Kämmenniemen kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Kämmenniemen kirjasto
Paavolantie 4
34240 Kämmenniemi
Tammerfors
Kämmenniemen kirjasto
34240 TAMPERE
kirjasto.kammenniemi@tampere.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 800 7843