Dammbrunnens och Vasa stadssjukhus patientbibliotek

Dammbrunnens patientbibliotek / Stadssjukhusets bibliotek betjänar främst patienter samt kunder vid Seniorcentret och deras anhöriga och besökare.

Biblioteket finns i Dammbrunnens bottenvåning bredvid caféet. Här kan du läsa tidningar och böcker också utanför bibliotekets öppettider. Du kan också låna material själv och returnera dina lån i återlämningslådan. Biblioteksfunktionären går ronder på avdelningarna med bokvagnen.

Vasa stadsbibliotek har också ett anstaltsbibliotek vid Gamla Vasa sjukhus samt Boken kommer service åt privatpersoner och vårdinrättningar. Biblioteket levererar också bokdepositioner till Vasa fängelse.

 

Information om byggnaden