Information om byggnaden

Grundat år
1952
Byggnad
Leväsjoen ent. ala-aste
Byggt
1962