Information om byggnaden

Grundat år
1922
Byggnad
Sampola