Lillkyro meröppna bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Samling 2 tjänster

 • Skräddaren Tuomas Taittonen grundade Lillkyro bibliotek den 31.8.1851. Från att ha bestått av donerade böcker växte biblioteket till landets mångsidigaste och största folkbibliotek. Förutom av bönderna fick biblioteket även donationer av bla. Elias Lönnrot, Yrjö Koskinen och Matti Pohto. Till samlingarna inskaffades all den viktigaste finskspråkiga litteraturen som hade utkommit före grundandet av biblioteket men också litteratur som utkom under bibliotekets verksamhetstid.

  Den gamla finskspråkiga litteraturen som den första bibliotekarien har köpt in finns nästan i sin helhet bevarad och den bevaras i vitrinskåpen i Lillkyro bibliotek.

 • Från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet fanns en religiös rörelse vars anhängare kallades mystiker. Rörelsen uppstod i Vasatrakten och spreds därifrån till Mellersta Österbotten. Merikart by i Lillkyro blev till rörelsens centrala plats. 

  Mystikernas huvudsakliga böcker finns för tillfället i Finska litteratursällskapets samlingar och i Helsingfors universitets samlingar. I Lillkyro bibliotek finns samlat kopior av en del av mystikernas böcker, brevväxling mm. information om dem.

Apparat 8 tjänster

 • Automatisk återlämningshylla
 • Bibliotekets kunddatorer fungerar med operativsystemet Google Chrome OS, som är lätt att använda och erbjuder smidig tillgång till tjänster på webben. Principen för Chrome-maskinerna är att alla tjänster och applikationer är tillgängliga på webben.

  På kunddatorerna kan du använda webbläsaren Chrome, skapa och redigera dokument, använda molntjänster och USB-minne, skriva ut, titta eller lyssna på filer.

 • Du kan låna hem idrottsredskap från huvudbiblioteket, Brändös, Lillkyros och Variskas bibliotek och från träffpunkt Huudi.

  Idrottsredskap som utlånas hittar man i nätbiblioteket med sökordet ”idrottsredskap”.

  Lånetiden för idrottsredskap är två veckor.

  Från biblioteket kan du låna följande motionsredskap: 

  • badmintonset,
  • balansdyna
  • balansmatta
  • basketboll
  • foam roller
  • fotboll
  • frisbee
  • gångstavar,
  • kettlebell
  • långfärdsskridskor
  • OgoDisk handtrampolinspel
  • petanque
  • rockring
  • rullskridor
  • snöskor
  • stegmätare
  • träningsband
  • vadpall
  • volleyboll
  • vrist-/handledsvikt
  • gymnastikkassen. Gymnastikkassen innehåller följande: olika långa hopprep, instruktionshäfte för hopprepslekar (på finska), QR-koder för t.ex. QR-kodsorientering, bildkort för lätta parakrobatiövningar, instruktionshäfte för familjemotion (på finska), gymnastikpass för skolorna (på finska).

  Lånevillkoren för idrottsredskap:

  Idrottsredskap kan lånas från huvudbiblioteket och från Lillkyro meröppna bibliotek när personalen är på plats. Utlåningen av idrottsredskap görs i samarbete med Vasa stads idrottsservice. 

  UTLÅNING

  För utlåningen behövs ett giltigt bibliotekskort. Lånetiden för idrottsredskap är två veckor. Lånetiden utgår på förfallodagen då biblioteket stängs. Utlåningen är avgiftsfri och redskapslånen kan förnyas och reserveras.

  Idrottsredskapslånen kan inte returneras i återlämningsluckan. I Lillkyros och Sundoms meröppna bibliotek samt i träffpunkt Huudi kan redskapen returneras endast då personalen är på plats.

  FÖRSENINGSAVGIFT

  Efter förfallodagen uppbärs för ett redskap som har returnerats eller som ska förnyas en förseningsavgift samt ersättning för en eventuell återlämningsuppmaning och indrivningsåtgärder. Förseningsavgift uppbärs även i fall om förnyandet av lånen inte har lyckats på grund av avbrott i internetförbindelsen eller annat tekniskt fel. De gällande förseningsavgifterna fastställs av kultur- och idrottsnämnden.

  Låntagaren ska ersätta ett förstört eller försvunnet idrottsredskap enligt gällande ersättningspriser.

  ANVÄNDNING AV IDROTTSREDSKAP 

  Biblioteksanvändaren är skyldig att hantera idrottsredskapen omsorgsfullt så att de inte skadas. Biblioteket svarar inte för eventuella skador som de lånade redskapen kan föranleda kunden. Idrottsredskapen ska vid behov returneras rengjorda till biblioteket

   

 • Kopieringsmaskin
 • Datorer med större skärmar som är avsedda för läsning av e-tidningar finns i huvudbibliotekets Nyhetsområde samt i filialerna.

