar är gratis. Du kan reservera själv via fredrika.finna.fi eller genom att kontakta biblioteket. Vi meddelar via telefon, sms eller e-post när du kan hämta ditt reserverade material. I regel ska materialet hämtas ut senast inom tio dagar.

   Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakar.

  • Avgifter

   Avgifter

   Samtliga avgifter betalas i biblioteket.

   Förseningsavgift är en avgift för de kravbrev som skickats ut till låntagare med försenat biblioteksmaterial.

   Kravbrev på försenat biblioteksmaterial:

   efter 3 veckor:   2,00 €/första brevet
   efter 6 veckor:   5,00 €/andra brevet
   efter 9 veckor: 10,00 €/tredje brevet
   (portoavgift ingår i förseningsavgiften)

   Skriftlig påminnelse på försenat biblioteksmaterial med reservering skickas inom några dagar: 2,00 €

   Första lånekortet är gratis för alla låntagare. Ett andra kort kostar 5,00 €.

   Avskrivna böcker: 1,00 €/bok

   Avskriven tidskriftsbunt: 2,00 - 7,00 €

   Kopierings- och utskriftsavgift: 0,50 €/enkelsidig svartvit A4 kopia

   Regionlån: 2,00€

   Fjärrlån: grundavgift 5,00 €

   Försvunnet eller skadat material ska ersättas med motsvarande material eller genom en överenskommen avgift (Skadeståndslagen 412/1974). Ta kontakt med biblioteket genast materialet försvinner eller skadas. Reparationer av material ska endast utföras av bibliotekspersonalen.

   Videokassetter, DVD-skivor och CD-ROM kan p.g.a. upphovsrätten inte ersättas med motsvarande inspelning utan för dem betalas en överenskommen avgift. 

  • PressReader

   PressReader innehåller över 7000 dagstidningar och tidskrifter från mer än 100 länder på 60 olika språk. 
   Genom att logga in med ditt lånekortsnummer och din pin-kod får du tillgång till Pressreaders fulla utbud utan begränsningar.

   Sidan och appen är engelskspråkiga, men i utbudet finns tidningar på svenska och finska.

   Under menyn Browse (i appen) eller Catalog (på webbsidan) hittar du olika kategorier och kan filtrera enligt språk och land.

   Logga in i Pressreader

   Besök www.pressreader.com eller ladda ner appen Pressreader till din enhet.
   Tryck på Sign in, välj sedan Library or Group.
   Sök upp ditt eget bibliotek. Enklast är att skriva in kommunens namn i sökrutan.
   Logga in med ditt lånekortsnummer och din pin-kod. Du behöver inte skapa något användarkonto.

   Använda Pressreader utan inloggning

   Du kan också använda Pressreader på din telefon eller surfplatta utan att logga in när du befinner dig i bibliotekets lokaler och är ansluten till bibliotekets trådlösa nätverk. Öppna appen eller besök Pressreaders hemsida. Den gröna kaffekoppen som syns i högra hörnet indikerar att du är ansluten till bibliotekets Pressreader-hotspot, och du kan ladda ner tidningar till din enhet. Efter att du öppnat appen eller besökt sidan i bibliotekets nätverk kan du bläddra bland tidningarna och laddar ner ett obegränsat antal under 72 timmar, också hemifrån.

  • Bokbussar

   Malax kommunbibliotek köper bokbusstjänster av Kristinestad och Kurikka.
    

   Kristinestads bokbuss, tel. 0400 262 443

   Tisdagar: 1.2, 1.3, 12.4, 10.5, 21.6, 16.8, 27.9, 25.10, 22.11 

   Hållplatser:
   Samaria                              kl. 15.20 - 15.50
   Hahto                                 kl. 16.00 - 16.15
   Ekopunkt/Långåminne      kl. 17.00 - 17.25
   Alholm                               kl. 17.35 - 17.55
   Norrback                            kl. 18.00 - 18.20
   Rönnholm                           kl. 18.30 - 18.50
   Björknäs                             kl. 19.00 - 19.20

    

   Bokbussen Präntti, tel. 0400 160 782

   Måndagar, varannan vecka (udda veckor)

   Hållplats: Finska skolan i Malax, Kvarngränd 8
   kl. 11.20 - 12.05

   Bokbussen trafikerar ej 28.2-6.3.22, 6.6-7.8.22 och 23.12-31.12.22

 • Pieksämäki - Poleeni (huvudbibliotek), Pieksämäki

 • Punkalaidun bibliotek, Punkalaidun

 • Purmo bibliotek, Pedersöre

  • Låneinformation

   nvändningsregler för Pedersöre kommunbibliotek, godkända av Kultur- och idrottsnämnden  21.2.2019, träder i kraft 11.3.2019. Reviderade 21.3
   Dessa regler baserar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)


   Lånekort

   Lånekortet är personligt och bör alltid uppvisas vid lån.
   För att få ett lånekort bör låntagaren på begäran uppvisa ett giltigt identitetsbevis.  Vårdnadshavare ansöker om lånekort för barn under 13 år.
   Låntagaren bör meddela biblioteket om adress-, telefon- och namnförändringar. Låntagaren bör likaså meddela biblioteket om lånekortet försvinner, lånekortet kan då spärras
   Det första kortet är avgiftsfritt, för nytt kort betalar låntagaren en fastställd avgift.
    

   Pinkod ges endast vid personligt besök på biblioteket.
    

   Låntagaren kan vara en person eller en institution. Institutionslåntagare ska ha en ansvarsperson för biblioteksärenden. Användningsrätt ges för 12 månader, varefter användningsrätten ska förnyas.   
    

   Lånetid

   Lånetiden kan vara 7, 14, 28 eller 42 dagar
   Standardlånetiden är 28 dagar, för kursböcker gäller 14 dagar, för vissa idrottsredskap är lånetiden 7 dagar, för institutionslånen är lånetiden 42 dagar.
   Material kan också returneras via returlucka eller returlåda om biblioteket är stängt.
    

