Vasa huvudbibliotek

Kultur- och bibliotekstjänster - vi värnar om läskunnigheten och en levande stadskultur.

I huvudbiblioteket finns olika ämnesområden:

  • Litteratur och språk
  • Barn och ungdom
  • Naturvetenskap och teknik
  • Länder och kulturer
  • Musik och konst
  • Samhälle och ekonomi
  • Nyhetsområdet och tidskrifter
  • Svenska handelshögskolans (Hanken) samling
  • Hembygdssamlingen Vasaensis

Material (böcker och dokumentärfilmer) som anknyter till ett visst ämne finns inom samma ämnesområde. Dagstidningar och alla tidskrifter kan du läsa på avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter. Filmerna och TV-serierna finns på avdelningen Musik och konst.

I Infodisken i huvudbiblioteket får du bibliotekskort och PIN-kod och där hämtar du också material som du har reserverat. Här betalar du också förseningsavgifter.

Kundbetjäningsdisken för vuxna finns i andra våningen, där får du hjälp med informationssökning.

Huvudbibliotekets återlämningslucka finns vid gaveln mot Järnvägsgatan. Återlämningsluckan är öppen även under bibliotekets öppettider.

Information om byggnaden

Grundat år
1794
Byggt
2001
Arkitekt
Lahdelma & Mahlamäki Oy
Inredning
Gullsten & Inkinen