 • I de flesta av våra bibliotek kan du använda utskriftstjänsten Princh.

  1. Börja med att välja Managed bookmarks-länken i webbläsaren, välj sedan "Tulosta - Print". Välj språk i övre högra hörnet.
  2. Klicka på den blåa balken för att välja filen du vill printa.
  3. Välj filen från datorn eller från USB-sticka och välj Öppna.
  4. Välj hur många kopior du vill ha och kryssa i Godkänn användarvillkor. Klicka på den gröna Fortsätt-balken.
  5. Välj betalningssätt. Om du vill betala vid disken, skriv in ditt namn.
  6. Klicka Beställ utskrift och hämta utskriften vid disken.

  Att printa kostar 0,50€ per A4-sida.

  Via Princh-tjänsten kan du printa en fil som sparats på datorn eller på USB-sticka.

  Om du vill skriva ut en webbsida eller om du t.ex. skrivit ett dokument på datorn, spara den som PDF-fil på datorn först. Tryck på tangentkombinationen Ctrl+P, välj "Skriv ut.."  och "Spara som PDF-fil”.  Filen sparas i datorns Nerladdat- mapp. Öppna sedan Princh-tjänsten under Managed bookmarks-länken, ladda upp filen till Princh och skicka till printern.

  När du slutar använda datorn och loggar ut, raderas all data du sparat på datorn automatiskt.

  Du kan också skriva ut från egen dator, surfplatta eller smarttelefon. Använd Princh-appen på telefonen. På datorn öppnar du webbsidan https://print.princh.com/ och anger koden för printern i biblioteket.

 • Du kan skanna dokument i huvudbibliotekets nedre aula och i Brändö och Sunnanvik filiarer. I Sundom och Lillkyro bibliotek kan man skanna dokument då personalen är på plats.  Avgift enligt bibliotekets prislista.

 • Till kundernas förfogande finns också en Playstation3-konsol samt konsolspel.

Rum 2 tjänster

Tjänst 22 tjänster

 • Från och med 1.6 kan du låna en cykel och hjälm från Lillkyro bibliotek. Cykeln finns tillgänglig till cykelsäsongens slut.

  Cykeln kan lånas för en dag och den ska returneras under samma dag. Cykeln lånas med bibliotekskort då personalen är på plats. Returneringen ska även ske då personalen är på plats, vilket på fredagar innebär före kl. 15. Cykeln kan också lånas över helgen på fredagar efter kl. 15 och den ska då returneras på måndag förmiddag.

  • Cykeln är en 3-växlad Tähtipyörä Wega
  • Låntagaren ansvarar för cykelns skick och förvaring under lånetiden. Lämna inte cykeln olåst någonstans.
  • Cykeln kan inte reserveras.
  •  

  Allmänt

  Den som lånar en cykel måste ha fyllt 15 år och godkänna användningsvillkoren för Venny-cyklarna.

  Om en person under 15 år vill låna en cykel, måste vårdnadshavaren vara med. Cykeln lånas med vårdnadshavarens bibliotekskort.

  Cykeln lånas vardagar med bibliotekskortet under den tid personalen är på plats. Lånetiden är en dag. Cykeln returneras till biblioteket samma dag så länge personalen ännu är på plats. På fredagar skall cykeln returneras redan före klockan 15. Om cykeln lånas över veckoslutet skall den returneras under måndag förmiddag.  

  Cyklarna kan inte reserveras.

  Ansvar för cykeln

  Eventuella skador på sig själv eller annan person samt annan skadegörelse är på låntagarens ansvar.

  Låntagaren är skyldig att ersätta skador som uppkommit på cykeln under lånetiden samt även ersätta bortkomna cykeldelar. Skada som beror på normal användning, så som punktering, behöver inte ersättas.

  Låntagaren bör kontrollera att cykeln är i funktionsdugligt skick förrän den tas i bruk. Låntagaren sköter själv pumpning av däcken (cykelpump finns vid biblioteket) samt eventuell justering av sadelns höjd.

  Venny-cykeln och hjälmen är på låntagarens ansvar tills de returnerats på ett tillbörligt sätt.

   Låntagaren är ansvarig för cykelnyckeln och den får inte överlåtas åt andra. Cykeln får inte lämnas olåst.

  Låntagaren måste godkänna användningsvillkoren på alla punkter. Genom att låna cykeln, bekräftar låntagaren att hen har läst, förstått och godkänt alla användningsvillkor. Om det i användningsvillkoren finns oklarheter eller det uppstår frågor, fås tilläggsinformation i Lillkyro biblioteket, telefon 06 325 8475

  Återlämning av cykel

  Cykeln returneras till biblioteket samma dag så länge personalen ännu är på plats. På fredagar skall cykeln returneras redan före klockan 15. Om cykeln lånas över veckoslutet skall den returneras under måndag förmiddag.  

