Gamla Vasa sjukhus patientbibliotek

Gamla Vasa sjukhus bibliotek betjänar sjukhusets patienter och personal.

Vasa stadsbibliotek har också ett anstaltsbibliotek vid Gamla Vasa sjukhus samt Boken kommer service åt privatpersoner och vårdinrättningar. Biblioteket levererar också bokdepositioner till Vasa fängelse.

Materialet i biblioteket kan också reserveras till andra bibliotek.

 

Information om byggnaden