   Påminnelser och krav

   Påminnelser och krav

   • Påminnelsemeddelande: Om du vill kan du få en påminnelse innan lånetiden går ut. Meddelandet sänds till din e-post och är avgiftsfri.
   • Efter det sänder biblioteket två krav och ett ersättningskrav:
   • Det första kravet sänds efter 30 dagar, ifall boken är reserverad sänds kravet genast när lånetiden gått ut
   • Det andra kravet sänds 14 dagar efter det första.
   • I tredje kravet, ersättningskravet  informeras låntagaren om att hen blir ersättningsskyldig om biblioteksmaterialet inte returneras och om hur stor ersättningssumman blir.
   • Efter tre krav sänds faktura på böckerna

     

   Övrigt

   Reserverade böcker hålls undansatta för kunden i 7 dagar.
   Personlåntagare får förnya lån max 3 gånger, institutionslåntagare endast en gång.
   Biblioteket ansvarar inte för skada som det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakat kunden
    

   Låneförbud

   Låntagaren får låneförbud om de obetalda avgifterna överstiger 20 €.
   Låneförbudet upphör omedelbart när materialet återlämnats och/eller avgiften betalats.
   Lånat material kan returneras till alla bibliotek i kommunen. 

  • Avgifter

   Förseningsavgifter

   Krav 1: 3€
   Krav 2:6 €
   Ersättningskrav: 10 €

   Dessa avgifter gäller personlåntagare. 
   Institutionslåntagarna (såsom t.ex. skolor) betalar inte kravavgifter, men blir ersättningsskyldiga för oreturnerade böcker.
    

   Ersättning för förkommet, skadat eller oreturnerat material

   Förkommet eller skadat material ersätts med ny bok eller med en summa som utgår från anskaffningspriset.
   Speciellt värdefullt material ersätts med ny bok eller bedöms från fall till fall.
   Minimiersättning 5 € 
   Ersättning för biblioteksutrustning tillkommer utöver ovanstående: 2,50 € (gäller ej oplastade tidskrifter)
    

   Fjärr- och regionlånsavgifter

   Regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek): 2 €

   Fjärrlån

   • Fjärrlån från inhemska bibliotek: 7 €
   • Fjärrlån från utländska bibliotek: 15 €
   • Fjärrlånskopior: den avgift som det avsändande biblioteket fakturerar

   Undantag från region- och fjärrlånsavgifter: bokdepositioner på främmande språk, bokdepositioner som hänför sig till läsprojekt som biblioteket ordnar.
    

   Nytt lånekort

   4 €
    

   Kopior

   A4 0,20 €, A3 0,40 €, scanning 0,20 €/sida

    

  • Skolsamarbete

   Skolornas och bibliotekets gemensamma mål är att väcka läslust. 
   Vi tar gärna emot klassbesök på alla bibliotek, så att eleverna själva får söka i hyllorna och bekanta sig med bokurvalet. Vi ger också användarutbildning. kontakta biblioteket och boka tid för ett klassbesök.
    

   Specialbibliotekarie Lisa Ahlvik samarbetar gärna med lärare och skolklasser i olika läsfrämjande aktiviteter och projekt.
    

   Kontakt: lisa.ahlvik@pedersore.fi
   tel.  044 7557 699

 • Pörtom bibliotek, Närpes

  • Bibliotekskort
   • För att låna behöver du ett lånekort, lånekortet är gratis.
     
   • När du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets bestämmelser och ansvarar för alla lån på ditt kort.
     
   • Bibliotekskortet är personligt och bör alltid visas då man lånar. Detta gäller alla verksamhetspunkter i Närpes.
     
   • Om lånekortet försvinner – meddela biblioteket för att förhindra missbruk av kortet. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
     
   • Personer under 15 år bör ha vårdnadshavarens underskrift på bibliotekets anmälningsblankett för att få eget lånekort, och vårdnadshavaren är också ansvarig för de lån som görs på kortet.
     
   • Lånekort ges inte åt barn under 6 år.
     
   • Meddela alltid adress- och namnändring.
     
  • Avgifter

   Förseningsavgift
   Förseningsavgiften är 3 € för varje utskickat kravbrev. Biblioteket sänder ut maximalt 3 kravbrev, därefter sänds faktura på det oreturnerade materialet.

   Kopior och utskrifter
   Svartvita kopior 40 cent/sida
   Scanning görs gratis.

   Regionlåneavgift
   Då man beställer material från Fredrikabiblioteken eller Vasa stadsbibliotek betalar man en regionlåneavgift på 2 €.

   Fjärrlåneavgift
   Fjärrlån kostar minst 4 €/st, avgiften är beroende av långivarbibliotekets eventuella avgifter. Det kostar inget att beställa ett fjärrlån, man betalar avgiften då man får materialet man beställt.

   Till andra bibliotek sänder vi fjärrlån avgiftsfritt.

  • Låneinformation

   Lån och lånetider

   • Den normala lånetiden är 4 veckor. För efterfrågade kursböcker är lånetiden 2 veckor.
   • Sista återlämningsdag finns på kvittot man får då man lånar.
   • Lånat material kan lånas om, förutsatt att lånetiden inte gått ut eller det reserverats.
   • Lånat material kan återlämnas till vilken verksamhetspunkt som helst i staden.

   PIN-kod

   • För att kunna logga in på Mina sidor behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
   • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
   • PIN-koden är personlig.
   • På Mina sidor kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter, betygsätta böcker och göra boklistor.
   • Med PIN-koden kan man även låna e-böcker och e-ljudböcker och filmer.

   E-post påminnelse

   • Du kan be biblioteket skicka en påminnelse om dina lån som snart förfaller. Meddelandet sänds per e-post några dagar innan förfallodagen. Sedan är det lätt att logga in på Mina sidor och förnya lånen eller återlämna dem till biblioteket. Meddela din e-post till biblioteket.
   • Kunden ansvarar för försenade lån även i det fall att meddelandet av någon anledning inte nått fram.

   Borttappat eller skadat material

   • Biblioteksmaterial som skadats eller tappats bort bör ersättas av kunden.
   • Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.
   • Filmer, CD- och DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten.
  • Pin-kod
   • För att kunna logga in på Finna, Biblio och Viddla behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
     
   • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
     
   • PIN-koden är personlig.
     
   • På Finna-sidorna kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter.
 • Rajakylä bibliotek, Uleåborg

 • Renkomäki bibliotek, Lahtis

 • Replot bibliotek, Korsholm

  • Låneinformation

   Bibliotekskort

   Bibliotekskort får du genom att fylla i en blankett med personuppgifter och visa legitimation. Det första lånekortet är gratis. För att förnya ett förlorat lånekort uppbärs en avgift. Barn under 15 år får eget lånekort med vårdnadshavares godkännande. Vårdnadshavaren är ansvarig för barnets lån. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånas med kortet.

