Points bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Points bibliotek
Hagelstamsvägen 1
01520 Vanda
Points bibliotek
01520 VANDA
point.kirjasto@vantaa.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
kundtjänst 050 303 0251
serviceförman, Marjo Perälä 043 826 8775
utställningsrum 043 826 8775