Vasa huvudbibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Samling 9 tjänster

 • Svenska handelshögskolan (Hanken) har en liten samling böcker inom ekonomiska vetenskaper och juridik i stadsbiblioteket. Samlingen kommer till största delen att bestå av litteratur som används inom Hankens kurser. Hankensamlingen är öppen för alla kunder och kan lånas med Vasa stadsbiblioteks lånekort

  Kursböckerna har två veckors lånetid och finns i flera exemplar. Ett av kursboksexemplaren är ett kortlån med endast 1 dygns lånetid. Övriga böcker har normal, 28 dagars lånetid. Vid reservering av kursböcker är hämttiden kortare än vad som är normalt vid stadsbiblioteket: 4 dagar.

  Förseningsavgiften för kursböcker och kortlån är 35 c/ dag. Maximiersättning/lån 10 e.

 • Hembygdssamlingen finns i huvudbibliotekets andra våning bredvid avdelningen Samhälle och ekonomi.

  Om du har frågor som gäller hembygdssamlingen kan du vända dig till betjäningsdisken i andra våningen.

  Till hembygdssamlingen samlas fr.o.m. år 2018 facklitteratur om Vasa samt skönlitterära verk som utspelar sig i Vasa. Till samlingen anskaffas även skönlitterära verk som är skrivna av författare födda i Vasa eller av författare som har levt en betydande del av sitt liv i staden. Utöver detta samlas också material inom specialområdena jägarrörelsen och språkbad. På avdelningen Musik och konst i huvudbiblioteket finns en samling verk av musiker från Vasa.

  Fram till år 2018 fungerade Vasa stadsbibliotek som landskapsbibliotek för Österbotten. Under denna tid  samlades facklitteratur om hela området till hembygdssamlingen. Dessa verk ingår ännu som en del av hembygdssamlingen.

  Eftersom vi vill bevara materialet även för kommande generationer, lånas det inte ut, utan kan bara läsas i biblioteket. Det lönar sig att fråga vid betjäningsdisken om det finns utlåningsexemplar av verken på huvudbibliotekets övriga avdelningar eller på filialbiblioteken.

  I hembygdssamlingen finns litteratur om t.ex. områdets historia, kultur, natur, näringsliv och hembygdspersoner. Hembygdsavdelningen besöks ofta av personer som är intresserade av lokalhistoria och släktforskning. I samlingen finns nämligen telefonkataloger och adressböcker där det finns uppgifter om släkter och namn i Vasa, de äldsta katalogerna och adressböckerna är ända från slutet av 1800-talet.

  I samma utrymme som hembygdssamlingen finns flera lugna läsplatser och bordsgrupper för t.ex. grupparbete.

  E-biblioteket Vasaensis presenterar äldre litteratur och småtryck från Vasaregionen.

 • Huvudbibliotekets barnavdelning finns på första våningen.

  Om du kommer in genom huvudingången (Biblioteksgatan) kan du undvika trapporna genom att gå till vänster genom avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter och sedan genom caféet eller genom att gå till höger och använda personlyften bredvid Medborgarinfon.

  Skötrummet/handikapptoaletten finns invid huvudingången till vänster.

  Om du kommer in från Rådhusgatans sida skall du gå rakt fram genom caféet och vända till vänster till barnavdelningen.

  Du känner igen barnavdelningen på de gula hyllorna.

  På barnavdelningen finns bilderböcker (svenska, finska, engelska), sagor, barnböcker, lättlästa böcker och dikter.

  Följande teman har egna bilderbokskärror:

  Fordon och trafik

  5bf569da55939a0ba0ead37d?

  Skolan (alfabetet, siffror, färger, att börja i daghem/skolan)

  5bf569e955939a0ba0ead380?

  Familj och vardag

  5bf569f655939a0ba0ead383?

  Hälsa

  5bf56a0355939a0ba0ead386?

  Det finns bilderböcker också i Föräldrahyllan.

  Böckerna är märkta med den här symbolen:

  5ede00c655939a047cd94561?

  I föräldrahyllan finns böcker om svåra ämnen. Vi rekommenderar att en vuxen person läser dessa tillsammans med barnet.

  I hyllan finns det också nyttig litteratur för föräldrar och andra vuxna som jobbar med barn.

  Alla faktaböcker finns på ungdomsavdelningen. Många faktaböcker passar också utmärkt för barn.

  I barnavdelningens musikhörna finns cd-skivor, sångböcker och noter för barn. Där finns också DVD-skivor, ljudböcker och paket som består av bok och cd-skiva.

   

  Huvudbibliotekets ungdomsavdelning

  På ungdomsavdelningen är hyllorna röda. Barn- och ungdomsavdelningens betjäningsdisk hittar du på ungdomsavdelningen. På ungdomsavdelningen finns ungdomsböckerna, serierna, vitsböckerna och faktaböckerna. Där finns barn- och ungdomsböcker på främmande språk (andra språk än svenska, finska och engelska), DVD-skivor för ungdomar och unga vuxna, ljudböcker för ungdomar och konsolspelen.

  Det finns konsolspel för följande spelkonsoler: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox Kinect, Xbox One, Nintendo Wii, Nintendo WiiU, Nintendo DS och 3DS.

  Spökböckerna, idrottsböckerna (romaner om idrott) och hästböckerna har egna hyllor på ungdomsavdelningen. I hyllan med hästböcker finns också faktaböckerna om hästar och ridning.

  Runt trapporna finns romaner för unga vuxna på svenska och finska, fantasy, scifi och mangaserier.

  På ungdomsavdelningen finns det 4 datorer och en dator för sökning i webbiblioteket.

 • Biblioteksklasserna: 04, 10.8, 80-89

  Huvudbibliotekets andra våning, till vänster i den nya delen.

  Klasserna för skönlitteratur omfattar dikter, romaner och tecknade serier. Skönlitteraturen är sorterad enligt språk.

  Följande genrer har egna hyllor:

  thrillers, scifi, fantasy, skräck, krig, jakt och humor.

  Novellsamlingarna finns i romanhyllan och de är märkta med en orange ryggetikett.

  Till litteraturvetenskapen hör bl.a. författarnas biografier, som är märkta med en blå ryggetikett. 

  I hyllorna för språkvetenskap  finns bl.a. undervisningsmaterial för olika språk samt ordböcker. Namnböckerna (grå ryggetikett) har en egen hylla.

  I ämnesområdet finns även ljudböcker, böcker med stor stil och lättlästa böcker.

  Ämnesområdets hyllklasser och deras innehåll

  04                 Essäer

  10.8              Aforismer

  80                 Skönlitteratur med blandat innehåll

  81                 Folkdiktning

  82                 Dikter

  83                 Skådespel

  84                 Romaner

  85                 Tecknade serier

  86                 Litteraturvetenskap

  87–89          Språkvetenskap

 • Biblioteksklasserna: 50-59, 60-68, 69.6-69.71, 79

  Huvudbibliotekets andra våning, till vänster från trapporna och över bron, i byggnadens gamla del.

  Till ämnesområdet hör naturvetenskap, matematik, medicin, teknik, handarbete, sällskapsdjur, trädgårdsskötsel, kokböcker, inredning, idrott och motion samt spel.