   Bibliotekskortet är personligt och skall alltid uppvisas vid lån. Du ansvarar för allt material som lånas på kortet. Meddela alltid namn-, telefon- och adressförändringar till biblioteket. Meddela även om du förlorat ditt lånekort.

    

   Utlåningstider

   Lånetiden bestäms enligt material.

   • böcker och cd-böcker  28 dygn
   • tidningar, cd-skivor och DVD-filmer  14 dygn

   Förfallodatum finns angivet på kvittot du får när du lånar. Lånat material kan förlängas om det inte är reserverat. Returer kan föras till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

    

   Webbiblioteket

   Via webbiblioteket kan du förlänga dina lån, reservera material och ändra dina personuppgifter. Till detta behöver du utöver bibliotekskort en fyrsiffrig PIN-kod som fås på biblioteket. Den ges ej ut via telefon eller e-post.

   Med PIN-koden kan man även låna e-böcker via Fredrikas webbsida.

    

   Förhandsmeddelande om lån som förfaller

   Du kan be biblioteket sända påminnelse om lån som snart förfaller. Det sänds som e-post två dagar före förfallodagen. Du kan även få förhandsmeddelande om dina minderåriga barns lån till din egen e-post. Meddela oss om du vill ha förhandsmeddelande samt vilken e-postadress du vill använda. Observera att e-postmeddelandet med påminnelse om att förfallodagen närmar sig bara är en extra tjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, genom att logga in på Mina sidor eller ringa till biblioteket.

   En del e-postprogram kan styra de meddelanden som sänds från biblioteket direkt till skräppostmappen. Vi uppmanar våra kunder att kontrollera sin egen skräppostmapp samt vid behov lägga till domännamnet korsholm.fi som betrodd avsändare. Det här görs via inställningarna för skräppostfiltret i det egna e-postprogrammet.

    

  • Avgifter

    

   • Förnyat bibliotekskort 2 €

   Förseningsavgifter (oberoende av antalet lån)

   • Förseningsavgift 1  2 €
   • Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)
   • Förseningsavgift 3  10 € samt ersättningspris för oreturnerat material

   Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

   Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna överstiger 25 €.

   Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan.

   Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.

 • Rovaniemi bokbuss, Rovaniemi

 • Rovaniemi huvudbibliotek, Rovaniemi

 • Rusko huvudbibliotek, Rusko

 • Sandsund bibliotek, Pedersöre

  • Låneinformation

   Användningsregler för Pedersöre kommunbibliotek, godkända av Kultur- och idrottsnämnden  21.2.2019, träder i kraft 11.3.2019. Reviderade 21.3
   Dessa regler baserar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)


   Lånekort

   Lånekortet är personligt och bör alltid uppvisas vid lån.
   För att få ett lånekort bör låntagaren på begäran uppvisa ett giltigt identitetsbevis.  Vårdnadshavare ansöker om lånekort för barn under 13 år.
   Låntagaren bör meddela biblioteket om adress-, telefon- och namnförändringar. Låntagaren bör likaså meddela biblioteket om lånekortet försvinner, lånekortet kan då spärras
   Det första kortet är avgiftsfritt, för nytt kort betalar låntagaren en fastställd avgift.
    

   Pinkod ges endast vid personligt besök på biblioteket.
    

   Låntagaren kan vara en person eller en institution. Institutionslåntagare ska ha en ansvarsperson för biblioteksärenden. Användningsrätt ges för 12 månader, varefter användningsrätten ska förnyas.   
    

   Lånetid

   Lånetiden kan vara 7, 14, 28 eller 42 dagar
   Standardlånetiden är 28 dagar, för kursböcker gäller 14 dagar, för vissa idrottsredskap är lånetiden 7 dagar, för institutionslånen är lånetiden 42 dagar.
   Material kan också returneras via returlucka eller returlåda om biblioteket är stängt.
    

   Påminnelser och krav

   • Biblioteket sänder ut påminnelse innan lånetiden går ut
   • Efter det sänder biblioteket två krav:
   • Det första kravet sänds efter 30 dagar, ifall boken är reserverad sänds kravet genast när lånetiden gått ut
   • Det andra kravet sänds 14 dagar efter det första. I det andra informeras låntagaren om att hen blir ersättningsskyldig om biblioteksmaterialet inte returneras och om hur stor ersättningssumman blir
   • Efter två krav sänds faktura på böckerna
     

   Övrigt

   Reserverade böcker hålls undansatta för kunden i 7 dagar.
   Personlåntagare får förnya lån max 3 gånger, institutionslåntagare endast en gång.
   Biblioteket ansvarar inte för skada som det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakat kunden
    

   Låneförbud

   Låntagaren får låneförbud om de obetalda avgifterna överstiger 20 €.
   Låneförbudet upphör omedelbart när materialet återlämnats och/eller avgiften betalats.
   Lånat material kan returneras till alla bibliotek i kommunen. 

  • Avgifter

   Förseningsavgifter

   Krav 1: 3€
   Krav 2:6 €
   Ersättningskrav: 10 €

   Dessa avgifter gäller personlåntagare. 
   Institutionslåntagarna (såsom t.ex. skolor) betalar inte kravavgifter, men blir ersättningsskyldiga för oreturnerade böcker.
    

   Ersättning för förkommet, skadat eller oreturnerat material

   Förkommet eller skadat material ersätts med ny bok eller med en summa som utgår från anskaffningspriset.
   Speciellt värdefullt material ersätts med ny bok eller bedöms från fall till fall.
   Minimiersättning 5 € 
   Ersättning för biblioteksutrustning tillkommer utöver ovanstående: 2,50 € (gäller ej oplastade tidskrifter)
    

   Fjärr- och regionlånsavgifter

   Regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek): 2 €

   Fjärrlån

   • Fjärrlån från inhemska bibliotek: 7 €
   • Fjärrlån från utländska bibliotek: 15 €
   • Fjärrlånskopior: den avgift som det avsändande biblioteket fakturerar

   Undantag från region- och fjärrlånsavgifter: bokdepositioner på främmande språk, bokdepositioner som hänför sig till läsprojekt som biblioteket ordnar.
    

