Sundom meröppna bibliotek

Sundom bibliotek finns i samma byggnad som Sundom Lärcenter.

Återlämningslådan finns bredvid huvudentrén. Återlämningslådan får inte användas då biblioteket är öppet eller under meröppettiderna. Under meröppettiderna skall materialet återlämnas med automaten.

Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod. För att barn under 15 år skall kunna använda de meröppna biblioteken krävs vårdnadshavarens tillstånd.

Sundom bibliotek grundades år 1901. De första 60 åren verkade biblioteket i ett klassrum, men 1961 fick det egna utrymmen i anslutning till det nya lågstadiet. Efter detta verkade biblioteket i den f.d. lärarbostaden intill skolan. År 2008 fick biblioteket nya ändamålsenliga lokaler i den nya skolbyggnaden. Biblioteket förändrades till meröppet bibliotek år 2017

Information om byggnaden

Grundat år
1901
Byggnad
Sundom lärcenter
Byggt
2008