  På avdelningen finns också naturdokumentärer samt DVD- och CD-skivor om välmående.

 • Biblioteksklasserna: 11-17, 20-29, 40-49, 90-99

  Huvudbibliotekets andra våning, vid trapporna och broarna i den nya delen.

  Materialet i ämnesområdet Länder och kulturer behandlar ämnen inom de humanistiska vetenskaperna. Vi erbjuder böcker, tidskrifter och DVD-dokumentärer om filosofi, psykologi, religion, geografi, etnologi och historia.

  Hos oss hittar du biografier, memoarer och böcker om släktforskning. Till vår samling hör också verk om paranormala fenomen, drömmar och astrologi.

  Du kan planera dina resor med hjälp av våra resehandböcker, kartor och sjökort.

  I våra vitriner ordnar vi utställningar som lyfter fram innehållet på vår avdelning och andra aktuella ämnen.

 • Biblioteksklasserna: 70-78

  Huvudbibliotekets andra våning, från trapporna över bron till höger, i byggnadens gamla del.

  Inom ämnesområdet för Musik och konst finns material om bildkonst, konsthistoria, arkitektur, fotografering, teaterkonst, filmhistoria samt musik.

  I musiksamlingen finns CD-skivor, DVD- och LP-skivor och DVD-skivorna för karaoke. Den omfattande notsamlingen omfattar både noter och instrumentskolor för olika instrument samt sångböcker. 

  Du kan låna hörlurar och spela både elektriskt piano och elgitarr. 

  På avdelningen finns en sökdator och ett tyst läsrum Toivo, som du kan reservera.

  Filmerna och TV-serierna finns på avdelningen Musik och konst. Du kan också använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden. Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.

  På Nyhetsområdet som finns på huvudbibliotekets första våning kan du läsa musik- och konsttidningar. Musik- och konsttidningar kan också läsas som e-tidningar i ePress,  PressReader och eMagz remote tjänsterna

 • Huvudbibliotekets första våning, till vänster från entrén eller via ingången från Rådhusgatan och till höger från kaféet.

  På avdelningen Nyhetsområdet och tidningar kan du läsa bibliotekets dagstidningar och allmänna tidskrifter. För läsning av e-tidningar finns skilda datorer med stora skärmar. Äldre nummer av tidskrifterna kan (förutom några undantag) lånas hem.

  I Nyhetsområdet finns gamla lokala dagstidningar som mikrofilmer samt en läsapparat för dessa. Det lönar sig att reservera läsapparaten för mikrofilmer på förhand.

 • Samhälle och ekonomi

  Biblioteksklasserna: 00-03, 05-07, 30-39, 69-69.35

  Huvudbibliotekets andra våning, från trapporna och till höger över bron, i byggnadens gamla del.

  Inom ämnesområdet finns litteratur och dokumentärfilmer om bl.a. politik, samhällsvetenskap, rättsvetenskap, ekonomi, marknadsföring, socialpolitik, pedagogik, försvar och kommunikation.

Apparat 17 tjänster

 • Med bibliotekets 3D-printer kan du skriva ut tredimensionella föremål baserade på en 3D-modell som du skapat på dator. Färdiga modeller kan du också ladda ner från internet. Gratis program för 3D-modellering finns också på internet, för nybörjare rekommenderas t.ex. Tinkercad.

  Bibliotekets 3D-printer är en Ultimaker 2+. I printern används endast bibliotekets eget filament (d.v.s. material). Filamenteturvalet är för tillfället begränsat till ekologiskt nedbrytbart PLA i olika färger. Vi har också vit Polymax PLA för föremål som ska tåla mer belastning och slitage.

  3D-printern är i huvudbibliotekets Makerspace. På datorn i Makerspace finns videofiler med grundläggande instruktioner i användning av 3D-printern.

  Att använda 3D-printern kostar 0,50€ per påbörjad timme. Betalning görs till huvudbibliotekets Info efter användning av printern.

  Du ansvarar för 3D-printerns användning. Berätta genast för personalen om printern inte fungerar som den ska. Personalen övervakar inte 3D-printern om du själv eventuellt inte är på plats. Städa runtomkring printern efter användning. Det är förbjudet att tillverka vapen eller andra föremål som är avsedda att skada andra människor.

  3D-printern stängs av då biblioteket stänger.

  Boka Makerspace för att använda 3D-printern. Ring huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533.

 • Vasa stadsbibliotek har fått en Scribbler 3-robot i donation av Vaasan ammattikorkeakoulu. Roboten kan även lånas hem. Lånetiden är två veckor. Utlånas vid Info. 

  Den gröna roboten är smidig i sina rörelser, den navigerar, väjer för hinder, ritar med en penna och spelar även melodier alltefter kommandon. Roboten styrs med det visuella programmet BlocklyProp. Bruksanvisningarna för programmet är enkelt tillgängliga via en QR-kod. Scribbler 3 får sina kommandon via sensorer, med hjälp av vilka den kan göra nästan vad som helst som du vill att den gör.

  Du behöver inte vara insatt i programmering för att kunna använda roboten, för bruksanvisningarna finns på en engelskspråkig webbplats som du utöver via QR-koden också hittar på adressen som anges på roboten.

  Roboten laddas med en USB-kabel, så den som lånar roboten behöver inte ha några specialapparater för att kunna använda den. 

 • I huvudbiblioteket samt Variska och Sunnanvik bibliotek finns bärbara datorer till utlåning.

  De bärbara datorerna lånas med bibliotekskortet vid betjäningsdisken. Datorerna kan användas bara i bibliotekets utrymmen och lånetiden är max 4 timmar per gång. Den bärbara datorn startar då du öppnar locket och trycker på strömknappen. Då du vill avsluta anvädningen, loggar du ut, stänger locket och returnerar datorn till personalen.

  Om datorn inte returneras, skickas en påminnelse och räkning till låntagaren. Detta motsvarar förfarandet för annat oreturnerat material. Datorns ersättningspris är 322,40 €.

 • Kunddatorer finns i huvudbiblioteket och alla filialer förutom Merikart bibliotek.

  Bibliotekets kunddatorer fungerar med operativsystemet Google Chrome OS, som är lätt att använda och erbjuder smidig tillgång till tjänster på webben. Principen för Chrome-maskinerna är att alla tjänster och applikationer är tillgängliga på webben.

  På kunddatorerna kan du använda webbläsaren Chrome, skapa och redigera dokument, använda molntjänster och USB-minne, skriva ut, titta eller lyssna på filer.

 • Du kan låna hem idrottsredskap från huvudbiblioteket, Brändös, Lillkyros och Variskas bibliotek och från träffpunkt Huudi.

  Idrottsredskap som utlånas hittar man i nätbiblioteket med sökordet ”idrottsredskap”.

  Lånetiden för idrottsredskap är två veckor.