   Nytt lånekort

   4 €
    

   Kopior

   A4 0,20 €, A3 0,40 €, scanning 0,20 €/sida

    

 • Sodankylä Bokbuss Hilla, Sodankylä

 • Solf bibliotek, Korsholm

  • Låneinformation

   Bibliotekskort

   Bibliotekskort får du genom att fylla i en blankett med personuppgifter och visa legitimation. Det första lånekortet är gratis. För att förnya ett förlorat lånekort uppbärs en avgift. Barn under 15 år får eget lånekort med vårdnadshavares godkännande. Vårdnadshavaren är ansvarig för barnets lån. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånas med kortet.

   Bibliotekskortet är personligt och skall alltid uppvisas vid lån. Du ansvarar för allt material som lånas på kortet. Meddela alltid namn-, telefon- och adressförändringar till biblioteket. Meddela även om du förlorat ditt lånekort.

    

   Utlåningstider

   Lånetiden bestäms enligt material.

   • böcker och cd-böcker  28 dygn
   • tidningar, cd-skivor och DVD-filmer  14 dygn

   Förfallodatum finns angivet på kvittot du får när du lånar. Lånat material kan förlängas om det inte är reserverat. Returer kan föras till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

    

   Webbiblioteket

   Via webbiblioteket kan du förlänga dina lån, reservera material och ändra dina personuppgifter. Till detta behöver du utöver bibliotekskort en fyrsiffrig PIN-kod som fås på biblioteket. Den ges ej ut via telefon eller e-post.

   Med PIN-koden kan man även låna e-böcker via Fredrikas webbsida.

    

   Förhandsmeddelande om lån som förfaller

   Du kan be biblioteket sända påminnelse om lån som snart förfaller. Det sänds som e-post två dagar före förfallodagen. Du kan även få förhandsmeddelande om dina minderåriga barns lån till din egen e-post. Meddela oss om du vill ha förhandsmeddelande samt vilken e-postadress du vill använda. Observera att e-postmeddelandet med påminnelse om att förfallodagen närmar sig bara är en extra tjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, genom att logga in på Mina sidor eller ringa till biblioteket.

   En del e-postprogram kan styra de meddelanden som sänds från biblioteket direkt till skräppostmappen. Vi uppmanar våra kunder att kontrollera sin egen skräppostmapp samt vid behov lägga till domännamnet korsholm.fi som betrodd avsändare. Det här görs via inställningarna för skräppostfiltret i det egna e-postprogrammet.

    

  • Avgifter

    

   • Förnyat bibliotekskort 2 €

   Förseningsavgifter (oberoende av antalet lån)

   • Förseningsavgift 1  2 €
   • Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)
   • Förseningsavgift 3  10 € samt ersättningspris för oreturnerat material

   Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

   Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna överstiger 25 €.

   Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan.

   Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.

 • Sonkajärvi bibliotek, Sonkajärvi

 • Stadsbiblioteket i Kristinestad, Kristinestad

  • Låneinformation

   Utlåningstider

   Böcker: 28 dagar
   Ljudböcker: 28 dagar
   E-böcker: 28 dagar
   Tidskrifter: 14 dagar
   CD-skivor: 14 dagar
   DVD-filmer: 14 dagar

   Det egna lånekortet bör alltid vara med vid utlåning av böcker, tidskrifter och övrigt material.
   Första kortet är gratis för alla låntagare. Andra kortet kostar 2 euro.

   Låntagaren kan förnya bibliotekslån om ingen annan reserverat samma material. Förnyelsen görs på biblioteket, per telefon 040 6755019 eller genom att själv logga in i webbiblioteket.  

   Borttappat eller skadat material

   Om lånat material tappas bort eller förstörs är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden i stället skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. DVD-filmer kan inte ersättas med en ny DVD.

 • Vahto bibliotek, Rusko

 • Valkeakoski stadsbibliotek, Valkeakoski

 • Variska bibliotek, Vasa

  • Praoelever

   Vill du ha en praoplats vid Vasa stadsbibliotek?

   Vasa stadsbibliotek tar emot praoelever som vill bekanta sig med biblioteksarbetet.

   Huvudbiblioteket

   Huvudbiblioteket tar emot i huvudsak en elev/praoperiod.

   Vi strävar efter att praoeleven  får bekanta sig med huvudbibliotekets mångsidiga arbete på bibliotekets olika avdelningar. Vanliga arbetsuppgifter är att organisera och sätta böcker i hyllorna, stämpla avskrivna böcker samt ställa fram småskaliga materialutställningar. 

   Om du vill ha en praoplats vid huvudbiblioteket så kontakta tf. servicechef Minna Rinta-Valkamaan via mail minna.rinta-valkama@vaasa.fi

   Närbibliotek

   Följande närbibliotek tar emot praoelever, i huvudsak en elev/praoperiod. Om du vill ha en praoplats på något av närbiblioteken så ta kontakt via mail eller ring:

   Brändö bibliotek: kirjasto.palosaari@vaasa.fi eller 06-325 3571

   Variska bibliotek: kirjasto.variska@vaasa.fi eller 06-325 3575

   Lillkyro meröppna bibliotek: kirjasto.vahakyro@vaasa.fi eller 06-325 8475

 • Vasa huvudbibliotek, Vasa

  • Låsbara förvaringsboxar

   För kort förvaring. Förvaringsboxarna töms varje kväll. Fråga efter kvarlämnade saker på polisens hittegodsbyrå.

  • Mobil Scen Lila - lastcykel

   Du kan låna Lila lastcykeln med tillhörande ljudsystem i huvudbiblioteket. Cykeln lånas ut från början av maj till slutet av oktober.

   Lastcykeln hittar du i aulan utanför Drama-salen och den lånas med bibliotekskortet vid huvudbibliotekets Infodisk. Då lånetiden går ut returneras cykeln till samma ställe utanför Draama-salen och nyckeln förs till Infodisken.

   Cykelns lånetid är max 3 dagar. 

   • Babboe Transporter 3 speed lastcykel samt ett ljudsystem med tillbehör: LD Systems Road Jack 10, Shure SM58S mikrofon, XLR kabel, instrumentkabel samt en 3,5mm AUX kabel.
   • 3 växlar.
   • Hjälm.
   • Lastcykeln kan reserveras. Cykeln med innehåll hämtas vid Huvudbiblioteket och den fraktas inte mellan biblioteksenheterna.
   • Ett lastcykellån kan förnyas en gång.

   Mobila scenen är införskaffad i samarbete med VAMK och Österbottens förbund.

  • Praoelever

   Vill du ha en praoplats vid Vasa stadsbibliotek?

