Sandkulla bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Sandkulla bibliotek
Idrottsvägen 4
01300 Vanda
Sandkulla bibliotek
01300 VANDA
yvforg.zhhevara#inagnn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 043 825 7498
Lisbet Muurinen, Specialbibliotekarie, daghems- och skolsamarbete, bokprat (övriga tider) 050 302 8673
Charlotta Panzera, Specialbiblioteksfunktionär, daghems- och skolsamarbete, bokprat, barnverksamhet 040 183 7093
charlotta.panzera@vantaa.fi, svensk service