  Från biblioteket kan du låna följande motionsredskap: 

  • badmintonset,
  • balansdyna
  • balansmatta
  • basketboll
  • foam roller
  • fotboll
  • frisbee
  • gångstavar,
  • kettlebell
  • långfärdsskridskor
  • OgoDisk handtrampolinspel
  • petanque
  • rockring
  • rullskridor
  • snöskor
  • stegmätare
  • träningsband
  • vadpall
  • volleyboll
  • vrist-/handledsvikt
  • gymnastikkassen. Gymnastikkassen innehåller följande: olika långa hopprep, instruktionshäfte för hopprepslekar (på finska), QR-koder för t.ex. QR-kodsorientering, bildkort för lätta parakrobatiövningar, instruktionshäfte för familjemotion (på finska), gymnastikpass för skolorna (på finska).

  Lånevillkoren för idrottsredskap:

  Idrottsredskap kan lånas från huvudbiblioteket och från Lillkyro meröppna bibliotek när personalen är på plats. Utlåningen av idrottsredskap görs i samarbete med Vasa stads idrottsservice. 

  UTLÅNING

  För utlåningen behövs ett giltigt bibliotekskort. Lånetiden för idrottsredskap är två veckor. Lånetiden utgår på förfallodagen då biblioteket stängs. Utlåningen är avgiftsfri och redskapslånen kan förnyas och reserveras.

  Idrottsredskapslånen kan inte returneras i återlämningsluckan. I Lillkyros och Sundoms meröppna bibliotek samt i träffpunkt Huudi kan redskapen returneras endast då personalen är på plats.

  FÖRSENINGSAVGIFT

  Efter förfallodagen uppbärs för ett redskap som har returnerats eller som ska förnyas en förseningsavgift samt ersättning för en eventuell återlämningsuppmaning och indrivningsåtgärder. Förseningsavgift uppbärs även i fall om förnyandet av lånen inte har lyckats på grund av avbrott i internetförbindelsen eller annat tekniskt fel. De gällande förseningsavgifterna fastställs av kultur- och idrottsnämnden.

  Låntagaren ska ersätta ett förstört eller försvunnet idrottsredskap enligt gällande ersättningspriser.

  ANVÄNDNING AV IDROTTSREDSKAP 

  Biblioteksanvändaren är skyldig att hantera idrottsredskapen omsorgsfullt så att de inte skadas. Biblioteket svarar inte för eventuella skador som de lånade redskapen kan föranleda kunden. Idrottsredskapen ska vid behov returneras rengjorda till biblioteket

   

 • Huvudbibliotekets kopieringsmaskin/skanner är inte i bruk tills vidare.

  I huvudbibliotekets nedre aula finns en självbetjäningskopieringsmaskin. 

  • Om du har ett Waltti-resekort, kan du använda detta eller alternativt köpa ett klistermärke för kopiering till ditt bibliotekskort vid Infodisken.
  • I huvudbibliotekets Infodisk laddas kopieringskortet med den summa du önskar.
  • Saldot som laddats på kopieringskortet minskar enligt hur många kopior som tas
  • Kolla kopiornas och klistermärkens pris i bibliotekets prislista.
  • Sätt ditt kopieringskort i kopieringsmaskinens kortläsare, varefter du kan använda den.
  • Välj vad du vill kopiera och tryck på startknappen
  • Avsluta användningen genom att välja Lås!

  Instruktionsvideor för kopieringsapparaten:

  Kopiering 

  Skanning

 • I huvudbibliotekets nedre aula finns laddningsstation för olika mobilapparater. Nyckeln till denna fås i Infodisken.

 • Datorer med större skärmar som är avsedda för läsning av e-tidningar finns i huvudbibliotekets Nyhetsområde samt i filialerna.

 • På Nyhetsområdet.

 • I huvudbibliotekets Nyhetsområde och tidningar finns mikrofilmade dagstidningar, som du kan läsa och skriva ut i mikrofilmsrummet.

  Det lönar sig att reservera läsapparaten för mikrofilmer på förhand. Du kan reservera den genom att ringa till Nyhetsområdet (06-325 3588) eller besöka kundbetjäningsdisken på avdelningen. Läsapparaten för mikrofilmer kan användas då Nyhetsområdet är öppet och personalen är på plats.

 • Huvudbiblioteket har fyra Hublet-pekplattor med nätförbindelse, så man kan läsa till exempel många dagstidningar och tidskrifter som digitala faksimilupplagor. Med sitt eget bibliotekskort och sin egen pinkod kan man vid laddningsstationen på huvudbibliotekets andra våning låna en pekplatta i två timmar. Pekplattan kan enbart användas i bibliotekets utrymmen.

  Instruktionsvideo för Hublet-pekplatta.

   

 • I de flesta av våra bibliotek kan du använda utskriftstjänsten Princh.

  1. Börja med att välja Managed bookmarks-länken i webbläsaren, välj sedan "Tulosta - Print". Välj språk i övre högra hörnet.
  2. Klicka på den blåa balken för att välja filen du vill printa.
  3. Välj filen från datorn eller från USB-sticka och välj Öppna.
  4. Välj hur många kopior du vill ha och kryssa i Godkänn användarvillkor. Klicka på den gröna Fortsätt-balken.
  5. Välj betalningssätt. Om du vill betala vid disken, skriv in ditt namn.
  6. Klicka Beställ utskrift och hämta utskriften vid disken.

  Att printa kostar 0,50€ per A4-sida.

  Via Princh-tjänsten kan du printa en fil som sparats på datorn eller på USB-sticka.

  Om du vill skriva ut en webbsida eller om du t.ex. skrivit ett dokument på datorn, spara den som PDF-fil på datorn först. Tryck på tangentkombinationen Ctrl+P, välj "Skriv ut.."  och "Spara som PDF-fil”.  Filen sparas i datorns Nerladdat- mapp. Öppna sedan Princh-tjänsten under Managed bookmarks-länken, ladda upp filen till Princh och skicka till printern.

  När du slutar använda datorn och loggar ut, raderas all data du sparat på datorn automatiskt.

  Du kan också skriva ut från egen dator, surfplatta eller smarttelefon. Använd Princh-appen på telefonen. På datorn öppnar du webbsidan https://print.princh.com/ och anger koden för printern i biblioteket.

 • Du kan skanna dokument i huvudbibliotekets nedre aula. I Sundom och Lillkyro bibliotek kan man skanna dokument då personalen är på plats.  Avgift enligt bibliotekets prislista.

 • Vill du hålla Vasa rent? Vasa stads grönområde har donerat två skräpplockare till huvudbiblioteket. Nu är det lätt att plocka skräp utan att bli smutsig om händerna.

  • 2 st skräpplockare. Om skräpplockarna är tillgängliga, hittar du dem i hyllan för idrottsredskap.
  • Lån och retur sker i huvudbiblioteket. Skräpplockarna kan inte returneras i återlämningsluckan eller via återlämningsautomaten.
  • Skräpplockaren kan lånas i låneautomaterna och lånetiden är 2 veckor.
  • Du kan reservera och låna om skräpplockarna.
  • Du kan genom att skriva in sökorden skärpplockare eller arbetsredskap kolla i webbiblioteket om skräpplockarna är tillgängliga.
  • Det kostar inget att använda symaskinen.
  • Symaskinen är av modell Pfaff Smarter.
  • Ta själv med allt material du behöver: tyg, sytråd, småverktyg som t.ex. sax och knappnålar.
  • Om nålen bryts av har biblioteket bytesnålar till maskinen, men kunden utför själv byte av nål och dylikt (t.ex. att trä övertråd och spola undertråd) i samband med användningen.
  • Läs vid behov symaskinens bruksanvisning så att du kan använda den självständigt.
  • Du är som användare ansvarig för symaskinen. Informera personalen omedelbart om maskinen inte fungerar som den ska.
  • Städa upp kring maskinen efter användning.

