Information om byggnaden

Grundat år
1981
Byggnad
Koivukeskus