   Vasa stadsbibliotek tar emot praoelever som vill bekanta sig med biblioteksarbetet.

   Huvudbiblioteket

   Huvudbiblioteket tar emot i huvudsak en elev/praoperiod.

   Vi strävar efter att praoeleven  får bekanta sig med huvudbibliotekets mångsidiga arbete på bibliotekets olika avdelningar. Vanliga arbetsuppgifter är att organisera och sätta böcker i hyllorna, stämpla avskrivna böcker samt ställa fram småskaliga materialutställningar. 

   Om du vill ha en praoplats vid huvudbiblioteket så kontakta tf. servicechef Minna Rinta-Valkama via mail minna.rinta-valkama@vaasa.fi

   Närbibliotek

   Följande närbibliotek tar emot praoelever, i huvudsak en elev/praoperiod. Om du vill ha en praoplats på något av närbiblioteken så ta kontakt via mail eller ring:

   Brändö bibliotek: kirjasto.palosaari@vaasa.fi eller 06-325 3571

   Variska bibliotek: kirjasto.variska@vaasa.fi eller 06-325 3575

   Lillkyro meröppna bibliotek: kirjasto.vahakyro@vaasa.fi eller 06-325 8475

  • Pop up-bibliotek

   Bibliotekets Pop up-verksamhet ger oss möjlighet att lämna biblioteken och röra oss på olika platser. Bibliotekscykeln Laina kan besöka t.ex. järnvägsstationen, torget, affärer eller olika publika evenemang. I Pop up-biblioteket är det möjligt att låna, förnya lån och få information om bibliotekets tjänster.

   Du kan bjuda in Pop up-biblioteket till ditt evenemang. Vi deltar i mån av möjlighet och vi tar med oss biblioteksmaterial som passar till evenemangets tema. Kontakta oss senast en månad på förhand.

   Kontaktuppgifter: kirjasto.popup@vaasa.fi

 • Vehmaa bibliotek, Vehmaa

 • Vörå huvudbibliotek, Vörå

  • Låneinformation

   Allmänna regler

   • Biblioteket är öppet för alla som följer bibliotekets regler.
   • Första lånekortet är gratis och du får det genom att fylla i en blankett med person- och adressuppgifter samt visa giltig legitimation.
   • Då du undertecknar lånekortets avtal förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Du ansvarar för det material som lånas på ditt kort.
   • Meddela alltid namn-, telefon-, och/eller adressförändringar till biblioteket.
   • Meddela även biblioteket om du förlorar ditt lånekort.

   Bibliotekskort

   Alla som uppnått skolåldern kan få ett lånekort genom att fylla i en blankett med personuppgifter. För barn under 15 år krävs vårdnadshavarens underskrift och denne ansvarar för bibliotekskortet. Läroinrättningar, vårdinrättningar och samfund utser ett behövligt antal ansvarspersoner, vilka ger sitt skriftliga samtycke till att elever, patienter och anställda använder bibliotekskortet. Biblioteket uppbär avgift för nytt kort: Första bibliotekskortet är avgiftsfritt. Borttappat kort, som ersätts med nytt, kostar 2,00 euro.

   Lånetiden

   Lånetiden är i regel 28 dygn. För en del av materialet kan lånetiden vara kortare, t.ex. för kursböcker och dateromaterial, 14 dygn, DVD 14 dygn.
   Återlämningsdatum finns angivet på kvittot man får när man lånar. Om materialet inte återlämnas inom utsatt tid, kan lånerätten förverkas.

   Biblioteksmaterial som inte är reserverat av en annan person kan lånas om. Förlängning av material kan även göras via telefon, e-post eller webbiblioteket. Materialet kan förlängas högt 5 gånger. Du behöver bibliotekskort och PIN-kod för att kunna logga in i webbiblioteket. PIN-koden är personlig. Du måste ha fyllt 9 år för att få din PIN-kod.

 • Yli-Ii bibliotek, Uleåborg

 • Ytteresse bibliotek, Pedersöre

  • Låneinformation

   Användningsregler för Pedersöre kommunbibliotek, godkända av Kultur- och idrottsnämnden  21.2.2019, träder i kraft 11.3.2019. Reviderade 21.3
   Dessa regler baserar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)


   Lånekort

   Lånekortet är personligt och bör alltid uppvisas vid lån.
   För att få ett lånekort bör låntagaren på begäran uppvisa ett giltigt identitetsbevis.  Vårdnadshavare ansöker om lånekort för barn under 13 år.
   Låntagaren bör meddela biblioteket om adress-, telefon- och namnförändringar. Låntagaren bör likaså meddela biblioteket om lånekortet försvinner, lånekortet kan då spärras
   Det första kortet är avgiftsfritt, för nytt kort betalar låntagaren en fastställd avgift.
    

   Pinkod ges endast vid personligt besök på biblioteket.
    

   Låntagaren kan vara en person eller en institution. Institutionslåntagare ska ha en ansvarsperson för biblioteksärenden. Användningsrätt ges för 12 månader, varefter användningsrätten ska förnyas.   
    

   Lånetid

   Lånetiden kan vara 7, 14, 28 eller 42 dagar
   Standardlånetiden är 28 dagar, för kursböcker gäller 14 dagar, för vissa idrottsredskap är lånetiden 7 dagar, för institutionslånen är lånetiden 42 dagar.
   Material kan också returneras via returlucka eller returlåda om biblioteket är stängt.
    

   Påminnelser och krav

   Påminnelser och krav

   • Påminnelsemeddelande: Om du vill kan du få en påminnelse innan lånetiden går ut. Meddelandet sänds till din e-post och är avgiftsfri.
   • Efter det sänder biblioteket två krav och ett ersättningskrav:
   • Det första kravet sänds efter 30 dagar, ifall boken är reserverad sänds kravet genast när lånetiden gått ut
   • Det andra kravet sänds 14 dagar efter det första.
   • I tredje kravet, ersättningskravet  informeras låntagaren om att hen blir ersättningsskyldig om biblioteksmaterialet inte returneras och om hur stor ersättningssumman blir.
   • Efter tre krav sänds faktura på böckerna
     

   Övrigt

   Reserverade böcker hålls undansatta för kunden i 7 dagar.
   Personlåntagare får förnya lån max 3 gånger, institutionslåntagare endast en gång.
   Biblioteket ansvarar inte för skada som det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakat kunden
    

   Låneförbud

   Låntagaren får låneförbud om de obetalda avgifterna överstiger 10 €.
   Låneförbudet upphör omedelbart när materialet återlämnats och/eller avgiften betalats.
   Lånat material kan returneras till alla bibliotek i kommunen. 

