Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Lumos bibliotek
Gråsiskvägen 14
01450 Vanda
Lumos bibliotek
PB 20
01030 VANDA
yhzb.xvewnfgb#inagnn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
informationstjänst 043 825 1305
serviceförman, Eija Kylänpää 050 302 8449
päiväkotiyhteystyö: Anneli Outinen (anneli.outinen at vantaa.fi) 050 302 8463
Alakouluyhteistyö: Pauliina Eriksson (pauliina.eriksson at vantaa.fi) 040 358 5704
Yläkouluyhteistyö: Marjukka Mäkelä (marjukka.makela at vantaa.fi) 050 302 8463
Alakouluyhteistyö: Pauliina Eriksson pauliina.eriksson@vantaa.fi
Päiväkotiyhteistyö: Anneli Outinen anneli.outinen@vantaa.fi
Oletussähköposti lumo.kirjasto@vantaa.fi
Yläkouluyhteistyö: Marjukka Mäkelä marjukka.makela@vantaa.fi