Vasa huvudbibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Samling 10 tjänster

 • Hembygdssamlingen finns i huvudbibliotekets andra våning bredvid avdelningen Samhälle och ekonomi.

  Om du har frågor som gäller hembygdssamlingen kan du vända dig till betjäningsdisken i andra våningen.

  Till hembygdssamlingen samlas fr.o.m. år 2018 facklitteratur om Vasa samt skönlitterära verk som utspelar sig i Vasa. Till samlingen anskaffas även skönlitterära verk som är skrivna av författare födda i Vasa eller av författare som har levt en betydande del av sitt liv i staden. Utöver detta samlas också material inom specialområdena jägarrörelsen och språkbad. På avdelningen Musik och konst i huvudbiblioteket finns en samling verk av musiker från Vasa.

  Fram till år 2018 fungerade Vasa stadsbibliotek som landskapsbibliotek för Österbotten. Under denna tid  samlades facklitteratur om hela området till hembygdssamlingen. Dessa verk ingår ännu som en del av hembygdssamlingen.

  Eftersom vi vill bevara materialet även för kommande generationer, lånas det inte ut, utan kan bara läsas i biblioteket. Det lönar sig att fråga vid betjäningsdisken om det finns utlåningsexemplar av verken på huvudbibliotekets övriga avdelningar eller på filialbiblioteken.

  I hembygdssamlingen finns litteratur om t.ex. områdets historia, kultur, natur, näringsliv och hembygdspersoner. Hembygdsavdelningen besöks ofta av personer som är intresserade av lokalhistoria och släktforskning. I samlingen finns nämligen telefonkataloger och adressböcker där det finns uppgifter om släkter och namn i Vasa, de äldsta katalogerna och adressböckerna är ända från slutet av 1800-talet.

  I samma utrymme som hembygdssamlingen finns flera lugna läsplatser och bordsgrupper för t.ex. grupparbete.

  E-biblioteket Vasaensis presenterar äldre litteratur och småtryck från Vasaregionen.

 • Svenska handelshögskolan (Hanken) har en liten samling böcker inom ekonomiska vetenskaper och juridik i stadsbiblioteket. Samlingen kommer till största delen att bestå av litteratur som används inom Hankens kurser. Hankensamlingen är öppen för alla kunder och kan lånas med Vasa stadsbiblioteks lånekort

  Kursböckerna har två veckors lånetid och finns i flera exemplar. Övriga böcker har normal, 28 dagars lånetid. Vid reservering av kursböcker är hämttiden kortare än vad som är normalt vid stadsbiblioteket: 4 dagar.

   

 • Huvudbibliotekets första våning, till vänster från entrén eller via ingången från Rådhusgatan och till höger från kaféet.

  På avdelningen Nyhetsområdet och tidningar kan du läsa bibliotekets dagstidningar och allmänna tidskrifter. För läsning av e-tidningar finns skilda datorer med stora skärmar. Äldre nummer av tidskrifterna kan (förutom några undantag) lånas hem.

  I Nyhetsområdet finns gamla lokala dagstidningar som mikrofilmer samt en läsapparat för dessa. Det lönar sig att reservera läsapparaten för mikrofilmer på förhand. Du kan reservera den genom att ringa till (Nyhetsområdet 06-325 3588, Info 06-325 3533), via e-post kirjasto.info@vaasa.fi eller besöka kundbetjäningsdisken på avdelningen. Läsapparaten för mikrofilmer kan användas då Nyhetsområdet är öppet och personalen är på plats. Personalen instruerar hur man använder läsapparaten för mikrofilmer.

 • Samhälle och ekonomi

  Biblioteksklasserna: 00-03, 05-07, 30-39, 69-69.35

  Huvudbibliotekets andra våning, från trapporna och till höger över bron, i byggnadens gamla del.

  Inom ämnesområdet finns litteratur och dokumentärfilmer om bl.a. politik, samhällsvetenskap, rättsvetenskap, ekonomi, marknadsföring, socialpolitik, pedagogik, försvar och kommunikation.

 • Biblioteksklasserna: 50-59, 60-68, 69.6-69.71, 79

  Huvudbibliotekets andra våning, till vänster från trapporna och över bron, i byggnadens gamla del.

  Till ämnesområdet hör naturvetenskap, matematik, medicin, teknik, handarbete, sällskapsdjur, trädgårdsskötsel, kokböcker, inredning, idrott och motion samt spel.

  På avdelningen finns också naturdokumentärer samt DVD- och CD-skivor om välmående.

 • Biblioteksklasserna: 11-17, 20-29, 40-49, 90-99

  Huvudbibliotekets andra våning, vid trapporna och broarna i den nya delen.

  Materialet i ämnesområdet Länder och kulturer behandlar ämnen inom de humanistiska vetenskaperna. Vi erbjuder böcker, tidskrifter och DVD-dokumentärer om filosofi, psykologi, religion, geografi, etnologi och historia.

  Hos oss hittar du biografier, memoarer och böcker om släktforskning. Till vår samling hör också verk om paranormala fenomen, drömmar och astrologi.

  Du kan planera dina resor med hjälp av våra resehandböcker, kartor och sjökort.

  I våra vitriner ordnar vi utställningar som lyfter fram innehållet på vår avdelning och andra aktuella ämnen.

 • Biblioteksklasserna: 70-78

  Huvudbibliotekets andra våning, från trapporna över bron till höger, i byggnadens gamla del.

  Inom ämnesområdet för Musik och konst finns material om bildkonst, konsthistoria, arkitektur, fotografering, teaterkonst, filmhistoria samt musik.

  I musiksamlingen finns CD-skivor, DVD- och LP-skivor och DVD-skivorna för karaoke. Den omfattande notsamlingen omfattar både noter och instrumentskolor för olika instrument samt sångböcker. 

  Du kan låna hörlurar och spela både elektriskt piano och elgitarr. 

  På avdelningen finns en sökdator och ett tyst läsrum Toivo.

  Filmerna och TV-serierna finns på avdelningen Musik och konst. Du kan också använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden. Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.

  På Nyhetsområdet som finns på huvudbibliotekets första våning kan du läsa musik- och konsttidningar. Musik- och konsttidningar kan också läsas som e-tidningar i ePress,  PressReader och eMagz remote tjänsterna

 • Helsingfors universitets juridiska fakultet, enheten i Vasa har en samling i Vasa stadsbibliotek. Samlingen består till största delen av kurslitteratur. Juridiska fakultetens samling är öppen för alla kunder och kan lånas med Vasa stadsbiblioteks lånekort.

  Kursböckerna har två veckors lånetid och finns i flera exemplar. En del av kursböckerna är kortlånsexemplar, vars lånetid är 1 dygn. Övriga böcker har normal, 28 dagars lånetid. Vid reservering av kursböcker är hämttiden kortare än vad som är normalt vid stadsbiblioteket: 4 dagar.

 • Biblioteksklasserna: 04, 10.8, 80-89

  Huvudbibliotekets andra våning, till vänster i den nya delen.

  Klasserna för skönlitteratur omfattar dikter, romaner och tecknade serier. Skönlitteraturen är sorterad enligt språk.

  Följande genrer har egna hyllor:

  thrillers, scifi, fantasy, skräck, krig, jakt och humor.

