Söderkulla bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Söderkulla bibliotek
Amiralsvägen 2
01150 Söderkulla
Sibbo
Söderkulla bibliotek
01150 SÖDERKULLA
fbqrexhyyn.xvewnfgb#fvcbb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Bibliotekens servicenummer 09 2353 6003
bibliotekens gemensamma servicenummer
Oletussähköposti soderkulla.kirjasto@sipoo.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Annette Broman Specialbiblioteksfunktionär rghavzv.fhxhavzv#fvoob.sv
Feeja Haarmann rghavzv.fhxhavzv#fvcbb.sv 09 2353 7033
Mikko Heliölä bibliotekarie rghavzv.fhxhavzv#fvcbb.sv 09 2353 7033
Calle Lindroos biblioteksfunktionär Söderkullas fjärrlåneärenden rghavzv.fhxhavzv#fvcbb.sv
Tuula Rönkä ledande bibliotekarie rghavzv.fhxhavzv#fvcbb.sv 09 2353 7022
Matleena Saarninki rghavzv.fhxhavzv#fvcbb.sv