  Boka Makerspace för att använda symaskinen. Ring huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533. Max. bokningstid 4 timmar. 

  • Vinylen kostar 0,40 euro för varje påbörjad 10 cm. Efter användning betalar du till bibliotekets Info.
  • Vinylskäraren är modell Roland Stika SV-12.
  • maxbredden på material är 305 mm.
  • Vinylskäraren skär former som skapats i vektorgrafik. Vektorgrafik kan du skapa t.ex. med gratisprogrammet Inkscape och föra över till skäraren med Roland Cut Studio. Båda program också finns på datorn i Makerspace.
  • I vinylskäraren får endast de material som finns i Makerspace användas
  • Med vinylskäraren kan du skapa enfärgade vinyltejpningar eller kombinera olika färger för att göra flerfärgstejpningar.
  • I Makerspace finns för tillfället svart och vit vinyltejp och en färgkarta, som du kan använda för att föreslå färger för att skaffas till biblioteket.
  • Du är som användare ansvarig för vinylskäraren. Informera personalen omedelbart om skäraren inte fungerar som den ska.
  • Personalen övervakar inte vinylskäraren då du eventuellt inte är på plats.
  • Städa upp kring skäraren efter användning.

  Boka Makerspace för att använda vinylskäraren. Ring huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533. Max. bokningstid 4 timmar. 

  • Det kostar inget att använda overlockmaskinen.
  • Modellen är Juki MO-654DE.
  • Ta själv med allt material du behöver: tyg, sytråd, småverktyg som t.ex. sax och knappnålar.
  • Om nålen bryts av har biblioteket bytesnålar till maskinen, men kunden utför själv byte av nål och dylikt i samband med användningen.
  • Läs vid behov overlockmaskinens bruksanvisning så att du kan använda den självständigt.
  • Du är som användare ansvarig för overlockmaskinen. Informera personalen omedelbart om maskinen inte fungerar som den ska.
  • Städa upp kring maskinen efter användning.

  Boka Makerspace för att använda overlockmaskinenRing huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533. Max. bokningstid 4 timmar. 

Rum 14 tjänster

 • Högst 40 personer

  Ett avgiftsfritt evenemangsutrymme avsett för icke kommersiella ändamål finns i den öppna bibliotekssalen på andra våningen.

  TILLGÄNGLIGHET: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, dörren öppnas automatiskt med tryckknapp, på vänstra sidan av ingången finns en tillgänglig hiss i närheten av Venny, en tillgänglig toalett invid evenemangsutrymmet.

  • 40 stolar

  • den som gör bokningen ska ha en egen dator

  • extra avgift för videoprojektor och projektionsvägg uppbärs (apparatavgiften betalas vid huvudbibliotekets Info antingen kontant eller med kort) 

  • i utrymmet finns inget ljudåtergivningssystem

  • den som bokar utrymmet kan beställa traktering från café Proosa

  • kvällstid är det tillåtet att ordna egen traktering (i mindre omfattning, alkohol är inte tillåtet), den som bokar utrymmet förbinder sig att själv sköta om städningen efter trakteringen.

  Boka Venny:

  Tilläggsuppgifter:

  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 4840652
  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 567 2487
  • kirjasto.draama-sali@vaasa.fi
 • På huvudbibliotekets första våning finns ett avgiftsfritt utrymme med verktyg där du kan arbeta på egen hand.

  För 3D-printern uppbärs en användningsavgift och för vinylskärraren en materialavgift.

  Utrymmet är tillgängligt för bibliotekets kunder under bibliotekets öppettider. Apparaterna bokas separat. Flera personer kan alltså använda utrymmet samtidigt.

  TILLGÄNGLIGHET: tillgänglig ingång: tillgänglig parkering, ramp utomhus, knapp för öppning av dörren, en tillgänglig toalett i entréhallen, personlyft till höger om ingången i närheten av Makerspace.

  I Makerspace finns 

  • en 3D-printer
  • en vinylskärare
  • en symaskin
  • en overlockmaskin

  Bokningar: Huvudbibliotekets Info (tfn. 06-325 3533). Börja med att boka önskad maskin. Boka endast sådana maskiner som du kan använda. I rummet finns användarguider som du kan använda vid behov.

  Personalen vid huvudbibliotekets Info öppnar dörren åt dig då din bokade tid börjar.

 • Grupparbetsrummet Essä i huvudbibliotekets första våning kan bokas för t.ex. möten eller utbildningstillfällen. Essä kan bokas kostnadsfritt för icke-kommersiella ändamål.

  Rummet är utrustat med en 65" HDTV, med inbyggda högtalare, HDMI- och Displayport-ingång, och adapter för VGA.

  Boka lokalen

  • Kontrollera bokningsläget vid huvudbibliotekets Info, 1.vån.
  • Boka genom att sända e-post eller ringa huvudbibliotekets Info (1.vån.).
  • Tilläggsuppgifter: huvudbibliotekets Info, 1.vån., tfn 06-325 3533, kirjasto.info@vaasa.fi

  kirjasto.info@vaasa.fi

 • I huvudbibliotekets andra våning finns 30 läsplatser vid den stora fönsterväggen, som vetter mot Brändö. En del platser har eluttag för laddning av apparatur. Platserna kan inte reserveras.

  I huvudbibliotekets andra våning, i hembygdssamlingens utrymme finns flera läsplatser. De kan användas också av grupper för tyst arbete. Platserna kan inte reserveras.

  Ett utrymme i huvudbibliotekets andra våning är reserverat för dem som avlägger Aalto EE:s tentamina. I utrymmet finns några läsplatser, som kan användas när ingen skriver tentamen. Utrymmet kan inte bokas.

 • I huvudbibliotekets aula finns en utställning om det gemensamma världsarvet Kvarkens skärgård och Höga Kusten.

  Lär dig om mera om landhöjningen efter den senaste istiden och dess inverkan på världsarvsområdets geologiska och biologiska mångfald!

  Utställningen är producerad under det EU-finansierade, gränsöverskridande projektet Lystra.

 • Huvudbiblioteket, 3. vån. Museet är öppet under sommartid. Övriga tider enligt överenskommelse.

  Förfrågningar: 
  Tel. 040 520 6156 Anneli Ketonen 

  Tel. 040 748 5595 Tuula Pitkäranta 

 • Vasa stads kulturtjänster finns i huvudbiblioteket på tredje våningen. Ensamma och i samarbete med andra producerar kulturtjänster olika kulturevenemang och kulturtillställningar, såsom Konstens natt, Självständighetsdagens fest, Vasa Körfestival och naturfilmfestivalen Vaasa Wildlife.

  Läs mera.

 • Ett mjukt rum för de minsta

  Huvudbibliotekets sagostunder hålls i sagorummet och vi tar emot grupper från daghem och skolor där. Under andra tider är sagorummet tillgängligt för alla.

