Information om byggnaden

Grundat år
1967
Byggnad
Tenruusi II
Byggt
2008