  • Avgifter

   Förseningsavgifter

   Krav 1: 3€
   Krav 2:6 €
   Ersättningskrav: 10 €

   Dessa avgifter gäller personlåntagare. 
   Institutionslåntagarna (såsom t.ex. skolor) betalar inte kravavgifter, men blir ersättningsskyldiga för oreturnerade böcker.
    

   Ersättning för förkommet, skadat eller oreturnerat material

   Förkommet eller skadat material ersätts med ny bok eller med en summa som utgår från anskaffningspriset.
   Speciellt värdefullt material ersätts med ny bok eller bedöms från fall till fall.
   Minimiersättning 5 € 
   Ersättning för biblioteksutrustning tillkommer utöver ovanstående: 2,50 € (gäller ej oplastade tidskrifter)
    

   Fjärr- och regionlånsavgifter

   Regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek): 2 €

   Fjärrlån

   • Fjärrlån från inhemska bibliotek: 5 €
   • Fjärrlån från utländska bibliotek: 10 €
   • Fjärrlånskopior: den avgift som det avsändande biblioteket fakturerar

   Undantag från region- och fjärrlånsavgifter: bokdepositioner på främmande språk, bokdepositioner som hänför sig till läsprojekt som biblioteket ordnar.
    

   Nytt lånekort

   4 €
    

   Kopior

   A4 0,20 €, A3 0,40 €, scanning 0,20 €/sida

 • Yttermalax bibliotek / huvudbibliotek, Malax

  • Region- och fjärrlån

   Regionlån

   Hittar du inte den bok som du söker på ditt eget bibliotek? Kanske finns den på ett annat Fredrikabibliotek eller på Vasa stadsbibliotek? Då kan du beställa boken som regionlån.

   Avgiften är 2 euro per lån. Ta kontakt med ditt bibliotek för att beställa ett regionlån.

   Samma regler gäller för regionlån som för lån ur bibliotekets egna samlingar.

    

   Fjärrlån

   Om materialet du söker inte finns på biblioteket, inom Fredrikabiblioteken eller Vasa stadsbibliotek kan det beställas som fjärrlån från ett annat bibliotek. Du ska inneha lånekort hos oss för att kunna göra en fjärrlånebeställning. Kontakta ett av våra bibliotek om du vill göra en beställning!

   Uppgifter om författare, bokens titel, utgivningsår och ISBN-nummer underlättar sökandet efter rätt litteratur.

   Fjärrlånebeställningarna är bindande och avgiftsbelagda.
   Inom Finland: grundavgift á 5,00 €/fjärrlån + eventuell avgift som det utlånande biblioteket tar.
   Utländska lån: 5,00 €/fjärrlån + eventuella avgifter och porto.

   Samma regler gäller för fjärrlån som för lån ur bibliotekets egna samlingar.

   Du kan förnya dina fjärrlån per tel. 040 650 7983 eller via e-post: biblioteket@malax.fi

    

   Fjärrlån för bibliotek:

   Beställning via e-post: biblioteket@malax.fi

   Malax kommunbibliotek lånar inte ut DVD-filmer som fjärrlån.

  • Låneinformation

   Allmän information

   Alla får använda bibliotekets samlingar, tjänster och lokaler avgiftsfritt och komma med önskemål. 

   Det är gratis att reservera böcker ur bibliotekets samlingar och använda bibliotekets e-tjänster (t.ex. e-böcker). Bibliotekspersonalen står till tjänst om du behöver hjälp med att använda biblioteket. Personalen vägleder, utbildar och gör informationssökningar.

   Du som använder biblioteket är skyldig att handskas varsamt med bibliotekets material och övriga egendom (lokaler, datorer möbler m.m.) så att de inte skadas utan kan användas av alla andra biblioteksanvändare.

   I biblioteket kan du:

   - Låna böcker, tidningar, DVD-filmer m.m.
   - Läsa tidningar och böcker
   - Studera och släktforska
   - Delta i olika evenemang och utställningar
   - Vistas i en lugn miljö
   - Ta del av kommunal information

   Bibliotekskort och pinkod

   För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort. Kortet får du genom att fylla i en anhållan om bibliotekskort. Du förbinder dig därmed att följa bibliotekets användarregler. Uppgifterna som fylls i sparas i bibliotekets konfidentiella användarregister. Om dina kontaktuppgifter ändras, meddela om ändringarna direkt till biblioteket. Biblioteket får inte adressändringar automatiskt.

   Det första kortet är gratis och är i kraft livet ut. Ett ersättande bibliotekskort kostar 5 euro. Barn kan få egna bibliotekskort, ofta får de det egna kort i samband med att de börjar i skolan. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att användarreglerna följs av den minderåriga (0-15 år). Bibliotekskort kan även ges till organisationer/institutioner förutsatt att det finns en kontaktperson.

   Alla med bibliotekskort kan också få en pinkod. Pinkoden ges personligen i biblioteket. Med pinkoden kan du använda bibliotekets webbtjänster t.ex. förnya lån, reservera material, låna e-böcker m.m. Barn har också rätt att få en pinkod till sitt bibliotekskort. 

   Lån och lånetid

   Den allmänna lånetiden är 4 veckor. 

   Lånetiden för följande material är 2 veckor:

   - Tidningar (OBS! Nyaste numret lånas inte ut)
   - CD-skivor och DVD-filmer (biblioteket är skyldig att iaktta åldersgränser för DVD-filmer)
   - Kursböcker och andra efterfrågade böcker

   Bibliotekets hembygdssamling lånas inte ut.

   När du lånar material får du ett kvitto över dina lån. På kvittot står förfallodagen för materialet, dvs. den sista återlämningsdagen. Du kan få en påminnelse via e-post om att lånens förfallodag närmar sig om du meddelar din e-postadress till biblioteket. Vid alla bibliotek kan du lämna tillbaka böcker i ett bokinkast eller en bokreturlåda när biblioteket är stängt.

   Du kan även förnya dina lån upp till 5 gånger genom att ringa, mejla eller komma in till biblioteket. Om du har en pinkod kan du också själv förnya dina lån via fredrika.finna.fi. Om materialet är reserverat kan du inte förnya lånet.

