Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Samling 1 tjänst

  • Samlingar

    Kursböcker, forskningslitteratur, nyanskaffningar och mest använd litteratur från ämnessamlingarna samt ordböcker och standarder finns i biblioteket.

    I fjärrmagasinen finns övrig ämneslitteratur, äldre årgångar av tidskrifter samt examensarbeten från VY, Novia och VAMK. Material som utlånas beställs i Finna, medan material som endast kan läsas i biblioteket beställs fram med separat blankett. Personalen hämtar det beställda materialet från fjärrmagasinen varje vardag. Låntagaren kan sedan hämta beställda böcker från bibliotekets reserveringshylla. Högskolornas publikationer, Novias examensarbeten och material från specialsamlingarna beställs för att läsas i biblioteket. Tidskrifter beställs med separat blankett för att läsas och kopieras i biblioteket.

Rum 1 tjänst

  • Lokaler

    I biblioteket finns ett brett utbud av arbetsutrymmen för studier och vistelse, olika läsplatser och grupprum som kan reserveras, ett bokningsbart allaktivitetsrum samt en tyst läsesal. På första våningen finns kundservice, en servicedisk för vaktmästare, låne- och returautomat samt fyra datorer reserverade för informationssökning. Här finns även ett självbetjäningscafé med automat för varma drycker. Andra våningen är i sin helhet planerad för studerande med flexibla platser för studier och vistelserum.