  Novellsamlingarna finns i romanhyllan och de är märkta med en orange ryggetikett.

  Till litteraturvetenskapen hör bl.a. författarnas biografier, som är märkta med en blå ryggetikett. 

  I hyllorna för språkvetenskap  finns bl.a. undervisningsmaterial för olika språk samt ordböcker. Namnböckerna (grå ryggetikett) har en egen hylla.

  I ämnesområdet finns även ljudböcker, böcker med stor stil och lättlästa böcker.

  Ämnesområdets hyllklasser och deras innehåll

  04                 Essäer

  10.8              Aforismer

  80                 Skönlitteratur med blandat innehåll

  81                 Folkdiktning

  82                 Dikter

  83                 Skådespel

  84                 Romaner

  85                 Tecknade serier

  86                 Litteraturvetenskap

  87–89          Språkvetenskap

 • Huvudbibliotekets barnavdelning finns på första våningen.

  Om du kommer in genom huvudingången (Biblioteksgatan) kan du undvika trapporna genom att gå till vänster genom avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter och sedan genom caféet eller genom att gå till höger och använda personlyften bredvid Medborgarinfon.

  Skötrummet/handikapptoaletten finns invid huvudingången till vänster.

  Om du kommer in från Rådhusgatans sida skall du gå rakt fram genom caféet och vända till vänster till barnavdelningen.

  Du känner igen barnavdelningen på de gula hyllorna.

  På barnavdelningen finns bilderböcker (svenska, finska, engelska), sagor, barnböcker, lättlästa böcker och dikter.

  Följande teman har egna bilderbokskärror:

  Fordon och trafik, skolan (alfabetet, siffror, färger, att börja i daghem/skolan), familj och vardag, hälsa

  Det finns bilderböcker också i Föräldrahyllan. I föräldrahyllan finns böcker om svåra ämnen. Vi rekommenderar att en vuxen person läser dessa tillsammans med barnet. I hyllan finns det också nyttig litteratur för föräldrar och andra vuxna som jobbar med barn.

  Alla faktaböcker finns på ungdomsavdelningen. Många faktaböcker passar också utmärkt för barn.

  I barnavdelningens musikhörna finns cd-skivor, sångböcker och noter för barn. Där finns också DVD-skivor, ljudböcker och paket som består av bok och cd-skiva.

   

  Huvudbibliotekets ungdomsavdelning

  På ungdomsavdelningen är hyllorna röda. Barn- och ungdomsavdelningens betjäningsdisk hittar du på ungdomsavdelningen. På ungdomsavdelningen finns ungdomsböckerna, serierna, vitsböckerna och faktaböckerna. Där finns barn- och ungdomsböcker på främmande språk (andra språk än svenska, finska och engelska), DVD-skivor för ungdomar och unga vuxna, ljudböcker för ungdomar och konsolspelen.

  Det finns konsolspel för följande spelkonsoler: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox Kinect, Xbox One, Nintendo Wii, Nintendo WiiU, Nintendo DS och 3DS.

  Spökböckerna, idrottsböckerna (romaner om idrott) och hästböckerna har egna hyllor på ungdomsavdelningen. I hyllan med hästböcker finns också faktaböckerna om hästar och ridning.

  Runt trapporna finns romaner för unga vuxna på svenska och finska, fantasy, scifi och mangaserier.

  På ungdomsavdelningen finns det 4 datorer och en dator för sökning i webbiblioteket.

Apparat 41 tjänster

 • Med bibliotekets 3D-printer kan du skriva ut tredimensionella föremål baserade på en 3D-modell som du skapat på dator. Färdiga modeller kan du också ladda ner från internet. Gratis program för 3D-modellering finns också på internet, för nybörjare rekommenderas t.ex. Tinkercad.

  Bibliotekets 3D-printer är en Ultimaker 2+. I printern används endast bibliotekets eget filament (d.v.s. material). Filamenteturvalet är för tillfället begränsat till ekologiskt nedbrytbart PLA i olika färger. Vi har också vit Polymax PLA för föremål som ska tåla mer belastning och slitage.

  Bibliotekets 3D-printer finns i bibliotekets aula. På datorn finns videofiler med grundläggande instruktioner i användning av 3D-printern.

  Att använda 3D-printern kostar 0,50€ per påbörjad timme. Betalning görs till huvudbibliotekets Info efter användning av printern.

  Du ansvarar för 3D-printerns användning. Berätta genast för personalen om printern inte fungerar som den ska. Personalen övervakar inte 3D-printern om du själv eventuellt inte är på plats. Städa runtomkring printern efter användning. Det är förbjudet att tillverka vapen eller andra föremål som är avsedda att skada andra människor.

  3D-printern stängs av då biblioteket stänger.

  Boka tid för att använda 3D-printern. Ring huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533.

 • På ljudrummet Toivo (2. vån.) finns elgitarr och förstärkare till kundernas förfogande. Du kan spela på gitarren i bibliotekets utrymmen. Vasa stadsbibliotek har fått gitarren och förstärkaren som en donation av musikaffär Pihlajamaan Musiikki.

 • IR-termometer. Tarmo. Mätintervall -50 - + 300 C. I tygkasse + 2 textbilagor.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Vattenpass. Ironside 102277.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Två blodtrycksmätare. Omron M2. I tygpåse + 5 textbilagor.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • I ljudrummet Toivo (2. vån.) kan du spela elgitarr och digitala trummor.

 • Termogivare. Bosch PTD 1. I tygkasse + 3 textbilagor.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Multidetektor. Bosch GMS 120. I tygkasse + 5 textbilagor.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Vasa stadsbibliotek har fått en Scribbler 3-robot i donation av Vaasan ammattikorkeakoulu. Roboten kan även lånas hem. Lånetiden är två veckor. Utlånas vid Info. 

  Den gröna roboten är smidig i sina rörelser, den navigerar, väjer för hinder, ritar med en penna och spelar även melodier alltefter kommandon. Roboten styrs med det visuella programmet BlocklyProp. Bruksanvisningarna för programmet är enkelt tillgängliga via en QR-kod. Scribbler 3 får sina kommandon via sensorer, med hjälp av vilka den kan göra nästan vad som helst som du vill att den gör.

  Du behöver inte vara insatt i programmering för att kunna använda roboten, för bruksanvisningarna finns på en engelskspråkig webbplats som du utöver via QR-koden också hittar på adressen som anges på roboten.

  Roboten laddas med en USB-kabel, så den som lånar roboten behöver inte ha några specialapparater för att kunna använda den. 

 • Slagborrmaskin. Makita HP1641FJ, 680 W slagborrmaskin med borr- och slagborrsegenskaper. Kapacitet 30 mm (trä), 16 mm (betong), 13 mm (metall). I portföljen finns även sidohandtag och borrdjupsansats. Obs! I förpackningen finns inga borrbett med. Kunden skaffar själv borrbetten vid lån av borrmaskinen. I en portfölj + två textbilagor.

   

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • På huvudbibliotekets Musik- och konstavdelning kan du spela digitalpiano, hörlurarna lånas vid andra våningens betjäningsdisk.