  Den mjuka mattan som finns i rummet passar för de allra minsta biblioteksbesökarna.

  • I sagorummet kan du läsa, leka, spela brädspel och lägga pussel.
  • Häng ytterkläderna i klädställningen och lämna skorna i skostället på barnavdelningen.
  • Du får bygga kojor och tunnlar av sittdynorna men du får inte klättra upp på två eller flera kuddar.
  • Du får inte hoppa från sittdynorna, fåtöljerna eller fönsterbrädena.
  • Lägg tillbaka leksakerna, spelen osv. på sina platser då du lämnar sagorummet.
  • Medföljande vuxen person bär ansvaret för barn som leker i sagorummet. Lämna inte ditt barn utan tillsyn i sagorummet.

  Följande spel kan hämtas från betjäningsdisken på barn- och ungdomsavdelningen:

  • Alfons kurragömmaspel
  • Alfons yatzy
  • Höpön Löpön
  • Menolippu
  • Piirrä arvaa junior
  • Reuhupeli
  • Reuhurinne : Eka englanti
  • Rummikub
  • Virheistä viis (Tatu ja Patu)
 • Högst 160 personer 

  Ett avgiftsbelagt evenemangsutrymme på huvudbibliotekets första våning. Salen lämpar sig för olika slags föreläsningar, skolningar och kulturevenemang.

  TILLGÄNGLIGHET: tillgänglig ingång både via huvudingången och dörren på Rådhusgatans sida, möjlighet till tillgänglig parkering i närheten av ingången på Rådhusgatans sida, tillgänglig toalett, två låga trösklar mellan ytterdörren och salen.

  Klockan 9-10 sker ingången endast genom dörren på Rådhusgatans sida. Från klockan 10 är också dörren på Biblioteksgatans sida tillgänglig.

  Utrustningen i salen

  • storlek: 156,6 m²
  • stolar 147
  • föreläsningsbord för 40 personer
  • talarbord och dator (Microsoft Office)
  • videokanon
  • dvd-spelare
  • ljudåtergivning och mikrofoner
  • fasta, reglerbara strålkastare i taket
  • 16 icke fasta, monterbara scenelement (storlek 100 x 200 x 70 cm)

  I salen finns av-utrustning och akustiska väggar planerade speciellt för talljud. Salens inventarier (stolar och bord) går att variera enligt kundens önskemål. Utrymmet lämpar sig även för rörelsehindrade och det finns induktionsslinga.

  Boka Drama-salen:

  Tilläggsuppgifter

  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 4840652
  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 567 2487
  • kirjasto.draama-sali@vaasa.fi
  • I spelrummet finns dessa spelkonsoler: PlayStation4 och Xbox 360.
  • Fråga efter spel och spelkontroller vid barn- och ungdomsavdelningens betjäningsdisk. Bibliotekskortet lämnas som pant. Personalen öppnar spelskåpet.
  • Du får använda bara ett spel åt gången i spelrummet.
  • Returnera spelet och spelkontrollerna till betjäningsdisken då du spelat färdigt.

  I spelrummet kan du spela följande konsolspel:

  PlayStation 4

  • FIFA 19(K3)
  • NHL 19 (K12)
  • Minecraft (K7)
  • Paw Patrol (Paw Patrol on a roll)(K3)
  • Lego Marvel Super Heroes 2 (K3)

  Xbox 360

  • LEGO Batman 3 Beyond Gotham (K7)
  • LEGO Harry Potter years 1-4 (K7)
  • Minecraft (K7)
  • Need for speed shift (K3)
  • NHL 11 (K12)
  • PES2015 Pro evolution soccer (K3)

  Xbox 360 Kinect

  • Just dance Disney party 2 (K3)
  • Kinect adventures! (K3)
  • Kinectimals (K3)
  • Kinect sports season two (K3)
  • Zumba fitness (K3)

  Brädspel

  Du kan spela brädspel i spelrummet, sagorummet eller på något annat ställe på barn- och ungdomsavdelningen. Samla ihop spelets delar då du är klar och lägg dem i lådan. Returnera spelet till spelrummet.

  I spelrummet finns följande brädspel:

  • Djur på djur
  • Kimble
  • lottospel
  • memoryspel
  • Min första fruktträdgård
  • Muumin kirjainpeli
  • Tatun ja Patun Suomi
 • Läsrummet Toivo i huvudbiblioteket är i bruk, ingen tidsbokning. 

  1-4 personer

  I huvudbibliotekets andra våning, på Musik och konst-avdelningen finns ett avgiftsfritt läsrum där man kan arbeta i lugn och ro. 

  TILLGÄNGLIGHET: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, en tryckknapp som öppnar dörren automatiskt, fri passage till toaletten i entréhallen samt i andra våningen på vänstra sidan av ingången en tillgänglig hiss i närheten av Musik och konst-avdelningen.

  • ett läsbord för 1-2 personer

  • en sittgrupp för 1-4 personer

 • I huvudbibliotekets nedre aula och i Gallerikorridoren finns avgiftsfria utställningsvitriner.

  TILLGÄNGLIGHET: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, dörren öppnas automatiskt med en tryckknapp, fri passage till toaletten i entréhallen, på högra sidan av ingången en personlyft på korridorshöjd eller alternativt en ramp på vänstra sidan av ingången via Nyhetsområdet och cafét på korridorshöjd, ingång direkt från Rådhusgatans sida som är direkt på korridorshöjd. 

  • för mindre utställningsföremål som inte väger så mycket

  • vitrinerna kan låsas

  • Vitrin A i Gallerikorridoren

  •  Vitrin C på den övre avsatsen i nedre entréhallen på högra sidan av ingången

  Tilläggsuppgifter: max.backman(at)vaasa.fi, 040-1831956.

  Boka utställningsutrymme 

 • Ett avgiftsfritt utställningsutrymme finns i huvudbibliotekets första vånings korridor 

  TILLGÄNGLIGHET: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, dörren öppnas automatiskt med en tryckknapp, fri passage till toaletten i entréhallen, på högra sidan av ingången en personlyft på korridorshöjd eller alternativt en ramp på vänstra sidan av ingången via Nyhetsområdet och cafét på korridorshöjd, ingång direkt från Rådhusgatans sida som är direkt på korridorshöjd. 

  • på glasväggen finns 45 krokar för upphängning av verk

  • utställningen sätts upp en dag (vardag) före utställningen börjar

  • utställningen nedmonteras följande dag (vardag) efter att utställningen har upphört

  Tilläggsuppgifter max.backman(at)vaasa.fi, 040-1831956.

  Boka utställningsutrymme 

 • I Konstgalleri Tema kan man ordna konstutställningar. Huvudbibliotekets andra våning i samband med konst- och musiksektionen.

  TILLGÄNGLIGHET: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, dörren öppnas automatiskt med tryckknapp, på vänstra sidan av ingången en tillgänglig hiss i närheten av Tema, en tillgänglig toalett finns i Tema. 

  • Hängningssystem: skenor
  • Längd ca 21 meter, bredd ca 3 meter, höjd ca 4 meter, hängningsskenans höjd från golvet ca 3 meter.
  • 32 flyttbara upphängningslinor med flyttbara krokar.

