Lillkyro meröppna bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Samling 2 tjänster

 • Från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet fanns en religiös rörelse vars anhängare kallades mystiker. Rörelsen uppstod i Vasatrakten och spreds därifrån till Mellersta Österbotten. Merikart by i Lillkyro blev till rörelsens centrala plats. 

  Mystikernas huvudsakliga böcker finns för tillfället i Finska litteratursällskapets samlingar och i Helsingfors universitets samlingar. I Lillkyro bibliotek finns samlat kopior av en del av mystikernas böcker, brevväxling mm. information om dem.

 • Skräddaren Tuomas Taittonen grundade Lillkyro bibliotek den 31.8.1851. Från att ha bestått av donerade böcker växte biblioteket till landets mångsidigaste och största folkbibliotek. Förutom av bönderna fick biblioteket även donationer av bla. Elias Lönnrot, Yrjö Koskinen och Matti Pohto. Till samlingarna inskaffades all den viktigaste finskspråkiga litteraturen som hade utkommit före grundandet av biblioteket men också litteratur som utkom under bibliotekets verksamhetstid.

  Den gamla finskspråkiga litteraturen som den första bibliotekarien har köpt in finns nästan i sin helhet bevarad och den bevaras i vitrinskåpen i Lillkyro bibliotek.

Apparat 10 tjänster

 • Automatisk återlämningshylla
 • I Lillkyro bibliotek finns Hublet-surfplattor som kunderna kan låna med bibliotekskortet. Surfplattorna finns vid laddningsstationen på tidningsavdelningen och de kan lånas med bibliotekskortet och pin-kod för två timmar per gång. Surfplattan kan bara användas i bibliotekets utrymmen och de kan också användas under meröppet tiden.

  På surfplattan kan ett stort utbud av dagstidningar och tidskrifter läsas via ePress och eMagz tjänsterna. Man kan surfa på internet och till exempel titta på program från YLE arenan eller spela spel som är nedladdade på surfplattan.

 • På kunddatorerna kan du använda webbläsaren, skapa och redigera dokument, använda molntjänster och USB-minne, skriva ut, titta eller lyssna på filer.

 • Du kan låna hem idrottsredskap från huvudbiblioteket, Brändös, Lillkyros och Variskas bibliotek och från träffpunkt Huudi.

  Idrottsredskap som utlånas hittar man i nätbiblioteket med sökordet ”idrottsredskap”.

  Lånetiden för idrottsredskap är två veckor.

  Från biblioteket kan du låna följande motionsredskap: 

  • badmintonset,
  • balansdyna
  • balansmatta
  • basketboll
  • foam roller
  • fotboll
  • frisbee
  • gångstavar,
  • kettlebell
  • långfärdsskridskor
  • OgoDisk handtrampolinspel
  • petanque
  • rockring
  • rullskridor
  • snöskor
  • stegmätare
  • träningsband
  • vadpall
  • volleyboll
  • vrist-/handledsvikt
  • gymnastikkassen. Gymnastikkassen innehåller följande: olika långa hopprep, instruktionshäfte för hopprepslekar (på finska), QR-koder för t.ex. QR-kodsorientering, bildkort för lätta parakrobatiövningar, instruktionshäfte för familjemotion (på finska), gymnastikpass för skolorna (på finska).

  Lånevillkoren för idrottsredskap:

  Idrottsredskap kan lånas från huvudbiblioteket och från Lillkyro meröppna bibliotek när personalen är på plats. Utlåningen av idrottsredskap görs i samarbete med Vasa stads idrottsservice. 

  UTLÅNING

  För utlåningen behövs ett giltigt bibliotekskort. Lånetiden för idrottsredskap är två veckor. Lånetiden utgår på förfallodagen då biblioteket stängs. Utlåningen är avgiftsfri och redskapslånen kan förnyas och reserveras.

  Idrottsredskapslånen kan inte returneras i återlämningsluckan. I Lillkyros och Sundoms meröppna bibliotek samt i träffpunkt Huudi kan redskapen returneras endast då personalen är på plats.

  FÖRSENINGSAVGIFT

  Efter förfallodagen uppbärs för ett redskap som har returnerats eller som ska förnyas en förseningsavgift samt ersättning för en eventuell återlämningsuppmaning och indrivningsåtgärder. Förseningsavgift uppbärs även i fall om förnyandet av lånen inte har lyckats på grund av avbrott i internetförbindelsen eller annat tekniskt fel. De gällande förseningsavgifterna fastställs av kultur- och idrottsnämnden.

  Låntagaren ska ersätta ett förstört eller försvunnet idrottsredskap enligt gällande ersättningspriser.