 • Ukulele. En sopranukulele av märket Gecko i en förvaringspåse. Om en sträng gått av, säg till personalen om detta i samband med att du returnerar ukulelen. Strängen byts till en ny i biblioteket.

 • Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.

  Lista om föremålen.

 • Fuktmätare. Prof. Kontaktlös digital fuktmätare. I tygkasse + bruksanvisning.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Två notställ. Hopfällbart notställ Quiklok MS-330NB. I tygkasse.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Decibelmätare. Extech 407730. Mätningsintervall 40-130 dB. I tygkasse + textbilaga.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Häftpistol : Rapid R23. Klammerborttagare : Rapid R3. Häftpistol i stål för omklädning av möbler, fastsättning av tunnare material och dylikt. Laddkapacitet 156 klamrar. Klammer 13/4, 6 och 8 mm. Klammerborttagare för borttagning av alla typer av klammer. Kunden skaffar klamrar själv.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Två ljudsensoriska dynor Humu och Taikofon. En ljudsensorisk dyna ser ut som en dyna, men är mycket mer än en vanlig dyna. Dynan vibrerar och känns på huden. Ljudsensorisk dynan ger en multisensorisk upplevelse av ljud som lugnar, hjälper att fokusera och höjer njutningsupplevelsen. Humu och Taikofon kan trådlöst anslutas via Bluetooth till exempelvis en pekplatta eller en smarttelefon. Vi förutsätter att låntagare använder ett eget örngott när man använder den ljudsensoriska dynan. På så sätt kan man säkerställa att ljudsensoriska dynan hålls ren. Lånetiden är fyra veckor. Donerade av Datero.

 • LUMA-keskus Pohjanmaa har donerat till Vasa stadsbibliotek laboratorieportföljer som lämpar sig för undervisning i 1.-3. klasserna. Det finn två portföljer som man kan reservera och låna med bibliotekskortet, även om de är ämnade för undervisning. Portföljerna finns i huvudbibliotekets Info och de har en veckas lånetid.

  I en portfölj finns utrustning för 12 barn och instruktioner för tre roliga vetenskapliga experiment. Allt du behöver tillföra själv är några livsmedel.

  1 laboratorieportfälj innehåller:

  • 6 dekanterglas 150 ml
  • 6 dekanterglas 250 ml
  • 3 provrörsställningar
  • 24 provrör
  • 24 pipetter
  • 12 5 cnt mynt
  • 6 matskedar
  • 2 kannor 500 ml
  • 1 erlenmeyerflaska 250 ml
  • 1 tallrik
  • 1 tratt
  • 12 textsidor
    
 • En mikrovågsugn har blivit anskaffad till kundernas förfogande. Under biblioteksbesöket kan du värma din egen mat, som till ex. baby- eller barnmat. Mikrovågsugnen finns på Matilda (1.vån.)

  • Mikron passar för uppvärmning av små mängder mat, t.ex. barnmat
  • Lägg inte in något annat än mat i mikron
  • Använd dina egna kärl som passar för uppvärmning i mikrovågsugn
  • Lägg inte in metallföremål i mikron
  • Om du spiller eller stänker mat i mikron, städa upp efter dig. Lämna mikron ren för följande användare!
 • Batteriladdare : CTEK MXS 3.8, 12V/3,8A. Batteriladdare för alla typer av 12 V bly-syrabatterier från 1,2 till 80 Ah. Ansluts till batteriet med batteriklämmor eller ringkabelskor (ingår).

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • I huvudbiblioteket finns det en elektronisk reservationshylla. Visa ditt bibliotekskort för automaten så berättar den på vilken hylla din reservation finns.

 • Två verktygssatser, 39 delar. Innehåller: 8 insexnycklar, måttband (3 m), skiftnyckel (6"), 4 elektronikmejslar, radiotång, sidavbitare, hammare, universalkniv, bitsskruvmejsel (20 bits).

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Två elenergimätare : Axxel. Spänning 230 V, 16 A, max belastning 3680 W 16 A, mätnoggrannhet ± 2%, sladden till displayen 1,5 m lång. I tygkasse + textbilaga. Donation av Vasa elektriska.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • Två energimätare : Axxel. Spänning 230 V AC 50 Hz, max belastning 3680 W 16 A, mätnoggrannhet ± 1%, LCD-skärm 2,0". I tygkasse + textbilaga. Donation av Vasa elektriska.

  Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

  Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

  Kundens ansvar:

  • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
  • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
  • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
  • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
  • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.
 • I huvudbiblioteket samt Variska och Sunnanvik bibliotek finns bärbara datorer till utlåning.

  De bärbara datorerna lånas med bibliotekskortet vid betjäningsdisken. Datorerna kan användas bara i bibliotekets utrymmen och lånetiden är max 4 timmar per gång. Den bärbara datorn startar då du öppnar locket och trycker på strömknappen. Då du vill avsluta anvädningen, loggar du ut, stänger locket och returnerar datorn till personalen.

  Om datorn inte returneras, skickas en påminnelse och räkning till låntagaren. Detta motsvarar förfarandet för annat oreturnerat material. Datorns ersättningspris är 322,40 €.

 • På kunddatorerna kan du använda webbläsaren, skapa och redigera dokument, använda molntjänster och USB-minne, skriva ut, titta eller lyssna på filer.

 • Du kan låna hem idrottsredskap från huvudbiblioteket, Brändös, Lillkyros och Variskas bibliotek och från träffpunkt Huudi.

  Idrottsredskap som utlånas hittar man i nätbiblioteket med sökordet ”idrottsredskap”.

  Lånetiden för idrottsredskap är två veckor.

  Från biblioteket kan du låna följande motionsredskap: 

  • badmintonset,
  • balansdyna
  • balansmatta
  • basketboll
  • foam roller
  • fotboll
  • frisbee
  • gångstavar
  • handgrepp
  • kettlebell
  • långfärdsskridskor
  • hockeyskridskor
  • mölkky
  • OgoDisk handtrampolinspel
  • petanque
  • rockring
  • rullskridor
  • skyddssätt (armbågs-, handleds- och knäskydd)
  • snöskor
  • stegmätare
  • träningsband
  • vadpall
  • volleyboll
  • vrist-/handledsvikt
  • gymnastikkassen. Gymnastikkassen innehåller följande: olika långa hopprep, instruktionshäfte för hopprepslekar (på finska), QR-koder för t.ex. QR-kodsorientering, bildkort för lätta parakrobatiövningar, instruktionshäfte för familjemotion (på finska), gymnastikpass för skolorna (på finska).

  Lånevillkoren för idrottsredskap:

  Idrottsredskap kan lånas från huvudbiblioteket, filialer och från Lillkyro meröppna bibliotek när personalen är på plats. Utlåningen av idrottsredskap görs i samarbete med Vasa stads idrottsservice.

  UTLÅNING

  För utlåningen behövs ett giltigt bibliotekskort. Lånetiden för idrottsredskap är två veckor. Lånetiden utgår på förfallodagen då biblioteket stängs. Utlåningen är avgiftsfri och redskapslånen kan förnyas och reserveras.

  Idrottsredskapslånen kan inte returneras i återlämningsluckan. I Lillkyros och Sundoms meröppna bibliotek samt i träffpunkt Huudi kan redskapen returneras endast då personalen är på plats.

