Vesannon kirjasto

Kontaktuppgifter

Adress Postadress E-post
Vesannon kirjasto
Keskustie 13
72300 Vesanto
Vesannon kirjasto
72300 VESANTO
kirjasto@vesanto.fi

Telefonnummer

Avdelning Nummer
Telefon 040 714 3323

Personal

Namn Yrkestitel Kontaktuppgifter
Sirpa Jäntti sirpa.jantti@vesanto.fi
Paula Liimatainen paula.liimatainen@vesanto.fi