  Obs! Monteringsdagarna ingår inte i utställningens längd. Utställningen börjar den vardag som följer efter dagen för monteringen. Utställningen slutar den vardag som föregår dagen för nedmonteringen.

  Information: max.backman(at)vaasa.fi, 040 1831956

  Boka utställningsutrymme 

Tjänst 46 tjänster

 • Barn: barn- och ungdomsavdelningen. Vuxna: naturvetenskap och teknik

 • På huvudbiblioteket kan du låna en cykel med tillhörande hjälm. Cyklar lånas ut från början av maj till slutet av september.

  Utlåningen sker med bibliotekskort vid huvudbibliotekets Infodisk och cykeln ska återlämnas på samma plats innan biblioteket stänger. Cyklar lånas ut mot pant, såsom identitetsbevis.

  Lånetiden är en (1) dag.

  • För utlåning finns tre cyklar som lämpar sig för stadscykling
  • 3 växlar
  • Hjälm
  • Cyklar kan inte reserveras på förhand.

  Allmänt

  Den som lånar en cykel måste ha fyllt 15 år och godkänna användningsvillkoren för Venny-cyklarna.

  Om en person under 15 år vill låna en cykel, måste vårdnadshavaren vara med. Cykeln lånas med vårdnadshavarens bibliotekskort.

  Lån sker med bibliotekskortet och för en dag i taget. Då en cykel lånas skall man förutom bibliotekskortet ha med ett identitetsbevis försett med fotografi (pass, id-kort eller körkort), som hålls kvar som pant i biblioteket tills cykeln är returnerad.

  Cyklarna lånas ut vid huvudbibliotekets Infodisk. Det finns 3 cyklar till utlåning. Till varje cykel hör en cykelhjälm.

  Cyklarna kan inte reserveras.

  Ansvar för cykeln

  Eventuella skador på sig själv eller annan person samt annan skadegörelse är på låntagarens ansvar.

  Låntagaren är skyldig att ersätta skador som uppkommit på cykeln under lånetiden samt även ersätta bortkomna cykeldelar. Skada som beror på normal användning, så som punktering, behöver inte ersättas.

  Låntagaren bör kontrollera att cykeln är i funktionsdugligt skick förrän den tas i bruk. Låntagaren sköter själv pumpning av däcken (cykelpump finns vid Infodisken) samt eventuell justering av sadelns höjd.

  Venny-cykeln och hjälmen är på låntagarens ansvar tills de returnerats på ett tillbörligt sätt.

   Låntagaren är ansvarig för cykelnyckeln och den får inte överlåtas åt andra. Cykeln får inte lämnas olåst.

  Låntagaren måste godkänna användningsvillkoren på alla punkter. Genom att låna cykeln, bekräftar låntagaren att hen har läst, förstått och godkänt alla användningsvillkor. Om det i användningsvillkoren finns oklarheter eller det uppstår frågor, fås tilläggsinformation i Vasa huvudbiblioteks Infodisk, telefon 06-3253533.

  Återlämning av cykel

  Identitetsbeviset fås tillbaka, då cykeln returneras. Cyklarna returneras till cykelställningen intill Infodisken i huvudbiblioteket senast en halv timme innan biblioteket stänger.

  Förseningsavgiften för cyklarna är 10,00 € / dygn och maximalt 70,00 €. Påminnelse- och ersättningsavgifter uppstår på samma sätt som för övrigt biblioteksmaterial. Låntagarens självrisk i fall av skadehändelse är priset på skadan, som för cykelns del är maximalt 600 €. Det maximala beloppet avser att cykeln skadats så den inte går att reparera eller blir stulen, försvinner eller inte returneras.

   

   

   

   

   

   

  • Digistödet hjälper på finska och på engelska må- fre kl. 10-17. Digistödet hittar du invid kunddatorerna vid huvudbibliotekets entre´.
  • Det går ännu att ringa eller sända e-post, tfn 040 5291325 eller jami.meriruoho@vaasa.fi
 • Vi förmedlar fjärrlån från inhemska och utländska bibliotek.  Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd, avgiften bestäms enligt det långivande bibliotekets taxor.

  Vasa stadsbiblioteks kunder, som har bibliotekskort och rätt att låna kan fjärrlåna.

  Du får fjärrlåna material, som inte finns i något bibliotek i Vasa (Vasa stadsbibliotek eller Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia). Om materialet finns i något av biblioteken men är utlånat kan du inte fjärrlåna det (Allmänna direktiv för fjärrlån).

 • Grupper kan boka tid för guidning i biblioteket. Under rundturen bekantar vi oss med bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster.

  Gruppbesöket kan antingen vara en allmän rundvandring eller så kan vi koncentrera oss på något specifikt ämne. Boka gruppbesöket i god tid, gärna två veckor på förhand. 

  • Vuxengrupper: informatiker Merja Kunnari, tfn 06-325 3554 eller merja.kunnari@vaasa.fi
  • Invandrargrupper: informatiker Eeva Keski-Saari, tfn 06-325 3538 eller eeva.keski-saari@vaasa.fi
  • Seniorgrupper: bibliotekspedagog Heli Pohjanhovi, tfn 06-325 3531 eller heli.pohjanhovi@vaasa.fi
  • Skolor och daghem: då du vill komma med din klass till biblioteket, ta kontakt med huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning (tfn 06 325 3545) eller ditt eget filialbibliotek. Om du vill komma överens om biblioteksstigens tjänster eller önskar att en bokpratare besöker din skola, ta kontakt med någon av bibliotekets pedagogiska informatiker: Anna-Maija Koskimies (daghemsgrupper, handledning för förskolegrupper och årskurs 1-2) anna-maija.koskimies@vaasa.fi 040 6476995 eller Tanja Fagerholm (handledning och bokprat för årskurs 3-9, gymnasiet) tanja.fagerholm@vaasa.fi 040 3523543
 • Bibliotekets Boken kommer -service är avsedd för de Vasabor, som inte själva kan ta sig till biblioteket eller bokbussen p.g.a. hög ålder, rörelsehinder eller sjukdom. Till kundens förfogande står hela Vasa stadsbiblioteks samlingar. Bibliotekets Boken kommer -service är kostnadsfri för kunden.

  Boken kommer –kunden får det önskade biblioteksmaterialet till sitt hem på onsdagar en gång per månad förutom i juli månad.

  Efter den första kontakten, intervjuas den blivande kunden och vi avgör om kunden har rättighet att bli Boken kommer-kund. Därefter görs ett Boken kommer -kontrakt och en kundprofil.

  Ta kontakt med biblioteksfunktionär Eija Aromaa, tfn 040-565 3544 eller 06-325 3543, eija.aromaa@vaasa.fi

 • Huvudbiblioteket kan besökas av endast ledarhundar.

 • Reserverat material finns på 1. våningen nära infon.

 • Öppettider : må-fr kl. 10-16. Meny

  Kontakta: 0400 299 817.

 • Biblioteket ordnar flera olika bokcirklar. Alla som är intresserade av litteratur -såväl bokslukare som de som läser mera sporadiskt- är välkomna att utbyta tankar om böckerna.

