Information om byggnaden

Grundat år
1850
Byggnad
Monitoimikeskus Silta
Byggt
2016
Arkitekt
Mikko Uotila