Information om byggnaden

Byggnad
Myllykirjasto
Byggt
1919
Inredning
Maija Niemelä, Pentti Myllymäki