  Till de flesta bokcirklarna behövs ingen förhandsanmälan utan du kan delta när du vill och kan.

  Välkommen med!

 • Huvudbibliotekets återlämningslucka finns vid gaveln mot Järnvägsgatan. Luckan är öppen då biblioteket är stängt.

 • På musik och konst -avdelningen möjligt att lyssna på CD-skivor, hörlurarna lånas vid andra våningens betjäningsdisk.

  På huvudbibliotekets barnavdelning kan du lyssna på CD-skivor, hörlurarna lånas vid avdelningens betjäningsdisk.

 • Ukulele
 • På Makerspace finns elgitarr och förstärkare till kundernas förfogande. Du kan spela på gitarren i bibliotekets utrymmen. Vasa stadsbibliotek har fått gitarren och förstärkaren som en donation av musikaffär Pihlajamaan Musiikki.

 • Kortbetalning möjlig
 • På huvudbibliotekets Musik- och konstavdelning kan du spela digitalpiano, hörlurarna lånas vid andra våningens betjäningsdisk.

 • Regionlån beställs från Fredrikabiblioteken: Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vörå.

  Vi debiterar 2 euro per regionlån.

  Frågor? kaukopalvelu@vaasa.fi

  • Celiabibliotekets e-ljudböcker är avsedda för dig som p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller därmed jämförbar orsak har svårt att läsa.
  • Fråga mera om personalen.
 • I huvudbiblioteket återlämnas lånen via återlämningsautomaten bredvid Infon på första våningen.

 • Sagostunderna är gratis och öppna för alla, men sagorna lämpar sig för 3-6 åringar.

 • I Medborgarinfo kan du samtidigt t.ex. hämta en broschyr om Vasa stad, betala en räkning som staden sänt och ladda ditt busskort. 

  Welcome Office är ett rådgivningscenter för invandrare med service enligt lågtröskelprincipen.

 • Alla bibliotek prenumererar på tryckta tidskrifter. Biblioteket har också eTidskrifter.

  Tidskrifternas nyaste nummer kan läsas i biblioteket. De flesta tidskriftsårgångarnas äldre nummer lånas ut.

  På huvudbiblioteket är tidskrifterna placerade på avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter. Där kan du också läsa och kopiera gamla mikrofilmade dagstidningsårgångar.

  ALLA TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER SOM BESTÄLLS TILL BIBLIOTEKET

 • Framför huvudbiblioteket, på parkeringsområdet intill skyddsvägen finns en p-plats för handikapparkering. 

 • Induktionsslingor finns vid Info-disken på första våningen och andra våningens kundbetjäningsdisk.

 • I huvudbiblioteket finns tre handikapptoaletter. I entréaulan, Dramasalens vestibul samt i evenemangsutrymmet Venny i andra våningen. 

 • Till höger om huvudbibliotekets huvudentré finns en ramp som lämpar sig för rullstolar. På vänster sida om dörren finns en öppningsknapp. Dörren inne i vindfånget öppnas automatiskt. Mellan ingången och Infodisken finns nivåskillnader. För att göra det lättare att röra sig i biblioteket finns en ramp till vänster vid ingången, via Nyhetsområdet till caféet och vidare till första våningen i biblioteket. 

  Båda dörrarna vid utgången öppnas automatiskt. 

  Dörren till Dramasalens vindfång öppnas automatiskt då man rör vid den. 

 • I huvudbiblioteket finns två hissar. Med hissen som är belägen mitt emot Infodisken i första våningen kommer du till avdelningarna på andra våningen och till Datero på tredje våningen. Till Infodisken kommer du från ingången via Nyhetsområdet och caféet till bibliotekets första våning. 

  På samma plan som huvudingången, intill Nyhetsområdet finns en hiss som tar dig till Konstgallerian Tema och avdelningarna i andra våningen. Med denna kommer du också till Finlands biblioteksmuseum i tredje våningen under dess öppettider. Till höger från huvudingången, före trapporna till Medborgarinfo, finns en personlyft.

 • Bibliotekets Pop up-verksamhet ger oss möjlighet att lämna biblioteken och röra oss på olika platser. Bibliotekscykeln Laina kan besöka t.ex. järnvägsstationen, torget, affärer eller olika publika evenemang. I Pop up-biblioteket är det möjligt att låna, förnya lån och få information om bibliotekets tjänster.

  Du kan bjuda in Pop up-biblioteket till ditt evenemang. Vi deltar i mån av möjlighet och vi tar med oss biblioteksmaterial som passar till evenemangets tema. Kontakta oss senast en månad på förhand.

  Kontaktuppgifter: kirjasto.popup@vaasa.fi

 • Vill du ha en praoplats vid Vasa stadsbibliotek?

  Vasa stadsbibliotek tar emot praoelever som vill bekanta sig med biblioteksarbetet.

  Huvudbiblioteket

  Huvudbiblioteket tar emot i huvudsak en elev/praoperiod.

  Vi strävar efter att praoeleven  får bekanta sig med huvudbibliotekets mångsidiga arbete på bibliotekets olika avdelningar. Vanliga arbetsuppgifter är att organisera och sätta böcker i hyllorna, stämpla avskrivna böcker samt ställa fram småskaliga materialutställningar. 

  Om du vill ha en praoplats vid huvudbiblioteket så kontakta servicechef Anna Pakka via mail anna.pakka@vaasa.fi eller ring 040-1824289.

  Närbibliotek

  Följande närbibliotek tar emot praoelever, i huvudsak en elev/praoperiod. Om du vill ha en praoplats på något av närbiblioteken så ta kontakt via mail eller ring:

  Brändö bibliotek: kirjasto.palosaari@vaasa.fi eller 06-325 3571

  Variska bibliotek: kirjasto.variska@vaasa.fi eller 06-325 3575

  Lillkyro meröppna bibliotek: kirjasto.vahakyro@vaasa.fi eller 06-325 8475

 • För kort förvaring. Förvaringsboxarna töms varje kväll. Fråga efter kvarlämnade saker på polisens hittegodsbyrå.

  • Inloggning till det trådlösa nätverket:
  • Logga in på det trådlösa nätverket som vaasa-guest, kontrollera att din dator har aktiverat inställningarna för automatiskt nätverk.
  • Öppna webbläsaren, som för dig vidare till inloggningssidan.
  • Be att få användarkod och lösenord av bibliotekets personal, koderna är i kraft en månad åt gången.
 • Det finns låneautomater i huvudbiblioteket bredvid Infon, på barn- och ungdomsavdelningen och på andra våningen.

 • Bokbytarhyllan är avsedd för kundernas egna böcker. Till bokbytarhyllan kan man hämta böcker och tidningar som är i gott skick, som andra kunder kan ta med sig. Fastän bokbytarhyllan fungerar enligt principen "hämta då du kommer, ta med då du går", så kan man ta en bok fastän man inte har hämtat någon istället.

  Till bokbytarhyllan rekommenderas inte bibliotekets avskrivna böcker, omfattande uppslagsverk eller tex. Det Bästas bokförkortningar.

  I nedre aulan.

 • Huvudbiblioteks Nyhetsområde är öppet på söndagar.

