Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lumos bibliotek
Gråsiskvägen 14
01450 Vanda
Lumos bibliotek
01450 VANDA
yhzb.xvewnfgb#inagnn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
informationstjänst 043 825 1305
serviceförman, Eija Kylänpää 050 302 8449
Oletussähköposti lumo.kirjasto@vantaa.fi