Kulturandelslaget Uulu

-

I Kulturcentret Uulus utrymmen finns också andelslagets handbibliotek med musik som tema. Andelslagets och dess medlemmars branschlitteratur har katalogiserats och införts i databasen som en del av ett informationsmaterialsprojekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Samlingen består huvudsakligen av litteratur kring musikforskning, men även mer allmän forskningslitteratur inom bl.a. antropologi, traditionsforskning och samhällskunskap ingår. Dessutom omfattar samlingen olika slags notmaterial, vetenskapliga tidningar inom musikforskning samt cd-skivor med framför allt världsmusik och traditionell musik.

Nätsidor

Besök oss!

  • Erkkilänkatu 11, 33100 Tammerfors

Information om byggnaden