Varkauden kampuskirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Varkauden kampuskirjasto
Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus
Varkauden kampuskirjasto
PB 1000
78201 VARKAUS
xvewnfgb.jnyg#fnibavn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Oletussähköposti kirjasto.walt@savonia.fi