Finlands Flygmuseums bibliotek

Bibliotekets samlingar är öppna för forskare efter överenskommelse.

Finlands Flygmuseums bibliotek har civila, militära och officiella källor från början av 1900-talet. Samlingarna omfattar mer än tio tusen böcker. Därutöver omfattar museets bibliotekssamling ett betydande antal tidskrifter i ämnet.

Luftfartsrelaterade publikationer tryckta i Finland har samlats i samlingarna. Dessutom har biblioteket ett representativt urval av finländsk och utländsk flyglitteratur tryckt utomlands.

Biblioteket är inte öppet enligt reglerna under museets öppettider. Samlingar är öppna för forskare efter överenskommelse.

Nätsidor

Besök oss!

Information om byggnaden