   Att reservera material ur bibliotekens samlingar är gratis. Du kan reservera själv via fredrika.finna.fi eller genom att kontakta biblioteket. Vi meddelar via telefon, sms eller e-post när du kan hämta ditt reserverade material. I regel ska materialet hämtas ut senast inom tio dagar.

   Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakar.

  • Avgifter

   Avgifter

   Samtliga avgifter betalas i biblioteket.

   Förseningsavgift är en avgift för de kravbrev som skickats ut till låntagare med försenat biblioteksmaterial.

   Kravbrev på försenat biblioteksmaterial:

   efter 3 veckor:   2,00 €/första brevet
   efter 6 veckor:   5,00 €/andra brevet
   efter 9 veckor: 10,00 €/tredje brevet
   (portoavgift ingår i förseningsavgiften)

   Skriftlig påminnelse på försenat biblioteksmaterial med reservering skickas inom några dagar: 2,00 €

   Första lånekortet är gratis för alla låntagare. Ett andra kort kostar 5,00 €.

   Avskrivna böcker: 1,00 €/bok

   Avskriven tidskriftsbunt: 2,00 - 7,00 €

   Kopierings- och utskriftsavgift: 0,50 €/enkelsidig svartvit A4 kopia

   Regionlån: 2,00€

   Fjärrlån: grundavgift 5,00 €

   Försvunnet eller skadat material ska ersättas med motsvarande material eller genom en överenskommen avgift (Skadeståndslagen 412/1974). Ta kontakt med biblioteket genast materialet försvinner eller skadas. Reparationer av material ska endast utföras av bibliotekspersonalen.

   Videokassetter, DVD-skivor och CD-ROM kan p.g.a. upphovsrätten inte ersättas med motsvarande inspelning utan för dem betalas en överenskommen avgift. 

 • Överesse bibliotek, Pedersöre

  • Låneinformation

   Användningsregler för Pedersöre kommunbibliotek, godkända av Kultur- och idrottsnämnden  21.2.2019, träder i kraft 11.3.2019. Reviderade 21.3
   Dessa regler baserar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)


   Lånekort

   Lånekortet är personligt och bör alltid uppvisas vid lån.
   För att få ett lånekort bör låntagaren på begäran uppvisa ett giltigt identitetsbevis.  Vårdnadshavare ansöker om lånekort för barn under 13 år.
   Låntagaren bör meddela biblioteket om adress-, telefon- och namnförändringar. Låntagaren bör likaså meddela biblioteket om lånekortet försvinner, lånekortet kan då spärras
   Det första kortet är avgiftsfritt, för nytt kort betalar låntagaren en fastställd avgift.
    

   Pinkod ges endast vid personligt besök på biblioteket.
    

   Låntagaren kan vara en person eller en institution. Institutionslåntagare ska ha en ansvarsperson för biblioteksärenden. Användningsrätt ges för 12 månader, varefter användningsrätten ska förnyas.   
    

   Lånetid

   Lånetiden kan vara 7, 14, 28 eller 42 dagar
   Standardlånetiden är 28 dagar, för kursböcker gäller 14 dagar, för vissa idrottsredskap är lånetiden 7 dagar, för institutionslånen är lånetiden 42 dagar.
   Material kan också returneras via returlucka eller returlåda om biblioteket är stängt.
    

   Påminnelser och krav

   Påminnelser och krav

   • Påminnelsemeddelande: Om du vill kan du få en påminnelse innan lånetiden går ut. Meddelandet sänds till din e-post och är avgiftsfri.
   • Efter det sänder biblioteket två krav och ett ersättningskrav:
   • Det första kravet sänds efter 30 dagar, ifall boken är reserverad sänds kravet genast när lånetiden gått ut
   • Det andra kravet sänds 14 dagar efter det första.
   • I tredje kravet, ersättningskravet  informeras låntagaren om att hen blir ersättningsskyldig om biblioteksmaterialet inte returneras och om hur stor ersättningssumman blir.
   • Efter tre krav sänds faktura på böckerna

     

   Övrigt

   Reserverade böcker hålls undansatta för kunden i 7 dagar.
   Personlåntagare får förnya lån max 3 gånger, institutionslåntagare endast en gång.
   Biblioteket ansvarar inte för skada som det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakat kunden
    

   Låneförbud

   Låntagaren får låneförbud om de obetalda avgifterna överstiger 20 €.
   Låneförbudet upphör omedelbart när materialet återlämnats och/eller avgiften betalat

 • Övermalax skol- och daghemsbibliotek, Malax

  • Låneinformation

   Allmän information

   Alla får använda bibliotekets samlingar, tjänster och lokaler avgiftsfritt och komma med önskemål. 

   Det är gratis att reservera böcker ur bibliotekets samlingar och använda bibliotekets e-tjänster (t.ex. e-böcker). Bibliotekspersonalen står till tjänst om du behöver hjälp med att använda biblioteket. Personalen vägleder, utbildar och gör informationssökningar.

   Du som använder biblioteket är skyldig att handskas varsamt med bibliotekets material och övriga egendom (lokaler, datorer möbler m.m.) så att de inte skadas utan kan användas av alla andra biblioteksanvändare.

   I biblioteket kan du:

   - Låna böcker, tidningar, DVD-filmer m.m.
   - Läsa tidningar och böcker
   - Studera och släktforska
   - Delta i olika evenemang och utställningar
   - Vistas i en lugn miljö
   - Ta del av kommunal information

   Bibliotekskort och pinkod

   För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort. Kortet får du genom att fylla i en anhållan om bibliotekskort. Du förbinder dig därmed att följa bibliotekets användarregler. Uppgifterna som fylls i sparas i bibliotekets konfidentiella användarregister. Om dina kontaktuppgifter ändras, meddela om ändringarna direkt till biblioteket. Biblioteket får inte adressändringar automatiskt.

   Det första kortet är gratis och är i kraft livet ut. Ett ersättande bibliotekskort kostar 5 euro. Barn kan få egna bibliotekskort, ofta får de det egna kort i samband med att de börjar i skolan. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att användarreglerna följs av den minderåriga (0-15 år). Bibliotekskort kan även ges till organisationer/institutioner förutsatt att det finns en kontaktperson.

   Alla med bibliotekskort kan också få en pinkod. Pinkoden ges personligen i biblioteket. Med pinkoden kan du använda bibliotekets webbtjänster t.ex. förnya lån, reservera material, låna e-böcker m.m. Barn har också rätt att få en pinkod till sitt bibliotekskort. 

