Sandkulla bibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Sandkulla bibliotek
Idrottsvägen 4
01370 Vanda
Sandkulla bibliotek
PB 20
01030 VANDA
uvrxxnunewh-fnaqxhyyn.xvewnfgb#inagnn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Lisbet Muurinen, Specialbibliotekarie, daghems- och skolsamarbete, bokprat (övriga tider) 050 302 8673
kundtjänst 043 825 7498
Charlotta Panzera, Bibliotekarie, daghems- och skolsamarbete, bokprat (övriga tider) 040 183 7093
Oletussähköposti hiekkaharju-sandkulla.kirjasto@vantaa.fi
Oletussähköposti hiekkaharju-sandkulla.kirjasto@vantaa.fi