  ANVÄNDNING AV IDROTTSREDSKAP 

  Biblioteksanvändaren är skyldig att hantera idrottsredskapen omsorgsfullt så att de inte skadas. Biblioteket svarar inte för eventuella skador som de lånade redskapen kan föranleda kunden. Idrottsredskapen ska vid behov returneras rengjorda till biblioteket

   

 • Kopieringsmaskin
 • Datorer med större skärmar som är avsedda för läsning av e-tidningar finns i huvudbibliotekets Nyhetsområde samt i filialerna.

 • Printa normalt genom att välja i Menyn->Printa->välj biblioteket från listan med printers->Printa->Princh applikationen->Biblioteksdisken. När du trycker på printa i printmenyn så öppnas Princh applikationen där du kan välja mängden du vill printa samt betalningssätt,0,50€/blad. När du skickat vidare det du vill printa kan du hämta ut och betala de utskrivna dokumenten vid biblioteksdisken.

 • Du kan skanna dokument i Brändö och Sunnanvik filiarer. I Sundom och Lillkyro bibliotek kan man skanna dokument då personalen är på plats.  Avgift enligt bibliotekets prislista.

 • Till kundernas förfogande finns också en Playstation3-konsol samt konsolspel.

 • Låneautomaten

Rum 2 tjänster

Tjänst 22 tjänster

 • Avhämtning av reservationer som självbetjäning finns bredvid automaten. 

   

 • Tillförfogande finns brädspel och problemlösningsspel som kan lånas eller spelas i biblioteket.

 • Du kan låna en cykel med tillhörande hjälm i huvudbiblioteket samt Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna lånas ut från början av maj till slutet av september.

  I huvudbiblioteket hittar du cyklarna i aulan utanför Draama-salen och de lånas med bibliotekskortet vid huvudbibliotekets Infodisk. Då lånetiden går ut returneras cykeln till samma ställe utanför Draama-salen och nyckeln förs till Infodisken. Cykeln i Lillkyro bibliotek lånas och returneras under den tid personal är på plats i biblioteket.

  Cykelns lånetid är max 1 vecka.

  • I huvudbiblioteket finns tre cyklar som lämpar sig för stadstrafik till utlåning, i Lillkyro bibliotek finns en cykel till utlåning.
  • 3 växlar.
  • Hjälm.
  • Cyklarna kan reserveras. Observera att du väljer antingen hudbibliotekets eller Lillkyros cykel då du gör en reservation. Huvudbibliotekets cykel hämtas i huvudbiblioteket och Lillkyros cykel hämtas i Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna fraktas inte mellan biblioteksenheterna.
  • Ett cykellån kan förnyas tre gånger.

  Allmänt

  Den som lånar en cykel måste ha fyllt 15 år och godkänna användningsvillkoren för Venny-cyklarna.

  Om en person under 15 år vill låna en cykel, måste vårdnadshavaren vara med. Cykeln lånas med vårdnadshavarens bibliotekskort.

  Lån sker med bibliotekskortet, lånetiden är max 1 vecka. I huvudbiblioteket lånas cyklarna vid Infondisken och i Lillkyro meröppna bibliotek av personalen, under den tid personalen är på plats. Till varje cykel hör en cykelhjälm.

  Ansvar för cykeln

  Låntagaren ansvarar för eventuella personskador på sig själv eller annan person.

  Låntagaren ansvarar även för eventuella andra skador.

  Låntagaren är skyldig att ersätta skador som uppkommit på cykeln under lånetiden samt även ersätta bortkomna cykeldelar. Skador som uppkommit under normal användning behöver inte ersättas, så som punktering.

  Låntagaren bör kolla, att cykeln är i funktionsdugligt skick innan den tas i bruk. Låntagaren sköter också själv om att däcken pumpas (cykelpump finns i biblioteken) samt justerar sadelns höjd själv.

  Venny-cykeln och hjälmen är på låntagarens ansvar tills de returnerats på ett tillbörligt sätt.

  Låntagaren är även ansvarig för cykelnyckeln, och denna får inte överlåtas till en annan person. Cykeln får inte lämnas olåst. Observera var du förvarar cykeln nattetid, skilt om du lånar den i en vecka.

  Låntagaren måste godkänna användningsvillkoren på alla punkter. Genom att låna cykeln, bekräftar låntagaren att hen har läst, förstått och godkänt alla användningsvillkor. Om det i användningsvillkoren finns oklarheter eller det uppstår frågor, fås tilläggsinformation i Vasa huvudbiblioteks Infodisk, telefon 06-3253533.

  Förseningsavgiften för cyklar är 10,00 €/dygn och maximalt 70,00 €. Påminnelse- och ersättningsavgifter uppstår på samma sätt som för annat biblioteksmaterial. Låntagarens självrisk i fall av skada är priset på skadan, som för cykelns del är max 600 €. Det maximala beloppet avser att cykeln skadats, så att den inte går att reparera. Samma belopp gäller om cykeln blir stulen, försvinner eller inte returneras.

