Sotkamon kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Sotkamon kirjasto
Markkinatie 1
88600 Sotkamo
Sotkamon kirjasto
PB 42
88601 SOTKAMO
xvewnfgb#fbgxnzb.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst 044 750 2404
Bibliotekschef 044 750 2098
Vuxenavdelningen 044 750 2404
Musikavdelningen 044 750 2431
Barn- och ungdomsavdelningen 044 750 2431
Fjärrlåneverksamhet 044 750 2404
Bokning av Internetstationer 044 750 2404
Oletussähköposti kirjasto@sotkamo.fi

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Maria Hiltunen rghavzv.fhxhavzv#fbgxnzb.sv 044 750 2397
Leena Kolehmainen rghavzv.fhxhavzv#fbgxnzb.sv 044 750 2564
Timo Kovanen rghavzv.fhxhavzv#fbgxnzb.sv 044 750 2098
Antti Mård rghavzv.fhxhavzv#fbgxnzb.sv 044 750 2404
Riitta Niskanen rghavzv.fhxhavzv#fbgxnzb.sv
Marianne Rainola rghavzv.fhxhavzv#fbgxnzb.sv 044 750 2404
Pasi Suutari rghavzv.fhxhavzv#fbgxnzb.sv 044 750 2404
Ritva Valtanen rghavzv.fhxhavzv#fbgxnzb.sv 044 750 2404
Helena Voutilainen rghavzv.fhxhavzv#fbgxnzb.sv 044 750 2394