Merikart bibliotek

Biblioteket i Merikart är det minsta av våra närbibliotek.

Biblioteket i Merikart är öppet bara en kväll i veckan och finns i samma byggnad som daghemmet.

Information om byggnaden