  FÖRSENINGSAVGIFT

  Efter förfallodagen uppbärs för ett redskap som har returnerats eller som ska förnyas en förseningsavgift samt ersättning för en eventuell återlämningsuppmaning och indrivningsåtgärder. Förseningsavgift uppbärs även i fall om förnyandet av lånen inte har lyckats på grund av avbrott i internetförbindelsen eller annat tekniskt fel. De gällande förseningsavgifterna fastställs av kultur- och idrottsnämnden.

  Låntagaren ska ersätta ett förstört eller försvunnet idrottsredskap enligt gällande ersättningspriser.

  ANVÄNDNING AV IDROTTSREDSKAP 

  Biblioteksanvändaren är skyldig att hantera idrottsredskapen omsorgsfullt så att de inte skadas. Biblioteket svarar inte för eventuella skador som de lånade redskapen kan föranleda kunden. Idrottsredskapen ska vid behov returneras rengjorda till biblioteket. Kunderna ansvarar själva för vässning av skridskorna.

   

 • I huvudbibliotekets nedre aula finns en kopieringsmaskin där man själv kan kopiera svartvita eller färgkopior. Instruktioner finns intill kopieringsmaskinen. En svartvitakopia kostar 0,50 €, färgkopia 1 €. Kopiorna betalas till bibliotekets Info efter att man kopierat.

  Man kan även avgiftsfritt scanna till ett eget USB minne med kopieringsmaksinen. Instruktioner finns brevid kopieringsmaskinen.

 • Datorer med större skärmar som är avsedda för läsning av e-tidningar finns i huvudbibliotekets Nyhetsområde samt i filialerna.

 • På Nyhetsområdet.

 • I huvudbibliotekets Nyhetsområde och tidningar finns mikrofilmade dagstidningar, som du kan läsa och skriva ut i mikrofilmsrummet.

  Det lönar sig att reservera läsapparaten för mikrofilmer på förhand. Du kan reservera den genom att ringa till (Nyhetsområdet 06-325 3588, Info 06-325 3533), via e-post kirjasto.info@vaasa.fi eller besöka kundbetjäningsdisken på avdelningen. Läsapparaten för mikrofilmer kan användas då Nyhetsområdet är öppet och personalen är på plats. Personalen instruerar hur man använder läsapparaten för mikrofilmer.

 • Huvudbiblioteket har fyra Hublet-pekplattor med nätförbindelse, så man kan läsa till exempel många dagstidningar och tidskrifter som digitala faksimilupplagor. Du kan låna en Hublet surfplatta från laddningsstationen med bibliotekskort och PIN-kod för två timmar åt gången. Pekplattan kan enbart användas i bibliotekets utrymmen.

  Instruktionsvideo för Hublet-pekplatta.

   

 • Printa normalt genom att välja i Menyn->Printa->välj biblioteket från listan med printers->Printa->Princh applikationen->Biblioteksdisken. När du trycker på printa i printmenyn så öppnas Princh applikationen där du kan välja mängden du vill printa samt betalningssätt,0,50€/blad. När du skickat vidare det du vill printa kan du hämta ut och betala de utskrivna dokumenten vid biblioteksdisken.

 • I huvudbiblioteket återlämnas lånen via återlämningsautomaten bredvid Infon på första våningen.

 • I huvudbibliotekets aula finns en Epson DS-50000 skanner som är effektiv för skanning av stora, inbundna dokument som är i sämre skick. Apparaten är utrustad med modern CCD-teknik. Apparatens program garanterar även effektiva bildhanteringsegenskaper.

  Du kan till och med skanna dokument av storlek A3 (600 dpi) och bilder med Document capture pro-programmet som finns på aulans dator.

  Ta med eget USB-minne, som du kan överföra och lagra dina skannade bilder på.

  Det kostar inget att använda skannern.

  Du ansvarar för användningen av skannern, meddela därför genast personalen om apparaten inte fungerar normalt.

  Du kan reservera skannern vid huvudbibliotekets info, tfn 06 325 3533. Skannern kan reserveras för högst 4 timmar.

 • Vill du hålla Vasa rent? Vasa stads grönområde har donerat två skräpplockare till huvudbiblioteket. Nu är det lätt att plocka skräp utan att bli smutsig om händerna.

  • 2 st skräpplockare. Om skräpplockarna är tillgängliga, hittar du dem i hyllan för föremål.
  • Lån och retur sker i huvudbiblioteket. Skräpplockarna kan inte returneras i återlämningsluckan eller via återlämningsautomaten.
  • Skräpplockaren kan lånas i låneautomaterna och lånetiden är 2 veckor.
  • Du kan reservera och låna om skräpplockarna.
 • Det kostar inget att använda symaskinen.

  Symaskinen är av modell Pfaff Smarter.

  Ta själv med allt material du behöver: tyg, sytråd, småverktyg som t.ex. sax och knappnålar.

  Om symaskinens nål går av, får du en ny från Infon. Kunden utför själv byte av nål och dylikt (t.ex. att trä övertråd och spola undertråd) i samband med användningen.

  Läs vid behov symaskinens bruksanvisning så att du kan använda den självständigt.

  Du är som användare ansvarig för symaskinen. Informera personalen omedelbart om maskinen inte fungerar som den ska.

  Städa upp kring maskinen efter användning.

  Boka tid för att använda symaskinen. Ring huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533. Max. bokningstid 4 timmar.

 • Det finns låneautomater i huvudbiblioteket bredvid Infon, på barn- och ungdomsavdelningen och på andra våningen.

 • Vinylen kostar 0,40 euro för varje påbörjad 10 cm. Efter användning betalar du till bibliotekets Info.

  Vinylskäraren är modell Roland Stika SV-12.

  Maxbredden på material är 305 mm.

  Vinylskäraren skär former som skapats i vektorgrafik. Vektorgrafik kan du skapa t.ex. med gratisprogrammet Inkscape och föra över till skäraren med Roland Cut Studio. Båda program också finns på datorn i aulan.

  Med vinylskäraren kan du skapa enfärgade vinyltejpningar eller kombinera olika färger för att göra flerfärgstejpningar.

  I vinylskäraren får endast användas material som biblioteket erbjuder. I biblioteket finns för tillfället svart och vit vinyltejp och en färgkarta, som du kan använda för att föreslå färger för att skaffas till biblioteket.

  Du är som användare ansvarig för vinylskäraren. Informera personalen omedelbart om skäraren inte fungerar som den ska.

  Personalen övervakar inte vinylskäraren då du eventuellt inte är på plats.

  Städa upp kring skäraren efter användning.

  Boka tid för att använda vinylskäraren. Ring huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533. Max. bokningstid 4 timmar.

 • Det kostar inget att använda overlockmaskinen.

  Modellen är Juki MO-654DE.

  Ta själv med allt material du behöver: tyg, sytråd, småverktyg som t.ex. sax och knappnålar.

  Om overlockmaskinens nål går av, får du en ny från Infon. Kunden utför själv byte av nål och dylikt i samband med användningen.

  Läs vid behov overlockmaskinens bruksanvisning så att du kan använda den självständigt.

