Kaukajärven kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Kaukajärven kirjasto
Käätykatu 6
33710 Kaukajärvi
Tammerfors
Kaukajärven kirjasto
33710 TAMPERE
kirjasto.kaukajarvi@tampere.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 800 7837