Information om byggnaden

Grundat år
1952
Byggnad
Leväsjoki former school
Byggt
1962