  Förseningsavgiften för cyklarna är 10,00 € / dygn och maximalt 70,00 €. Påminnelse- och ersättningsavgifter uppstår på samma sätt som för övrigt biblioteksmaterial. Låntagarens självrisk i fall av skadehändelse är priset på skadan, som för cykelns del är maximalt 600 €. Det maximala beloppet avser att cykeln skadats så den inte går att reparera eller blir stulen, försvinner eller inte returneras.

 • Lillkyro meröppna bibliotek kan besökas av endast ledarhundar.

 • Avhämtning av reservationer som självbetjäning finns bredvid automaten. 

   

 • Återlämningsluckan finns invid huvudentrén.

 • Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod. För att barn under 15 år skall kunna använda de meröppna biblioteken krävs vårdnadshavarens tillstånd.

 • Kortbetalning möjlig
  • Celiabibliotekets e-ljudböcker är avsedda för dig som p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller därmed jämförbar orsak har svårt att läsa.
  • Fråga mera om personalen.
 • Sagostunderna (på finska) är gratis och öppna för alla, men sagorna lämpar sig för 3-6 åringar.

  • Framför biblioteket finns handikapparkering
  • Obehindrat tillträde
  • Handikapptoalett
 • Vill du ha en praoplats vid Vasa stadsbibliotek?

  Vasa stadsbibliotek tar emot praoelever som vill bekanta sig med biblioteksarbetet.

  Huvudbiblioteket

  Huvudbiblioteket tar emot i huvudsak en elev/praoperiod.

  Vi strävar efter att praoeleven  får bekanta sig med huvudbibliotekets mångsidiga arbete på bibliotekets olika avdelningar. Vanliga arbetsuppgifter är att organisera och sätta böcker i hyllorna, stämpla avskrivna böcker samt ställa fram småskaliga materialutställningar. 

  Om du vill ha en praoplats vid huvudbiblioteket så kontakta servicechef Anna Pakka via mail anna.pakka@vaasa.fi eller ring 040-1824289.

  Närbibliotek

  Följande närbibliotek tar emot praoelever, i huvudsak en elev/praoperiod. Om du vill ha en praoplats på något av närbiblioteken så ta kontakt via mail eller ring:

  Brändö bibliotek: kirjasto.palosaari@vaasa.fi eller 06-325 3571

  Variska bibliotek: kirjasto.variska@vaasa.fi eller 06-325 3575

  Lillkyro meröppna bibliotek: kirjasto.vahakyro@vaasa.fi eller 06-325 8475

  • Inloggning till det trådlösa nätverket:
  • Logga in på det trådlösa nätverket som vaasa-guest, kontrollera att din dator har aktiverat inställningarna för automatiskt nätverk.
  • Öppna webbläsaren, som för dig vidare till inloggningssidan.
  • Be att få användarkod och lösenord av bibliotekets personal, koderna är i kraft en månad åt gången.
 • Låneautomaten
  • I ePress-tjänsten kan bibliotekets kunder läsa 220 inhemska tidningar. Av landskapets tidningar finner man bl.a. Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen.
  • Du kan använda tjänsten på bibliotekets kunddatorer och din egen mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk.
  • Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.
 • Utbudet består av klassisk musik samt folkmusik och äldre blues och jazz.

 • Tjänsten erbjuder dig tusentals skivor med jazz från olika tidsperioder.

  • Du kan använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden.
  • Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.
 • RedFox Innehåller över 40 språk och erbjuder dig även språkundervisning.

  • Denna tidnings- och tidskriftstjänst erbjuder dig läsning från över 100 länder på många olika språk.
  • Denna tidnings- och tidskriftstjänsten kan du använda på bibliotekets kunddatorer, din egna mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk samt på distans utanför biblioteket.
  • Om du använder tjänsten utanför biblioteket skall du logga in i webbiblioteket.
 • Det finns 11 tidningar i eMagz Remote, alla är på finska: Antiikki ja taide, Et-lehti, Demi, Ihana, Kamera-lehti, Kippari, Me Naiset, Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma, Tuulilasi, Unelmien Talo & Koti.

  Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.

  • Via Ellibs kan du låna e-böcker på finska, svenska och engelska.
  • Ellibs e-bibliotek har köpt webbspråkkurser producerade av Lingonet på engelska, svenska och tyska. Kursernas stödspråk är finska eller engelska. Studierna bygger på inlärning genom lyssning och kurserna innehåller också interaktiva uppgifter.
 • Biblioteket har en anslagstavla för kundernas evenemangsaffischer. På grund av begränsat utrymme kan vi inte sätta upp alla affischer. Affischer om stadens evenemang och lokala evenemang prioriteras.

  • Du hittar e-böcker och e-ljudböcker i Biblio. Tidigare hette tjänsten Elib.
  • Tjänsten erbjuder e-böcker och ljudböcker på svenska, engelska och finska men den innehåller även titlar på bland annat arabiska, tyska, ryska.