Rajakylän kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Rajakylän kirjasto
Ruiskukkatie 2
90580 Uleåborg
Rajakylän kirjasto
90580 OULU
rajakyla.kirjasto@ouka.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Keskitetty asiakaspalvelu 08 5584 7337
Rajakylän kirjasto 08 5584 7422