Sotkamon kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Sotkamon kirjasto
Markkinatie 1
88600 Sotkamo
Sotkamon kirjasto
PB 42
88601 SOTKAMO
kirjasto@sotkamo.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Informationstjänst 044 750 2404
Bibliotekschef 044 750 2098
Vuxenavdelningen 044 750 2404
Bokning av Internetstationer 044 750 2404
Barn- och ungdomsavdelningen 044 750 2431
Musikavdelningen 044 750 2431
Fjärrlåneverksamhet 044 750 2404

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Maria Hiltunen etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 044 750 2397
Leena Kolehmainen etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 044 750 2564
Mirja Moilanen etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 044 750 2404
Antti Mård etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 044 750 2404
Kirsi Neuvonen etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 044 750 2098
Riitta Niskanen etunimi.sukunimi@sotkamo.fi
Marianne Rainola etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 044 750 2404
Pasi Suutari etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 044 750 2404
Ritva Valtanen etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 044 750 2404
Helena Voutilainen etunimi.sukunimi@sotkamo.fi 044 750 2394