  Du är som användare ansvarig för overlockmaskinen. Informera personalen omedelbart om maskinen inte fungerar som den ska.

  Städa upp kring maskinen efter användning.

  Boka tid för att använda overlockmaskinen. Ring huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533. Max. bokningstid 4 timmar.

Rum 12 tjänster

 • - Högst 40 personer.

  - Ett avgiftsfritt evenemangsutrymme avsett för icke kommersiella ändamål finns i den öppna bibliotekssalen på andra våningen.

  - TILLGÄNGLIGHET: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, dörren öppnas automatiskt med tryckknapp, på vänstra sidan av ingången finns en tillgänglig hiss i närheten av Venny, en tillgänglig toalett invid evenemangsutrymmet.

  - 40 stolar.

  - Den som gör bokningen ska ha en egen dator.

  - 65" tv som det är möjligt att koppla datorn till via HDMI. 

  - I utrymmet finns inget ljudåtergivningssystem.

  - Det är tillåtet att ordna egen traktering (i mindre omfattning, alkohol är inte tillåtet), den som bokar utrymmet förbinder sig att själv sköta om städningen efter trakteringen.

  Boka Venny:

  Tilläggsuppgifter:

  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 4840652
  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 567 2487
  • Ämbetsverksmästare, tfn. 0400 404171
  • kirjasto.draama-sali@vaasa.fi
 • Grupparbetsrummet Essä i huvudbibliotekets första våning kan bokas för t.ex. möten eller utbildningstillfällen. Essä kan bokas kostnadsfritt för icke-kommersiella ändamål.

  Rummet är utrustat med en 65" HDTV, med inbyggda högtalare, HDMI- och Displayport-ingång, och adapter för VGA.

  Boka lokalen

  • Kontrollera bokningsläget vid huvudbibliotekets Info, 1.vån.
  • Boka genom att sända e-post eller ringa huvudbibliotekets Info (1.vån.).
  • Tilläggsuppgifter: huvudbibliotekets Info, 1.vån., tfn 06-325 3533, kirjasto.info@vaasa.fi

  kirjasto.info@vaasa.fi

 • I huvudbibliotekets andra våning finns 30 läsplatser vid den stora fönsterväggen, som vetter mot Brändö. En del platser har eluttag för laddning av apparatur. Platserna kan inte reserveras.

  I huvudbibliotekets andra våning, i hembygdssamlingens utrymme finns flera läsplatser. De kan användas också av grupper för tyst arbete. Platserna kan inte reserveras.

   

 • Ett mjukt rum för de minsta

  Huvudbibliotekets sagostunder hålls i sagorummet och vi tar emot grupper från daghem och skolor där. Under andra tider är sagorummet tillgängligt för alla.

  Den mjuka mattan som finns i rummet passar för de allra minsta biblioteksbesökarna.

  • Läs, lek, slappa!
  • Lämna skorna i skoställningen och utekläderna på krokarna utanför sagorummet.
  • Lämna barnvagnen utanför sagorummet.
  • Stapla inte sittdynorna ovanpå varandra och klättra inte på dem.
  • Hoppa inte ner från sittdynorna, soffan eller fönsterbrädan.
  • Kasta inte leksaker eller sittdynor.
  • Ät eller drick inte i sagorummet.
  • Ställ pusslen, leksakerna och sittdynorna tillbaka på sina platser när du lämnar sagorummet.
  • Visa hänsyn till de andra barnen och vuxna som är i sagorummet eller på barnavdelningen.
  • Förälder – barnet är på ditt ansvar i sagorummet. Lämna inte barnet utan uppsikt i sagorummet.
 • Högst 160 personer 

  Ett avgiftsbelagt evenemangsutrymme på huvudbibliotekets första våning. Salen lämpar sig för olika slags föreläsningar, skolningar och kulturevenemang.

  TILLGÄNGLIGHET: tillgänglig ingång både via huvudingången och dörren på Rådhusgatans sida, möjlighet till tillgänglig parkering i närheten av ingången på Rådhusgatans sida, tillgänglig toalett, två låga trösklar mellan ytterdörren och salen.

  Klockan 9-10 sker ingången endast genom dörren på Rådhusgatans sida. Från klockan 10 är också dörren på Biblioteksgatans sida tillgänglig.

  Utrustningen i salen

  • storlek: 156,6 m²
  • stolar 147
  • föreläsningsbord för 40 personer
  • talarbord och dator (Microsoft Office)
  • videokanon
  • dvd-spelare
  • ljudåtergivning och mikrofoner
  • fasta, reglerbara strålkastare i taket
  • 16 icke fasta, monterbara scenelement (storlek 100 x 200 x 70 cm)

  I salen finns av-utrustning och akustiska väggar planerade speciellt för talljud. Salens inventarier (stolar och bord) går att variera enligt kundens önskemål. Utrymmet lämpar sig även för rörelsehindrade och det finns induktionsslinga.

  Boka Drama-salen:

  Tilläggsuppgifter

  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 4840652
  • Ämbetsverksmästare, tfn. 040 567 2487
  • Ämbetsverksmästare, tfn. 0400 404171
  • kirjasto.draama-sali@vaasa.fi
 • REGLER FÖR SPELRUMMET PESSI

  • I spelrummet kan du använda följande spelkonsoler: PlayStation 4 och Xbox 360.
  • Du får spelet och spelkontrollerna från informationsdisken på barn- och ungdomsavdelningen. Lämna ditt bibliotekskort åt personalen medan du spelar. Personalen öppnar spelskåpet åt dig.
  • Du kan ta med dig ett spel åt gången.
  • Speltiden är 1 timme / spelare eller grupp under en dag.
  • Högst 4 personer får vistas samtidigt i spelrummet.
  • Visa hänsyn till andra och uppför dig sakligt.
  • I spelrummet får man inte äta eller dricka något.
  • Du ansvarar för spelet och apparaterna i spelrummet medan du spelar.
  • Om du inte följer dessa regler, blir det en paus i spelandet.
  • När du har spelat klart, återlämna spelet och spelkontrollerna till informationsdisken. Du får tillbaka ditt bibliotekskort.
  • Spela och ha roligt, men ha inte för mycket ljud.

  VÄLKOMMEN TILL SPELRUMMET!

   

 • Huvudbiblioteket, 3. vån. Museet är öppet under sommartid. Övriga tider enligt överenskommelse.

  Förfrågningar: 
  Tel. 040 520 6156 Anneli Ketonen 

  Tel. 040 748 5595 Tuula Pitkäranta 

 • Vasa stads kulturtjänster finns i huvudbiblioteket på tredje våningen. Ensamma och i samarbete med andra producerar kulturtjänster olika kulturevenemang och kulturtillställningar, såsom Konstens natt, Självständighetsdagens fest, Vasa Körfestival och naturfilmfestivalen Vaasa Wildlife.

  Läs mera.

 • Dialog grupparbetsrummen som finns på huvudbibliotekets första våning kan reserveras för tex. skolningar och möten. Utrymmena kan användas avgiftsfritt för icke kommersiella ändamål. Dialog har två utrymmen, ingången till det mindre rummet går via det större utrymmet.

