Vasa huvudbibliotek

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Vasa huvudbibliotek
Biblioteksgatan 13
65100 Vasa
Vasa huvudbibliotek
PB 235
65101 VASA
xvewnfgb.vasb#innfn.sv

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Nyhetsområdet och tidskrifter 06 325 3558
Litteratur och språk 06 325 3540
Naturvetenskap och teknik 06 325 3540
Barn och ungdom 06 325 3545
Musik och konst 06 325 3565
Länder och kulturer 06 325 3540
Info 06 325 3533
Samhälle och ekonomi 06 325 3540
Oletussähköposti kirjasto.info@vaasa.fi