 • Lillkyro meröppna bibliotek kan besökas av endast ledarhundar.

 • Återlämningsluckan finns invid huvudentrén.

 • Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod. För att barn under 15 år skall kunna använda de meröppna biblioteken krävs vårdnadshavarens tillstånd.

 • Kortbetalning möjlig
  • Celiabibliotekets e-ljudböcker är avsedda för dig som p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller därmed jämförbar orsak har svårt att läsa.
  • Fråga mera om personalen.
 • Sagostunderna (på finska) är gratis och öppna för alla, men sagorna lämpar sig för 3-6 åringar.

  • Framför biblioteket finns handikapparkering
  • Obehindrat tillträde
  • Handikapptoalett
 • I biblioteket finns två käpphästar som kan lånas. Lånetid 2 veckor, kan inte reserveras eller förnyas. Stallregler eller utlåningsregler för käpphästarna hittar du i påsen som kommer med då du lånar och de fås också från biblioteket. En käpphäst kan du låna och returnera också på självbetjäningstiden, men efter returneringen så lämna den gärna på disken för kontroll.

 • Vill du ha en praoplats vid Vasa stadsbibliotek?

  Vasa stadsbibliotek tar emot praoelever som vill bekanta sig med biblioteksarbetet.

  Huvudbiblioteket

  Huvudbiblioteket tar emot i huvudsak en elev/praoperiod.

  Vi strävar efter att praoeleven  får bekanta sig med huvudbibliotekets mångsidiga arbete på bibliotekets olika avdelningar. Vanliga arbetsuppgifter är att organisera och sätta böcker i hyllorna, stämpla avskrivna böcker samt ställa fram småskaliga materialutställningar. 

  Om du vill ha en praoplats vid huvudbiblioteket så kontakta tf. servicechef Minna Rinta-Valkamaan via mail minna.rinta-valkama@vaasa.fi

  Närbibliotek

  Följande närbibliotek tar emot praoelever, i huvudsak en elev/praoperiod. Om du vill ha en praoplats på något av närbiblioteken så ta kontakt via mail eller ring:

  Brändö bibliotek: kirjasto.palosaari@vaasa.fi eller 06-325 3571

  Variska bibliotek: kirjasto.variska@vaasa.fi eller 06-325 3575

  Lillkyro meröppna bibliotek: kirjasto.vahakyro@vaasa.fi eller 06-325 8475

  • Inloggning till det trådlösa nätverket:
  • Logga in på det trådlösa nätverket som vaasa-guest, kontrollera att din dator har aktiverat inställningarna för automatiskt nätverk.
  • Öppna webbläsaren, som för dig vidare till inloggningssidan.
  • Be att få användarkod och lösenord av bibliotekets personal, koderna är i kraft en månad åt gången.
  • I ePress-tjänsten kan bibliotekets kunder läsa 220 inhemska tidningar. Av landskapets tidningar finner man bl.a. Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen.
  • Du kan använda ePress på bibliotekets kunddatorer, Hublet-pekplattor och tidningsdatorer.
  • Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.
  • Denna tidnings- och tidskriftstjänst erbjuder dig läsning från över 100 länder på många olika språk.
  • Denna tidnings- och tidskriftstjänsten kan du använda på bibliotekets kunddatorer, din egna mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk samt på distans utanför biblioteket.
  • Om du använder tjänsten utanför biblioteket skall du logga in i webbiblioteket.
  • Du kan använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden.
  • Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.
 • Tjänsten erbjuder dig tusentals skivor med jazz från olika tidsperioder.

 • Utbudet består av klassisk musik samt folkmusik och äldre blues och jazz.

 • Ellibs hittar du den nationella samlingen e-böcker och e-ljudböcker för barn och ungdomar. I samlingen finns böcker på svenska och finska. I Ellibs finns ännu en liten samling böcker för vuxna, som köpts in under den tid Ellibs användes som bibliotekets huvudsakliga e-bokstjänst.

  • Du hittar e-böcker och e-ljudböcker i Biblio. Tidigare hette tjänsten Elib.
  • Tjänsten erbjuder e-böcker och ljudböcker på svenska, engelska och finska men den innehåller även titlar på bland annat arabiska, tyska, ryska.
 • Biblioteket har en anslagstavla för kundernas evenemangsaffischer. På grund av begränsat utrymme kan vi inte sätta upp alla affischer. Affischer om stadens evenemang och lokala evenemang prioriteras.

 • Det finns tidningar i eMagz Remote, alla är på finska: Et-lehti, Gloria, Ihana, Kamera-lehti, Kippari, Kotiliesi käsityö, Me Naiset, Puutarhan aarteet, Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma, Tiede luonto, Tuulilasi, and Unelmien Talo & Koti.

  Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.