Someron kaupunginkirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Someron kaupunginkirjasto
Kiiruuntie 2
31400 Somero
Someron kaupunginkirjasto
PB 42
31401 SOMERO
kirjasto@somero.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Vuxna 040 126 8331
Dataansvarig 040 126 8332
Inköpsförslag 040 126 8330
Barn- och ungdom 040 126 8388
Kirjastoauto 044 779 1335

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Henna-Riikka Hautamäki henna-riikka.hautamaki@somero.fi 040-1268 332
Tuula Heiskanen tuula.heiskanen@somero.fi 040 126 8333
Kirsti Järvinen kirsti.jarvinen@somero.fi 040 126 8333
Eija Kopponen eija.kopponen@somero.fi 040 126 8388
Elina Nordlund elina.nordlund@somero.fi 040 126 8333
Kari Tommila kari.tommila@somero.fi 044-7791 335
Laura Tyysteri laura.tyysteri@somero.fi 040 126 8330