Jäälin kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Jäälin kirjasto
Laivakankaantie 10
90940 JÄÄLI
Uleåborg
Jäälin kirjasto
90940 JÄÄLI
wnnyv.xvewnfgb#bhxn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Keskitetty asiakaspalvelu 08 5584 7337
Jäälin kirjasto 044 499 3131
Jäälin kirjasto jaali.kirjasto@ouka.fi
Keskitetty asiakaspalvelu info.kirjasto@ouka.fi