  Stora Dialog: 10–15 personer. 65" Multi-touch pekskärm. Skärmen kan också vändas med fjärrkontrollen (fjärrkontrollen finns bakom apparaten i ställningen) Media uppspelning via olika gränssnitt som HDMI, DVI, DisplayPort, USB, micro USB och micro SD.

  Lilla Dialog: 6 personer. Ingång via stora Dialog, du tar väl i beaktande andra eventuella användare i utrymmena.

  Tillgänglighet: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, dörren öppnas automatiskt med en tryckknapp, fri passage till toaletten i entréhallen, på högra sidan av ingången en personlyft på korridorshöjd eller alternativt en ramp på vänstra sidan av ingången via Nyhetsområdet och cafét på korridorshöjd, ingång direkt från Rådhusgatans sida som är direkt på korridorshöjd.

  Boka lokalen:

  • • kirjasto.info@vaasa.fi
  • • 06-325 3533
  • • huvudbibliotekets Info, 1.vån.
 • I Konstgalleri Tema kan man ordna konstutställningar. Huvudbibliotekets andra våning i samband med konst- och musiksektionen.

  TILLGÄNGLIGHET: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, dörren öppnas automatiskt med tryckknapp, på vänstra sidan av ingången en tillgänglig hiss i närheten av Tema, en tillgänglig toalett finns i Tema. 

  • Hängningssystem: skenor
  • Längd ca 21 meter, bredd ca 3 meter, höjd ca 4 meter, hängningsskenans höjd från golvet ca 3 meter.
  • 32 flyttbara upphängningslinor med flyttbara krokar.

  Obs! Monteringsdagarna ingår inte i utställningens längd. Utställningen börjar den vardag som följer efter dagen för monteringen. Utställningen slutar den vardag som föregår dagen för nedmonteringen.

  Information: max.backman(at)vaasa.fi, 040 1831956

  Boka utställningsutrymme 

 • Ett avgiftsfritt utställningsutrymme finns i huvudbibliotekets första vånings korridor 

  TILLGÄNGLIGHET: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, dörren öppnas automatiskt med en tryckknapp, fri passage till toaletten i entréhallen, på högra sidan av ingången en personlyft på korridorshöjd eller alternativt en ramp på vänstra sidan av ingången via Nyhetsområdet och cafét på korridorshöjd, ingång direkt från Rådhusgatans sida som är direkt på korridorshöjd. 

  • på glasväggen finns 45 krokar för upphängning av verk

  • utställningen sätts upp en dag (vardag) före utställningen börjar

  • utställningen nedmonteras följande dag (vardag) efter att utställningen har upphört

  Tilläggsuppgifter max.backman(at)vaasa.fi, 040-1831956.

  Boka utställningsutrymme 

 • I huvudbibliotekets nedre aula och i Gallerikorridoren finns avgiftsfria utställningsvitriner.

  TILLGÄNGLIGHET: fri passage: tillgänglig parkering, en ramp ute, dörren öppnas automatiskt med en tryckknapp, fri passage till toaletten i entréhallen, på högra sidan av ingången en personlyft på korridorshöjd eller alternativt en ramp på vänstra sidan av ingången via Nyhetsområdet och cafét på korridorshöjd, ingång direkt från Rådhusgatans sida som är direkt på korridorshöjd. 

  • för mindre utställningsföremål som inte väger så mycket

  • vitrinerna kan låsas

  • Vitrin A i Gallerikorridoren

  •  Vitrin C på den övre avsatsen i nedre entréhallen på högra sidan av ingången

  Tilläggsuppgifter: max.backman(at)vaasa.fi, 040-1831956.

  Boka utställningsutrymme 

Tjänst 39 tjänster

 • Reserverat material finns på 1. våningen nära infon.

 • Bibliotekets Boken kommer -service är avsedd för de Vasabor, som inte själva kan ta sig till biblioteket eller bokbussen p.g.a. hög ålder, rörelsehinder eller sjukdom. Till kundens förfogande står hela Vasa stadsbiblioteks samlingar. Bibliotekets Boken kommer -service är kostnadsfri för kunden.

  Boken kommer –kunden får det önskade biblioteksmaterialet till sitt hem på onsdagar en gång per månad förutom i juli månad.

  Efter den första kontakten, intervjuas den blivande kunden och vi avgör om kunden har rättighet att bli Boken kommer-kund. Därefter görs ett Boken kommer -kontrakt och en kundprofil.

  Ta kontakt med biblioteksfunktionär Eija Aromaa, tfn 040-565 3544 eller 06-325 3543, eija.aromaa@vaasa.fi

 • Barn: barn- och ungdomsavdelningen. Vuxna: naturvetenskap och teknik

 • Du kan låna en cykel med tillhörande hjälm i huvudbiblioteket samt Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna lånas ut från början av maj till slutet av september.

  I huvudbiblioteket hittar du cyklarna i aulan utanför Draama-salen och de lånas med bibliotekskortet vid huvudbibliotekets Infodisk. Då lånetiden går ut returneras cykeln till samma ställe utanför Draama-salen och nyckeln förs till Infodisken. Cykeln i Lillkyro bibliotek lånas och returneras under den tid personal är på plats i biblioteket.

  Cykelns lånetid är max 1 vecka.

  • i huvudbiblioteket finns tre cyklar som lämpar sig för stadstrafik till utlåning, i Lillkyro bibliotek finns en cykel till utlåning.
  • 3 växlar.
  • Hjälm.
  • Cyklarna kan reserveras. Observera att du väljer antingen hudbibliotekets eller Lillkyros cykel då du gör en reservation. Huvudbibliotekets cykel hämtas i huvudbiblioteket och Lillkyros cykel hämtas i Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna fraktas inte mellan biblioteksenheterna.
  • Ett cykellån kan förnyas tre gånger.

  Allmänt

  Den som lånar en cykel måste ha fyllt 15 år och godkänna användningsvillkoren för Venny-cyklarna.

  Om en person under 15 år vill låna en cykel, måste vårdnadshavaren vara med. Cykeln lånas med vårdnadshavarens bibliotekskort.

  Lån sker med bibliotekskortet, lånetiden är max 1 vecka. I huvudbiblioteket lånas cyklarna vid Infondisken och i Lillkyro meröppna bibliotek av personalen, under den tid personalen är på plats. Till varje cykel hör en cykelhjälm.

  Ansvar för cykeln

  Låntagaren ansvarar för eventuella personskador på sig själv eller annan person.

  Låntagaren ansvarar även för eventuella andra skador.

  Låntagaren är skyldig att ersätta skador som uppkommit på cykeln under lånetiden samt även ersätta bortkomna cykeldelar. Skador som uppkommit under normal användning behöver inte ersättas, så som punktering.

  Låntagaren bör kolla, att cykeln är i funktionsdugligt skick innan den tas i bruk. Låntagaren sköter också själv om att däcken pumpas (cykelpump finns i biblioteken) samt justerar sadelns höjd själv.

  Venny-cykeln och hjälmen är på låntagarens ansvar tills de returnerats på ett tillbörligt sätt.

  Låntagaren är även ansvarig för cykelnyckeln, och denna får inte överlåtas till en annan person. Cykeln får inte lämnas olåst. Observera var du förvarar cykeln nattetid, skilt om du lånar den i en vecka.