  På söndagar kan man använda kunddatorer och läsa tidningar kl. 12-15

  Ingång till Nyhetsområdet via dörren från Rådhusgatan.

 • Det finns 11 tidningar i eMagz Remote, alla är på finska: Antiikki ja taide, Et-lehti, Demi, Ihana, Kamera-lehti, Kippari, Me Naiset, Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma, Tuulilasi, Unelmien Talo & Koti.

  Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.

 • RedFox Innehåller över 40 språk och erbjuder dig även språkundervisning.

  • Denna tidnings- och tidskriftstjänst erbjuder dig läsning från över 100 länder på många olika språk.
  • Denna tidnings- och tidskriftstjänsten kan du använda på bibliotekets kunddatorer, din egna mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk samt på distans utanför biblioteket.
  • Om du använder tjänsten utanför biblioteket skall du logga in i webbiblioteket.
  • Du kan använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden.
  • Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.
 • Tjänsten erbjuder dig tusentals skivor med jazz från olika tidsperioder.

 • Utbudet består av klassisk musik samt folkmusik och äldre blues och jazz.

  • I ePress-tjänsten kan bibliotekets kunder läsa 220 inhemska tidningar. Av landskapets tidningar finner man bl.a. Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen.
  • Du kan använda tjänsten på bibliotekets kunddatorer och din egen mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk.
  • Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.
  • Via Ellibs kan du låna e-böcker på finska, svenska och engelska.
  • Ellibs e-bibliotek har köpt webbspråkkurser producerade av Lingonet på engelska, svenska och tyska. Kursernas stödspråk är finska eller engelska. Studierna bygger på inlärning genom lyssning och kurserna innehåller också interaktiva uppgifter.
 • Allmänna regler

  • Du kan låna säsongskorten i huvudbiblioteket och de skall också returneras tillhuvudbiblioteket.
  • Lånetiden för säsongskorten är 1 vecka, de kan inte reserveras eller förnyas.
  • I webbiblioteket kan du söka vilka säsongskort vi har, genom att skriva ordet ”säsongskort” i sökrutan.
  • Du kan ha bara ett säsongskort lånat åt gången.
  • Bildkort på de säsongskort som är tillgängliga finns i huvudbibliotekets aula. Byt ut bildkortet till det egentliga säsongskortet i huvudbibliotekets Info.
  • Då du returnerar ett säsongskort, kan du inte genast låna det på nytt.
  • Förseningsavgiften för säsongskorten är 0,35 e/dag. En förseningspåminnelse skickas ut genast efter förfallodagen.
  • Ifall säsongskortets lånetid överskrids med tre dagar så makuleras det och du måste betala kortets ersättningspris.

  Vaasan kaupunginteatteri

  Utlåningen av Vaasan kaupunginteatteris säsongskort pausad tills vidare.

  • Till utlåning finns 2 stycken säsongskort. Säsongskortet berättigar till 1 biljett / lånegång till en föreställning av teaterns egna produktioner,ifall föreställningen inte är slutsåld. Säsongskortet gäller inte premiärer, gästspel eller konserter.
  • Föreställningen bör vara inom säsongkortets lånetid.
  • Biljetterna bör löses ut genom att visa säsongskortet i teaters biljettkassa, Stora långgatan 53. Man kommer inte in i salongen med säsongskortet.
  • Om kunden redan har löst ut gratisbiljetten/ -biljetterna och sedan vill byta dem till en annan dag inom samma vecka, måste kunden betala 10 € i bytesavgift.

  Säsongskortet finns i en korthållare med Vasa-halsband. Ersättningspris för kortet, om det försvinner, är 200 €/kort.                                   

  Vasastadsorkester

  Utlåningen av stadsorkesterns säsongskort pausad tills vidare.

  • Stadsorkesterns GRANDE-säsongskort (2 st.) kan lånas på biblioteket i Vasa. Genom att visa säsongskortet får du tillträde till alla konserter våren 2021.
  • Säsongskorten har ingen egen plats i konsertsalen, utan platserna fylls i den ordning deltagarna anländer.
  • Säsongskortet finns i en korthållare med Vasa-halsband.
  • Ersättningspris för kortet är 200 €/kort.

  Wasa Teater

  Utlåningen av Wasa Teaters säsongskort pausad tills vidare.

  • Till utlåning finns 1 säsongskort. Säsongskortet berättigar till 2 biljetter / lånegång till en föreställning av teaters egna produktionen, ifall föreställningen inte är slutsåld. Säsongskortet gäller inte premiärer, gästspel eller konserter.
  • Föreställningen bör vara inom säsongkortets lånetid.
  • Biljetter bör löses ut genom att visa säsongskortet i teaterns biljettkassa, Sandögatan 7. Man kommer inte in i salongen med säsongskortet.
  • Säsongskortet finns i en korthållare med Vasa-halsband. Ersättningspris för kortet, om det försvinner, är 200 €/kort.

   

   

   

 • Om du har flera böcker som du vill ge bort, men som inte är lämpliga att skänka till bibliotekets samlingar eller i hyllan med bytesböcker kan du skänka dem till Finlandia Kirja.

  I aulan till huvudbibliotekets ingång från Rådhusgatan finns en insamlingspunkt för böcker till Finlandia Kirja. Du kan själv packa de böcker du vill överlåta i en transportlåda. Då transportkvoten är fylld skickas den till Finlandia Kirja. Du får som belöning för ett parti på minst tio böcker en läskupong med en presentkortskod till nätbutiken www.finlandiakirja.fi. Man får också skänka bokpartier med mindre än tio böcker, men för dem får man ingen läskupong.

  Då du för böcker till insamlingspunkten fyller du samtidigt i och undertecknar ett dokument, där du uppger dina kontaktuppgifter och godkänner villkoren på andra sidan. Finlandia Kirja sätter de donerade böckerna antingen till försäljning i sitt antikvariat eller så återanvänds de och används i tillverkningen av ekologiskt isoleringsmaterial. Men i vilket fall som helst så går alla donerade böcker till återanvändning och fortsätter sitt liv på nytt sätt.

  Notera! Lämna inte in böcker som har utvecklat dålig lukt, uppslagsverksserier eller partier på över 200 böcker. Vid större partier ber vi dig ta direkt kontakt med hankinta@finlandiakirja.fi eller 050 349 6266 (vardagar kl. 8–15).

  Man får inte ta böcker ur bokkassarna! Efter att böckerna blivit donerade, tillhör de Finlandia Kirja. I aulan finns bibliotekets bokbytarhylla. Från denna kan du ta med dig något att läsa.

   

 • Vid huvudbibliotekets utgång finns en anslagstavla för kundernas affischer och meddelanden. Vi tar emot affischer om kulturevenemang, utbildningstillfällen och församlingarnas evenemang. Evenemangets tidpunkt ska tydligt framgå på affischen.

  Öka din synlighet och affischera på biblioteket! Lämna dina affischer i Infon (1:a våning), vi sätter upp och tar ner affischerna.

  • Du hittar e-böcker och e-ljudböcker i Biblio. Tidigare hette tjänsten Elib.
  • Tjänsten erbjuder e-böcker och ljudböcker på svenska, engelska och finska men den innehåller även titlar på bland annat arabiska, tyska, ryska.