   Lån och lånetid

   Den allmänna lånetiden är 4 veckor. 

   Lånetiden för följande material är 2 veckor:

   - Tidningar (OBS! Nyaste numret lånas inte ut)
   - CD-skivor och DVD-filmer (biblioteket är skyldig att iaktta åldersgränser för DVD-filmer)
   - Kursböcker och andra efterfrågade böcker

   Bibliotekets hembygdssamling lånas inte ut.

   När du lånar material får du ett kvitto över dina lån. På kvittot står förfallodagen för materialet, dvs. den sista återlämningsdagen. Du kan få en påminnelse via e-post om att lånens förfallodag närmar sig om du meddelar din e-postadress till biblioteket. Vid alla bibliotek kan du lämna tillbaka böcker i ett bokinkast eller en bokreturlåda när biblioteket är stängt.

   Du kan även förnya dina lån upp till 5 gånger genom att ringa, mejla eller komma in till biblioteket. Om du har en pinkod kan du också själv förnya dina lån via fredrika.finna.fi. Om materialet är reserverat kan du inte förnya lånet.

   Att reservera material ur bibliotekens samlingar är gratis. Du kan reservera själv via fredrika.finna.fi eller genom att kontakta biblioteket. Vi meddelar via telefon, sms eller e-post när du kan hämta ditt reserverade material. I regel ska materialet hämtas ut senast inom tio dagar.

   Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador det utlånade materialet eller den använda utrustningen orsakar.

  • Avgifter

   Avgifter

   Samtliga avgifter betalas i biblioteket.

   Förseningsavgift är en avgift för de kravbrev som skickats ut till låntagare med försenat biblioteksmaterial.

   Kravbrev på försenat biblioteksmaterial:

   efter 3 veckor:   2,00 €/första brevet
   efter 6 veckor:   5,00 €/andra brevet
   efter 9 veckor: 10,00 €/tredje brevet
   (portoavgift ingår i förseningsavgiften)

   Skriftlig påminnelse på försenat biblioteksmaterial med reservering skickas inom några dagar: 2,00 €

   Första lånekortet är gratis för alla låntagare. Ett andra kort kostar 5,00 €.

   Avskrivna böcker: 1,00 €/bok

   Avskriven tidskriftsbunt: 2,00 - 7,00 €

   Kopierings- och utskriftsavgift: 0,50 €/enkelsidig svartvit A4 kopia

   Regionlån: 2,00€

   Fjärrlån: grundavgift 5,00 €

   Försvunnet eller skadat material ska ersättas med motsvarande material eller genom en överenskommen avgift (Skadeståndslagen 412/1974). Ta kontakt med biblioteket genast materialet försvinner eller skadas. Reparationer av material ska endast utföras av bibliotekspersonalen.

   Videokassetter, DVD-skivor och CD-ROM kan p.g.a. upphovsrätten inte ersättas med motsvarande inspelning utan för dem betalas en överenskommen avgift. 

 • Övermark bibliotek, Närpes

  • Bibliotekskort
   • För att låna behöver du ett lånekort, lånekortet är gratis.
     
   • När du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets bestämmelser och ansvarar för alla lån på ditt kort.
     
   • Bibliotekskortet är personligt och bör alltid visas då man lånar. Detta gäller alla verksamhetspunkter i Närpes.
     
   • Om lånekortet försvinner – meddela biblioteket för att förhindra missbruk av kortet. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
     
   • Personer under 15 år bör ha vårdnadshavarens underskrift på bibliotekets anmälningsblankett för att få eget lånekort, och vårdnadshavaren är också ansvarig för de lån som görs på kortet.
     
   • Lånekort ges inte åt barn under 6 år.
     
   • Meddela alltid adress- och namnändring.
     
  • Avgifter

   Förseningsavgift
   Förseningsavgiften är 3 € för varje utskickat kravbrev. Biblioteket sänder ut maximalt 3 kravbrev, därefter sänds faktura på det oreturnerade materialet.

   Kopior och utskrifter
   Svartvita kopior 40 cent/sida
   Scanning görs gratis.

   Regionlåneavgift
   Då man beställer material från Fredrikabiblioteken eller Vasa stadsbibliotek betalar man en regionlåneavgift på 2 €.

   Fjärrlåneavgift
   Fjärrlån kostar minst 4 €/st, avgiften är beroende av långivarbibliotekets eventuella avgifter. Det kostar inget att beställa ett fjärrlån, man betalar avgiften då man får materialet man beställt.

   Till andra bibliotek sänder vi fjärrlån avgiftsfritt.

  • Låneinformation

   Lån och lånetider

   • Den normala lånetiden är 4 veckor. För efterfrågade kursböcker är lånetiden 2 veckor.
   • Sista återlämningsdag finns på kvittot man får då man lånar.
   • Lånat material kan lånas om, förutsatt att lånetiden inte gått ut eller det reserverats.
   • Lånat material kan återlämnas till vilken verksamhetspunkt som helst i staden.

    

   PIN-kod

   • För att kunna logga in på Mina sidor behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
   • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
   • PIN-koden är personlig.
   • På Mina sidor kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter, betygsätta böcker och göra boklistor.
   • Med PIN-koden kan man även låna e-böcker och e-ljudböcker och filmer.

    

   E-post påminnelse

   • Du kan be biblioteket skicka en påminnelse om dina lån som snart förfaller. Meddelandet sänds per e-post några dagar innan förfallodagen. Sedan är det lätt att logga in på Mina sidor och förnya lånen eller återlämna dem till biblioteket. Meddela din e-post till biblioteket.
   • Kunden ansvarar för försenade lån även i det fall att meddelandet av någon anledning inte nått fram.

    

   Borttappat eller skadat material

   • Biblioteksmaterial som skadats eller tappats bort bör ersättas av kunden.
   • Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.
   • Filmer, CD- och DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten.
  • Pin-kod
   • För att kunna logga in på Finna, Biblio och Viddla behöver du ett bibliotekskort och PIN-kod.
     
   • PIN-kod fås genom ett personligt besök på biblioteket och uppvisande av bibliotekskort.
     
   • PIN-koden är personlig.
     
   • På Finna-sidorna kan du förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial i Närpes bibliotekskatalog, ändra dina telefon- och adressuppgifter.