Information om byggnaden

Grundat år
1984
Byggnad
Myrbackahuset
Byggt
1993
Arkitekt
Helena Rantala-Stewart/Innovarch Oy