  Låntagaren måste godkänna användningsvillkoren på alla punkter. Genom att låna cykeln, bekräftar låntagaren att hen har läst, förstått och godkänt alla användningsvillkor. Om det i användningsvillkoren finns oklarheter eller det uppstår frågor, fås tilläggsinformation i Vasa huvudbiblioteks Infodisk, telefon 06-3253533.

  Förseningsavgiften för cyklar är 10,00 €/dygn och maximalt 70,00 €. Påminnelse- och ersättningsavgifter uppstår på samma sätt som för annat biblioteksmaterial. Låntagarens självrisk i fall av skada är priset på skadan, som för cykelns del är max 600 €. Det maximala beloppet avser att cykeln skadats, så att den inte går att reparera. Samma belopp gäller om cykeln blir stulen, försvinner eller inte returneras.

  • Digistödet hjälper på finska, svenska och på engelska må- fre kl. 10-17. Digistödet hittar du invid kunddatorerna vid huvudbibliotekets entre´.
  • Det går ännu att ringa eller sända e-post, tfn 040 5291325 eller digitalkkari@vaasa.fi
 • Vi förmedlar fjärrlån från inhemska och utländska bibliotek.  Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd, avgiften bestäms enligt det långivande bibliotekets taxor.

  Vasa stadsbiblioteks kunder, som har bibliotekskort och rätt att låna kan fjärrlåna.

   

   

  Du får fjärrlåna material, som inte finns i något bibliotek i Vasa (Vasa stadsbibliotek eller Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia). Om materialet finns i något av biblioteken men är utlånat kan du inte fjärrlåna det (Allmänna direktiv för fjärrlån).

 • Grupper kan boka tid för guidning i biblioteket. Under rundturen bekantar vi oss med bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster.

  Gruppbesöket kan antingen vara en allmän rundvandring eller så kan vi koncentrera oss på något specifikt ämne. Boka gruppbesöket i god tid, gärna två veckor på förhand. 

  • Vuxengrupper: informatiker Merja Kunnari, tfn 06-325 3554 eller merja.kunnari@vaasa.fi
  • Invandrargrupper: informatiker Eeva Keski-Saari, tfn 06-325 3538 eller eeva.keski-saari@vaasa.fi
  • Seniorgrupper: bibliotekspedagog Heli Pohjanhovi, tfn 06-325 3531 eller heli.pohjanhovi@vaasa.fi
  • Skolor och daghem: då du vill komma med din klass till biblioteket, ta kontakt med huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning (tfn 06 325 3545) eller ditt eget filialbibliotek. Om du vill komma överens om biblioteksstigens tjänster eller önskar att en bokpratare besöker din skola, ta kontakt med någon av bibliotekets pedagogiska informatiker: Anna-Maija Koskimies (daghemsgrupper, handledning för förskolegrupper och årskurs 1-2) anna-maija.koskimies@vaasa.fi 040 6476995 eller Tanja Fagerholm (handledning och bokprat för årskurs 3-9, gymnasiet) tanja.fagerholm@vaasa.fi 040 3523543
 • Huvudbiblioteket kan besökas av endast ledarhundar.

 • Mer info på Café Prosas hemsida https://afiifi.com/

 • Biblioteket ordnar flera olika bokcirklar. Alla som är intresserade av litteratur -såväl bokslukare som de som läser mera sporadiskt- är välkomna att utbyta tankar om böckerna.

  Till de flesta bokcirklarna behövs ingen förhandsanmälan utan du kan delta när du vill och kan.

  Välkommen med!

 • Huvudbibliotekets återlämningslucka finns vid gaveln mot Järnvägsgatan. Återlämningsluckan är öppen även under bibliotekets öppettider.

 • På musik och konst -avdelningen möjligt att lyssna på CD-skivor, hörlurarna lånas vid andra våningens betjäningsdisk.

  På huvudbibliotekets barnavdelning kan du lyssna på CD-skivor, hörlurarna lånas vid avdelningens betjäningsdisk.

 • Kortbetalning möjlig
 • Regionlån beställs från Fredrikabiblioteken: Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vörå.

  Vi debiterar 2 euro per regionlån.

  Frågor? kaukopalvelu@vaasa.fi

  • Celiabibliotekets e-ljudböcker är avsedda för dig som p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller därmed jämförbar orsak har svårt att läsa.
  • Fråga mera om personalen.
 • Sagostunderna är gratis och öppna för alla, men sagorna lämpar sig för 3-6 åringar.

 • Alla bibliotek prenumererar på tryckta tidskrifter. Biblioteket har också eTidskrifter. Tidskrifternas nyaste nummer kan läsas i biblioteket. De flesta tidskriftsårgångarnas äldre nummer lånas ut.

  På huvudbiblioteket är tidskrifterna placerade på avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter. Där kan du också läsa och kopiera gamla mikrofilmade dagstidningsårgångar. Det lönar sig att reservera läsapparaten för mikrofilmer på förhand. Du kan reservera den genom att ringa till (Nyhetsområdet 06-325 3588, Info 06-325 3533), via e-post kirjasto.info@vaasa.fi eller besöka kundbetjäningsdisken på avdelningen. Läsapparaten för mikrofilmer kan användas då Nyhetsområdet är öppet och personalen är på plats. Personalen instruerar hur man använder läsapparaten för mikrofilmer.

   

 • Induktionsslingor finns vid Info-disken på första våningen och andra våningens kundbetjäningsdisk.

 • Till höger om huvudbibliotekets huvudentré finns en ramp som lämpar sig för rullstolar. På vänster sida om dörren finns en öppningsknapp. Dörren inne i vindfånget öppnas automatiskt. Mellan ingången och Infodisken finns nivåskillnader. För att göra det lättare att röra sig i biblioteket finns en ramp till vänster vid ingången, via Nyhetsområdet till caféet och vidare till första våningen i biblioteket. 

  Båda dörrarna vid utgången öppnas automatiskt. 

  Dörren till Dramasalens vindfång öppnas automatiskt då man rör vid den. 

 • Framför huvudbiblioteket, på parkeringsområdet intill skyddsvägen finns en p-plats för handikapparkering. 

 • I huvudbiblioteket finns tre handikapptoaletter. I entréaulan, Dramasalens vestibul samt i evenemangsutrymmet Venny i andra våningen. 

 • I huvudbiblioteket finns två hissar. Med hissen som är belägen mitt emot Infodisken i första våningen kommer du till avdelningarna på andra våningen och till Datero på tredje våningen. Till Infodisken kommer du från ingången via Nyhetsområdet och caféet till bibliotekets första våning. 

  På samma plan som huvudingången, intill Nyhetsområdet finns en hiss som tar dig till Konstgallerian Tema och avdelningarna i andra våningen. Med denna kommer du också till Finlands biblioteksmuseum i tredje våningen under dess öppettider. Till höger från huvudingången, före trapporna till Medborgarinfo, finns en personlyft.

 • För kort förvaring. Förvaringsboxarna töms varje kväll. Fråga efter kvarlämnade saker på polisens hittegodsbyrå.

 • Du kan låna Lila lastcykeln med tillhörande ljudsystem i huvudbiblioteket. Cykeln lånas ut från början av maj till slutet av oktober.

