Virdois bibliotek

Klicka på länken för att få mer information om tjänsten

Samling 4 tjänster

Apparat 5 tjänster

Rum 2 tjänster

  • Rummet för tysta studier och användning av mikrofilmer samt mikrokort. Du kan reservera rummet också på förhand. OBS! Rummet är inte tillgänglig på mondagar och onsdagar klockan 9-14 för skatt servicers skull.

  • Mötes- och grupprum

Tjänst 7 tjänster