  Lastcykeln hittar du i aulan utanför Drama-salen och den lånas med bibliotekskortet vid huvudbibliotekets Infodisk. Då lånetiden går ut returneras cykeln till samma ställe utanför Draama-salen och nyckeln förs till Infodisken.

  Cykelns lånetid är max 3 dagar. 

  • Babboe Transporter 3 speed lastcykel samt ett ljudsystem med tillbehör: LD Systems Road Jack 10, Shure SM58S mikrofon, XLR kabel, instrumentkabel samt en 3,5mm AUX kabel.
  • 3 växlar.
  • Hjälm.
  • Lastcykeln kan reserveras. Cykeln med innehåll hämtas vid Huvudbiblioteket och den fraktas inte mellan biblioteksenheterna.
  • Ett lastcykellån kan förnyas en gång.

  Mobila scenen är införskaffad i samarbete med VAMK och Österbottens förbund.

 • Vill du ha en praoplats vid Vasa stadsbibliotek?

  Vasa stadsbibliotek tar emot praoelever som vill bekanta sig med biblioteksarbetet.

  Huvudbiblioteket

  Huvudbiblioteket tar emot i huvudsak en elev/praoperiod.

  Vi strävar efter att praoeleven  får bekanta sig med huvudbibliotekets mångsidiga arbete på bibliotekets olika avdelningar. Vanliga arbetsuppgifter är att organisera och sätta böcker i hyllorna, stämpla avskrivna böcker samt ställa fram småskaliga materialutställningar. 

  Om du vill ha en praoplats vid huvudbiblioteket så kontakta tf. servicechef Minna Rinta-Valkama via mail minna.rinta-valkama@vaasa.fi

  Närbibliotek

  Följande närbibliotek tar emot praoelever, i huvudsak en elev/praoperiod. Om du vill ha en praoplats på något av närbiblioteken så ta kontakt via mail eller ring:

  Brändö bibliotek: kirjasto.palosaari@vaasa.fi eller 06-325 3571

  Variska bibliotek: kirjasto.variska@vaasa.fi eller 06-325 3575

  Lillkyro meröppna bibliotek: kirjasto.vahakyro@vaasa.fi eller 06-325 8475

 • Bibliotekets Pop up-verksamhet ger oss möjlighet att lämna biblioteken och röra oss på olika platser. Bibliotekscykeln Laina kan besöka t.ex. järnvägsstationen, torget, affärer eller olika publika evenemang. I Pop up-biblioteket är det möjligt att låna, förnya lån och få information om bibliotekets tjänster.

  Du kan bjuda in Pop up-biblioteket till ditt evenemang. Vi deltar i mån av möjlighet och vi tar med oss biblioteksmaterial som passar till evenemangets tema. Kontakta oss senast en månad på förhand.

  Kontaktuppgifter: kirjasto.popup@vaasa.fi

  • Inloggning till det trådlösa nätverket:
  • Logga in på det trådlösa nätverket som vaasa-guest, kontrollera att din dator har aktiverat inställningarna för automatiskt nätverk.
  • Öppna webbläsaren, som för dig vidare till inloggningssidan.
  • Be att få användarkod och lösenord av bibliotekets personal, koderna är i kraft en månad åt gången.
 • Bokbytarhyllan är avsedd för kundernas egna böcker. Till bokbytarhyllan kan man hämta böcker och tidningar som är i gott skick, som andra kunder kan ta med sig. Fastän bokbytarhyllan fungerar enligt principen "hämta då du kommer, ta med då du går", så kan man ta en bok fastän man inte har hämtat någon istället.

  Till bokbytarhyllan rekommenderas inte bibliotekets avskrivna böcker, omfattande uppslagsverk eller tex. Det Bästas bokförkortningar.

  I nedre aulan.

 • Huvudbibliotekets Nyhetsområde är öppet på söndagar när vintertidtabellen är i bruk. 

  På söndagar kan man använda kunddatorer och läsa tidningar kl. 10-13.

  Ingång till Nyhetsområdet via dörren från Rådhusgatan.

  • Denna tidnings- och tidskriftstjänst erbjuder dig läsning från över 100 länder på många olika språk.
  • Denna tidnings- och tidskriftstjänsten kan du använda på bibliotekets kunddatorer, din egna mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk samt på distans utanför biblioteket.
  • Om du använder tjänsten utanför biblioteket skall du logga in i webbiblioteket.
  • Du kan använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden.
  • Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.
 • Vid huvudbibliotekets utgång finns en anslagstavla för kundernas affischer och meddelanden. Vi tar emot affischer om kulturevenemang, utbildningstillfällen och församlingarnas evenemang. Evenemangets tidpunkt ska tydligt framgå på affischen.

  Öka din synlighet och affischera på biblioteket! Lämna dina affischer i Infon (1:a våning), vi sätter upp och tar ner affischerna.

 • Allmänna regler

  • De flesta säsongskorten kan lånas bara i huvudbiblioteket. Returnera säsongskortet till det bibliotek, där du lånat det.
  • Lånetiden för säsongskorten är 1 vecka, de kan inte reserveras eller förnyas.
  • I webbiblioteket kan du söka vilka säsongskort vi har, genom att skriva ordet ”säsongskort” i sökrutan.
  • Du kan ha bara ett säsongskort lånat åt gången.
  • I huvudbibliotekets aula finns bildkort på de säsongskort som är tillgängliga. Byt ut bildkortet till det riktiga säsongskortet i huvudbibliotekets Info. Fråga efter Variskas säsongskort av personalen.
  • Då du returnerar ett säsongskort, kan du inte låna det igen under samma dag.
  • Förseningsavgiften för säsongskorten är 0,20 e/dag. En förseningspåminnelse skickas ut genast efter förfallodagen.
  • Ifall säsongskortets lånetid överskrids med tre dagar så makuleras det och du måste betala kortets ersättningspris.

  Läs mera


   

 • Utbudet består av klassisk musik samt folkmusik och äldre blues och jazz.

  • I ePress-tjänsten kan bibliotekets kunder läsa 220 inhemska tidningar. Av landskapets tidningar finner man bl.a. Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen.
  • Du kan använda ePress på bibliotekets kunddatorer, Hublet-pekplattor och tidningsdatorer.
  • Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.
 • I Ellibs hittar du den nationella samlingen e-böcker och e-ljudböcker för barn och ungdomar. I samlingen finns böcker på svenska och finska. I Ellibs finns ännu en liten samling böcker för vuxna, som köpts in under den tid Ellibs användes som bibliotekets huvudsakliga e-bokstjänst.

  • Du hittar e-böcker och e-ljudböcker i Biblio.  
  • Tjänsten erbjuder e-böcker och ljudböcker på svenska, engelska och finska men den innehåller även titlar på bland annat arabiska, tyska, ryska.
 • Det finns tidningar i eMagz Remote, alla är på finska: Et-lehti, Gloria, Ihana, Kamera-lehti, Kippari, Kotiliesi käsityö, Me Naiset, Puutarhan aarteet, Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma, Tiede luonto, Tuulilasi, and Unelmien Talo & Koti.

  Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.

 • Tjänsten erbjuder dig tusentals skivor med jazz från olika tidsperioder.